הדפס

אליפות ישראל XCC 2021 - מסטרס וצעירים - 09/07/2021

התמחות XCC

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים מקצים - לא חברי איגוד קטגוריות סה"כ נרשמים
בוגרים קבוצות גיל 2 גברים לא חברי איגוד, נשים לא חברות איגוד
בוגרות רמה 2
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
בוגרים רמה 1 הרים
בוגרות רמה 1 הרים
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+, נשים 19-29, נשים 30-39, נשים 40-49, נשים 50+
גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+, גברים 60+, גברים 19-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+
גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 1 50+, גברים 19-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59, גברים 60+
נשים רמה 1 19-29, נשים רמה 1 30-39, נשים רמה 1 40-49, נשים רמה 1 50+, נשים 19-29, נשים 30-39, נשים 40-49, נשים 50+
16 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטים 2 קדטים
קדטים
קדטים 15-16
25 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטיות 2 קדטיות
קדטיות
קדטיות 15-16
4 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים 14 2 ילדים
ילדים
ילדים 14
18 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים 13 2 ילדים
ילדים
ילדים 13
18 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים/ות + ספורט נערים/ות 2 ילדות, נערות ספורט
ילדות
נערות ספורט
ילדות א, ילדות ב, ילדות 13, ילדות 14
15-16, נערות ספורט 15-16
6 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט נערים 2 נערים ספורט
נערים ספורט
15-16, נערים ספורט 15-16
16 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט ילדים 2 ילדים ספורט
ילדים ספורט
13-14, ילדים ספורט 13-14
34 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים 11 2 אפרוחים
אפרוחים
אפרוחים 11
20 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים 12 2 אפרוחים
אפרוחים
אפרוחים 12
25 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים/ות, ספורט ילדים/ות, קטקטים/ות 2 קטקטיות, אפרוחיות, ילדות ספורט
קטקטיות
אפרוחיות
ילדות ספורט
קטקטיות 9, קטקטיות 10
אפרוחיות 11, אפרוחיות 12
ילדות ספורט 13-14
18 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטים/ות 2 קטקטים
קטקטים
קטקטים א, קטקטים ב, קטקטים 9, קטקטים 10
17 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות