הדפס

אליפות ישראל כביש 2021 - 19/06/2021

התמחות IRR

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים
עילית גברים 1
עלית גברים
Men Elite, Men U23
31 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנים 1
ג'וניורס בנים
Men Junior
32 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטים 1
קדטים
קדטים 15-16
41 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית נשים 1
עלית נשים
Women Elite, Women U23
12 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 3 1
נערים ספורט
בוגרים רמה 3
נערות ספורט
נערים ספורט 15-16
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+
נערות ספורט 15-16
22 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
טנדם 1
טנדם
טנדם גברים, טנדם נשים
7 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אופני יד 1
אופני יד
אופני יד גברים, אופני יד נשים
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרות רמה 1 + 2 1
בוגרות רמה 2
בוגרות רמה 1 כביש
נשים 19-29, נשים 30-39, נשים 40-49, נשים 50+
נשים 19-29, נשים 30-39, נשים 40-49, נשים 50+
17 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנות 1
קדטיות
ג'וניורס בנות
קדטיות 15-16
Women Junior
14 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים קבוצות גיל 1
בוגרים רמה 1 כביש
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
גברים רמה 1 19+, גברים 17-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59, גברים 60+
גברים 60+, גברים 19-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+
149 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות