הדפס

הקפת הכנרת 2021 מקצים תחרותיים לרוכבים לא רשומים באיגוד - 20/11/2021

התמחות IRR

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים מקצים - לא חברי איגוד קטגוריות סה"כ נרשמים
בוגרות רמה 2 3 נשים לא חברות איגוד
נשים לא חברות איגוד
נשים לחא 30-39, נשים לחא 40-49, נשים לחא 50+
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 2 3 גברים לא חברי איגוד
גברים לא חברי איגוד
גברים לחא 19-29, גברים לחא 30-39, גברים לחא 40-49, גברים לחא 50-59
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 3 3 גברים לא חברי איגוד
גברים לא חברי איגוד
בוגרים רמה 3
גברים לחא 19-29, גברים לחא 30-39, גברים לחא 40-49, גברים לחא 50-59, גברים לחא 60+
6 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
טנדם 3 טנדם
טנדם
גברים, נשים, Men Paracycling, Women Paracycling, טנדם גברים, טנדם נשים
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות