הדפס

ליגה עירונית רעננט - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 07/11/2019 19:30

פעמונים 1

2 0

מגד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 07/11/2019 19:30

פעמונים 2

0 2

זנזיבר

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 07/11/2019 19:30

סיסטרז

0 2

גנים רעננה

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 07/11/2019 20:30

שקד

0 2

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 07/11/2019 20:30

סופרנוס

0 2

שושנות

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 07/11/2019 20:30

נענע-נט

0 2

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 07/11/2019 21:30

גלובלנט

2 0

דקל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 07/11/2019 21:30

מיקס

1 2

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 07/11/2019 21:30

אביה

0 2

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 21/11/2019 19:30

שושנות

2 0

נענע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 21/11/2019 19:30

לביא

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 21/11/2019 20:30

מגד

0 2

מתנות

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 21/11/2019 20:30

איתן

2 0

מיקס

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 21/11/2019 20:30

גנים רעננה

2 0

אביה

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 21/11/2019 21:30

דקל

2 1

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 21/11/2019 21:30

זיו

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 21/11/2019 21:30

היובל

2 0

סיסטרז

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 28/11/2019 19:30

זיו

0 2

זנזיבר

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 28/11/2019 19:30

מיקס

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 28/11/2019 19:30

נענע-נט

2 1

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 28/11/2019 20:30

שקד

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 28/11/2019 20:30

סיסטרז

2 0

שושנות

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 28/11/2019 20:30

איתן

1 2

גנים רעננה

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 28/11/2019 21:30

גלובלנט

0 2

מתנות

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 28/11/2019 21:30

דקל

2 0

מגד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 28/11/2019 21:30

אביה

0 2

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 05/12/2019 19:30

מתנות

2 0

דקל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 05/12/2019 19:30

איתן

0 2

סיסטרז

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 05/12/2019 19:30

היובל

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 05/12/2019 20:30

אביה

2 1

מיקס

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 05/12/2019 20:30

גנים רעננה

1 2

נענע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 05/12/2019 20:30

שושנות

1 2

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 05/12/2019 21:30

מגד

0 2

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 05/12/2019 21:30

פעמונים 1

2 0

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 05/12/2019 21:30

פעמונים 2

2 0

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 12/12/2019 19:30

זנזיבר

2 0

דקל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 12/12/2019 19:30

מגד

1 2

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 12/12/2019 19:30

לביא

0 2

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 12/12/2019 20:30

פעמונים 1

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 12/12/2019 20:30

היובל

1 2

מיקס

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 12/12/2019 20:30

סופרנוס

0 2

אביה

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 12/12/2019 21:30

מתנות

2 0

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 12/12/2019 21:30

שושנות

0 2

גנים רעננה

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 12/12/2019 21:30

נענע-נט

2 0

סיסטרז

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 19/12/2019 19:30

זנזיבר

2 0

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 19/12/2019 19:30

שושנות

1 2

אביה

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 19/12/2019 20:30

מגד

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 19/12/2019 20:30

גנים רעננה

2 0

מיקס

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 19/12/2019 20:30

לביא

2 0

סיסטרז

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 19/12/2019 21:30

היובל

2 0

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 19/12/2019 21:30

סופרנוס

0 2

נענע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 23/12/2019 20:45

זנזיבר

2 0

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 30/12/2019 20:45

מתנות

2 0

פעמונים 1

למשחק
נגמר == אולם == רעננט - 02/01/2020 19:15

מיקס

0 2

נענע-נט

למשחק
נגמר == אולם == רעננט - 02/01/2020 20:15

אביה

2 0

לביא

למשחק
נגמר == אולם == רעננט טופ - 02/01/2020 20:30

דקל

1 2

זיו

למשחק
נגמר == אולם == רעננט טופ - 02/01/2020 21:15

שקד

0 2

מגד

למשחק
נגמר == אולם == רעננט - 02/01/2020 21:30

איתן

2 0

שושנות

למשחק
נגמר == אולם == רעננט טופ - 06/01/2020 21:00

זיו

2 1

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 09/01/2020 19:30

גלובלנט

1 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 09/01/2020 19:30

זנזיבר

2 0

מגד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 09/01/2020 19:30

מיקס

1 2

סיסטרז

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 09/01/2020 20:30

דקל

2 1

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 09/01/2020 20:30

איתן

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 09/01/2020 20:30

היובל

2 0

שושנות

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 09/01/2020 21:30

זיו

0 2

מתנות

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 09/01/2020 21:30

אביה

2 0

נענע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 09/01/2020 21:30

גנים רעננה

2 1

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 16/01/2020 19:30

פעמונים 1

2 0

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 16/01/2020 20:30

פעמונים 2

2 0

דקל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 16/01/2020 20:30

שקד

0 2

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 16/01/2020 21:30

שושנות

1 2

מיקס

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 16/01/2020 21:30

לביא

0 2

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 16/01/2020 21:30

סופרנוס

0 2

גנים רעננה

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 20/01/2020 20:30

פעמונים 2

2 0

מתנות

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 23/01/2020 19:30

נענע-נט

2 1

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 23/01/2020 21:30

סיסטרז

0 2

אביה

למשחק
נגמר == אולם == רעננט טופ - 27/01/2020 19:30

מתנות

0 2

זנזיבר

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 30/01/2020 19:30

גלובלנט

0 2

זנזיבר

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 30/01/2020 20:30

סיסטרז

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 05/02/2020 20:30

גנים רעננה

2 0

היובל

למשחק

שלב ב

נגמר רעננה- אביב רעננט טופ עליון - 06/02/2020 19:30

זנזיבר

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 06/02/2020 19:30

דקל

2 0

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 06/02/2020 19:30

לביא

0 2

סיסטרז

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט עליון - 06/02/2020 20:30

נענע-נט

2 1

גנים רעננה

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 06/02/2020 20:30

לב הפארק

0 2

שושנות

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ עליון - 06/02/2020 21:30

מתנות

1 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט עליון - 06/02/2020 21:30

אביה

0 2

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 06/02/2020 21:30

מיקס

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר == אולם == רעננט טופ עליון - 20/02/2020 21:30

פעמונים 2

2 0

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ עליון - 27/02/2020 19:30

פעמונים 1

0 2

זנזיבר

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט עליון - 27/02/2020 19:30

גנים רעננה

2 0

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 27/02/2020 19:30

סיסטרז

0 2

מיקס

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 27/02/2020 20:30

גלובלנט

2 1

דקל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט עליון - 27/02/2020 20:30

איתן

2 0

נענע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 27/02/2020 20:30

לב הפארק

0 2

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ עליון - 27/02/2020 21:30

מתנות

1 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 27/02/2020 21:30

שקד

2 0

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 27/02/2020 21:30

שושנות

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 05/03/2020 19:30

זיו

1 2

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט עליון - 05/03/2020 19:30

היובל

2 0

נענע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 05/03/2020 20:30

מיקס

2 0

לב הפארק

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 05/03/2020 20:30

סופרנוס

0 2

סיסטרז

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 05/03/2020 21:30

מגד

2 0

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט עליון - 05/03/2020 21:30

גנים רעננה

2 0

אביה

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 05/03/2020 21:30

לביא

0 2

שושנות

למשחק