הדפס

אליפות ישראל מרתון אופני הרים 2020 - 26/09/2020

לוח זמנים

התמחות XCM

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים
מרתון מלא א - אליפות ישראל 26/09/2020 06:30:00 1
ג'וניורס בנים
עלית גברים
עלית נשים
17-18
19+
19+
12 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
מרתון מלא ב - אליפות ישראל 26/09/2020 06:33:00 1
בוגרות רמה 2
בוגרים רמה 2
בוגרות רמה 3
בוגרים רמה 3
בוגרים רמה 1 הרים
19-29, 30-39
17-29, 19-29, 30-39
19-29, 30-39
17-29, 19-29, 30-39
19-29, 30-39
20 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
מרתון מלא ג - אליפות ישראל 26/09/2020 06:35:00 1
בוגרות רמה 2
בוגרים רמה 2
בוגרות רמה 3
בוגרים רמה 3
בוגרים רמה 1 הרים
40-49, 50+
40-49, 50-59, 60+, 60-69
40-49, 50+
40-49, 50-59, 60-69, 70+
40-49, 50+
47 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
חצי מרתון - אליפות ישראל 26/09/2020 06:40:00 1
קדטים
קדטיות
ג'וניורס בנות
15-16
15-16
17-18
19 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
חצי מרתון א 26/09/2020 06:42:00 1
בוגרות רמה 2
בוגרים רמה 2
בוגרות רמה 3
בוגרים רמה 3
בוגרים רמה 1 הרים
19-29, 30-39
17-29, 19-29, 30-39
19-29, 30-39
17-29, 19-29, 30-39
19-29, 30-39
2 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
חצי מרתון ב 26/09/2020 06:43:00 1
בוגרות רמה 2
בוגרים רמה 2
בוגרות רמה 3
בוגרים רמה 3
בוגרים רמה 1 הרים
40-49, 50+
40-49, 50-59, 60+, 60-69
40-49, 50+
40-49, 50-59, 60-69, 70+
40-49, 50+
6 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים/ות + ספורט נערים/ות 26/09/2020 07:00:00 1
ילדים
ילדות
נערים ספורט
נערות ספורט
ילדים א, ילדים ב
ילדות א, ילדות ב
15-16
15-16
27 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים/ות + ספורט ילדים/ות 26/09/2020 07:15:00 1
אפרוחים
קטקטים
קטקטיות
אפרוחיות
ילדים ספורט
ילדות ספורט
אפרוחים א, אפרוחים ב
קטקטים א, קטקטים ב
קטקטיות א, קטקטיות ב
אפרוחיות א, אפרוחיות ב
13-14
13-14
21 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות