הדפס

קריטריום רמות מנשה 1 2021 - 30/04/2021

התמחות IRR

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים
בוגרים רמה 2 + 3, בוגרות רמה 1 + 2 3
בוגרות רמה 2
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
בוגרות רמה 1 כביש
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+
גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+
נשים רמה 1 19+
34 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטים ג'וניורס בנות וקדטיות 3
קדטים
קדטיות
ג'וניורס בנות
קדטים 15-16
קדטיות 15-16
ג'וניורס בנות 17-18
24 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית גברים וג'וניורס בנים 3
ג'וניורס בנים
עלית גברים
ג'וניורס בנים 17-18
עילית גברים 19+
48 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 1 ועילית נשים 3
עלית נשים
בוגרים רמה 1 כביש
עילית נשים 19+
גברים רמה 1 19+
64 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות