הדפס

סבב אנדורו 1 - 2022 - 13/11/2021

התמחות END

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים
Full Enduro 3
פול אנדורו
פול אנדורו גברים 19+, פול אנדורו גברים מסטרס 35+, פול אנדורו גברים U21, פול אנדורו נשים 19+, פול אנדורו נשים מסטרס 35+, פול אנדורו נשים U21
49 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
Mini Enduro 3
מיני אנדורו
קטקטים 9-10, אפרוחים 11-12, ילדים 13-14, קטקטיות 9-10, אפרוחיות 11-12, ילדות 13-14
87 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
E-Full Enduro 3
פול אנדורו
פול אנדורו גברים 19+, פול אנדורו גברים מסטרס 35+, פול אנדורו נשים 19+, פול אנדורו נשים מסטרס 35+
18 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
Enduro 3
אנדורו
גברים, נשים, אנדורו גברים, אנדורו נשים, אנדורו גברים 17+, אנדורו גברים מסטרס 35+, קדטים 15-16, קדטיות 15-16, אנדורו נשים 17+, אנדורו נשים מסטרס 35+
76 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות