הדפס

קריטריום חבל מודיעין שוהם - 05/06/2021

התמחות IRR

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים
קדטים 3
קדטים
קדטים 15-16
18 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים ובוגרות רמה 2 + 3 3
נערים ספורט
בוגרות רמה 2
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
נערות ספורט
נערים ספורט 15-16
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+
גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+
נערות ספורט 15-16
15 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית גברים וג'וניורס בנים 3
ג'וניורס בנים
עלית גברים
ג'וניורס בנים 17-18
עילית גברים 19+
30 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 1 3
בוגרים רמה 1 כביש
גברים רמה 1 19+
24 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית נשים ג'וניורס בנות ובוגרות רמה 1 3
קדטיות
ג'וניורס בנות
עלית נשים
בוגרות רמה 1 כביש
קדטיות 15-16
ג'וניורס בנות 17-18
עילית נשים 19+
נשים רמה 1 19+
10 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות