הדפס

משגב בינלאומי 2020 - 28/08/2020

התמחות XCO

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים
בוגרים רמה 1 28/08/2020 06:45:00 3
קדטים
קדטיות
בוגרים רמה 1 הרים
15-16
15-16
19-29, 30-39, 40-49, 50+
55 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית גברים וג'וניורס בנים 28/08/2020 07:45:00 3
ג'וניורס בנים
ג'וניורס בנות
עלית גברים
עלית נשים
17-18
17-18
19+
19+
28 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים ובוגרות רמה 2 + 3 28/08/2020 09:00:00 3
ילדים
ילדות
נערים ספורט
בוגרות רמה 2
בוגרים רמה 2
בוגרות רמה 3
בוגרים רמה 3
נערות ספורט
ילדים א, ילדים ב
ילדות א, ילדות ב
15-16
19-29, 30-39, 40-49, 50+
17-29, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+, 60-69
19-29, 30-39, 40-49, 50+
17-29, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+
15-16
43 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות