הדפס

תחרות מסלול פתוחה 14/05/21 - 14/05/2021

התמחות TRACK

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים
פתוח ללא ניקוד
קדטים
קדטיות
ג'וניורס בנים
ג'וניורס בנות
עלית גברים
עלית נשים
בוגרים רמה 1 כביש
בוגרות רמה 2
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
טנדם
בוגרות רמה 1 כביש
15-16, Men Cadets, קדטים 15-16
15-16, Women Cadet, קדטיות 15-16
17-18, Men Junior, ג'וניורס בנים 17-18
17-18, Women Junior, ג'וניורס בנות 17-18
19+, Men Elite, Men U23, עילית גברים 19+
19+, Women Elite, Women U23, עילית נשים 19+
19+, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, Men Masters, גברים רמה 1 19+, גברים 17-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59, גברים 60+
19-29, 30-39, 40-49, 50+, Women Masters, נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+, נשים 19-29, נשים 30-39, נשים 40-49, נשים 50+
17-29, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+, 60-69, Men Masters, גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+, גברים 60+, גברים 19-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59
17-29, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+, Men Masters, גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+
גברים, נשים, Men Paracycling, Women Paracycling, טנדם גברים, טנדם נשים
נשים רמה 1 19+, Women Masters, נשים 19-29, נשים 30-39, נשים 40-49, נשים 50+
18 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות