הדפס

מרוץ חבל מודיעין שוהם 4 - 05/09/2020

התמחות IRR

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים
בוגרים ובוגרות רמה 2 + 3 05/09/2020 06:45:00 3
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
17-29, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+, 60-69
17-29, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+
25 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטים 05/09/2020 07:50:00 3
קדטים
קדטיות
ג'וניורס בנות
עלית נשים
בוגרות רמה 2
בוגרות רמה 3
15-16
15-16
17-18
19+
19-29, 30-39, 40-49, 50+
19-29, 30-39, 40-49, 50+
44 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים/ות + ספורט נערים/ות 05/09/2020 09:00:00 3
אפרוחים
קטקטים
קטקטיות
אפרוחיות
ילדים
ילדות
ילדים ספורט
נערים ספורט
ילדות ספורט
נערות ספורט
אפרוחים א, אפרוחים ב
קטקטים א, קטקטים ב
קטקטיות א, קטקטיות ב
אפרוחיות א, אפרוחיות ב
ילדים א, ילדים ב
ילדות א, ילדות ב
13-14
15-16
13-14
15-16
34 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 1 05/09/2020 09:45:00 3
בוגרים רמה 1 כביש
19+
41 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית גברים וג'וניורס בנים 05/09/2020 11:15:00 3
ג'וניורס בנים
עלית גברים
17-18
19+
29 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות