ליגת רעננה + קדימה-צורן - טבלת דירוג טבלה מורחבת על הליגה

שלב אחד

בית א

f e d c b a קבוצה
2 : 0
0 : 2
גלובלנט a
2 : 0
2 : 0
דקל b
2 : 1
2 : 0
זיו c
0 : 2
0 : 2
יגאל אלון d
2 : 0
1 : 2
ינוב e
0 : 2
0 : 2
פרדסיה f
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 יגאל אלון 2 2 0 4 - 0 MAX 4
- פרדסיה 2 2 0 4 - 0 MAX 4
3 גלובלנט 2 1 1 2 - 2 1.00 3
4 ינוב 2 1 1 2 - 3 0.67 3
5 זיו 2 0 2 1 - 4 0.25 2
6 דקל 2 0 2 0 - 4 0.00 2

בית ב

f e d c b a קבוצה
2 : 1
0 : 2
גוונים a
0 : 2
0 : 2
גנים קדימה-צורן b
0 : 2
2 : 0
גנים רעננה c
2 : 1
2 : 0
היובל d
1 : 2
2 : 0
מגד e
2 : 0
1 : 2
שקד f
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 גנים קדימה-צורן 2 2 0 4 - 0 MAX 4
2 גוונים 2 1 1 3 - 2 1.50 3
3 גנים רעננה 2 1 1 2 - 2 1.00 3
4 מגד 2 1 1 2 - 3 0.67 3
- שקד 2 1 1 2 - 3 0.67 3
6 היובל 2 0 2 1 - 4 0.25 2

בית ג

f e d c b a קבוצה
0 : 2
0 : 2
אביה a
0 : 2
איתן b
2 : 0
2 : 0
הרצוג c
0 : 2
2 : 0
לביא d
0 : 2
2 : 0
לברן e
2 : 0
נענע-נט f
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 אביה 2 2 0 4 - 0 MAX 4
2 לברן 2 1 1 2 - 2 1.00 3
3 איתן 1 1 0 2 - 0 MAX 2
4 לביא 2 1 1 2 - 2 1.00 2
5 הרצוג 2 0 2 0 - 4 0.00 2
6 נענע-נט 1 0 1 0 - 2 0.00 1

בית ד

f e d c b a קבוצה
2 : 0
כוכב לב השרון a
0 : 2
מיקס b
2 : 0
0 : 2
ניצני השרון c
2 : 0
2 : 0
סופרנוס d
0 : 2
סיסטרז e
0 : 2
שושנות f
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 ניצני השרון 2 1 1 2 - 2 1.00 3
2 מיקס 1 1 0 2 - 0 MAX 2
- סיסטרז 1 1 0 2 - 0 MAX 2
- שושנות 1 1 0 2 - 0 MAX 2
5 סופרנוס 2 0 2 0 - 4 0.00 2
6 כוכב לב השרון 1 0 1 0 - 2 0.00 1