הדפס

תחרות צעירים XCO אנדרטת יער הקיבוצים - 27/05/2022

התמחות XCO

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים
קטקטים 10 4
קטקטים
קטקטים 10
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטים 9 4
קטקטים
קטקטים 9
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטיות 4
קטקטיות
קטקטיות א, קטקטיות ב, קטקטיות 9, קטקטיות 10
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים 11 4
אפרוחים
אפרוחים 11
4 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחיות 11 4
אפרוחיות
אפרוחיות 11
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים 12 4
אפרוחים
אפרוחים 12
5 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחיות 12 4
אפרוחיות
אפרוחיות 12
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט ילדים 4
ילדים ספורט
13-14, ילדים ספורט 13-14
4 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט ילדות 4
ילדות ספורט
13-14, ילדות ספורט 13-14
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות