אזורית מודיעין - טבלת דירוג טבלה מורחבת על הליגה

שלב א

בית א

g f e d c b a קבוצה
Net Dragon רחובות a
Spicy b
בראשית מודיעין c
דמוקרשת d
המעפילים לוד e
נטו מודיעין f
סיסטרס לוד g
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 Net Dragon רחובות 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- Spicy 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- בראשית מודיעין 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- דמוקרשת 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- המעפילים לוד 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- נטו מודיעין 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- סיסטרס לוד 0 0 0 0 - 0 0.00 0

בית ב

f e d c b a קבוצה
Espresso a
Next מבשרת b
אלונט מודיעין c
הנחושות מודיעין d
ממותות e
מעורב ירושלמי f
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 Next מבשרת 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- אלונט מודיעין 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- Espresso 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- מעורב ירושלמי 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- הנחושות מודיעין 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- ממותות 0 0 0 0 - 0 0.00 0