הדפס

מרתון בארי 2021 - 07/05/2021

התמחות XCM

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים מקצים - לא חברי איגוד קטגוריות סה"כ נרשמים
מרתון מלא - 3 הקפות 2 גברים לא חברי איגוד, נשים לא חברות איגוד
ג'וניורס בנים
עלית גברים
עלית נשים
בוגרות רמה 2
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
בוגרים רמה 1 הרים
בוגרות רמה 1 הרים
ג'וניורס בנים 17-18
עילית גברים 19+
עילית נשים 19+
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+
גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+
גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 1 50+
נשים רמה 1 19-29, נשים רמה 1 30-39, נשים רמה 1 40-49, נשים רמה 1 50+
90 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
מרתון - 2 הקפות 2 גברים לא חברי איגוד, נשים לא חברות איגוד
קדטים
קדטיות
ג'וניורס בנות
בוגרות רמה 2
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
בוגרים רמה 1 הרים
בוגרות רמה 1 הרים
קדטים 15-16
קדטיות 15-16
ג'וניורס בנות 17-18
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+
גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+
גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 1 50+
נשים רמה 1 19-29, נשים רמה 1 30-39, נשים רמה 1 40-49, נשים רמה 1 50+
93 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
חצי מרתון - הקפה אחת 2 גברים לא חברי איגוד, נשים לא חברות איגוד
ילדים
ילדות
נערים ספורט
בוגרות רמה 2
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
בוגרים רמה 1 הרים
נערות ספורט
בוגרות רמה 1 הרים
ילדים 13, ילדים 14
ילדות 13, ילדות 14
נערים ספורט 15-16
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+
גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+
גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 1 50+
נערות ספורט 15-16
נשים רמה 1 19-29, נשים רמה 1 30-39, נשים רמה 1 40-49, נשים רמה 1 50+
58 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
מיני מרתון 2 אפרוחים, קטקטים, קטקטיות, אפרוחיות, ילדים ספורט, ילדות ספורט
אפרוחים
קטקטים
קטקטיות
אפרוחיות
ילדים ספורט
ילדות ספורט
אפרוחים א, אפרוחים ב, אפרוחים 11, אפרוחים 12
קטקטים א, קטקטים ב, קטקטים 9, קטקטים 10
קטקטיות א, קטקטיות ב, קטקטיות 9, קטקטיות 10
אפרוחיות א, אפרוחיות ב, אפרוחיות 11, אפרוחיות 12
13-14, ילדים ספורט 13-14
13-14, ילדות ספורט 13-14
26 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות