הדפס

הליגה למקומות עבודה מחוז השרון - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר רמת הכובש בית א - 13/11/2019 19:45

פרטנר

2 0

תעש מערכות

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ב - 13/11/2019 19:45

תדהר בנייה

2 0

רשות ני"ע

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 13/11/2019 20:30

דניה סיבוס

2 0

סולאראדג'

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ב - 13/11/2019 20:30

עיריית הוד השרון

2 0

בית משפט

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 13/11/2019 21:15

בי"ח מאיר

1 2

מכבי שירותי בריאות

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ב - 13/11/2019 21:15

קופ"ח מאוחדת א

0 2

בנק לאומי

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ג - 20/11/2019 19:45

בנק הפועלים

2 0

מאוחדת ב

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ג - 20/11/2019 19:45

שטראוס גרופ

2 0

עיריית רעננה

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ג - 20/11/2019 20:30

סלקום

2 0

עיריית הרצליה

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 27/11/2019 19:45

דניה סיבוס

2 0

תעש מערכות

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ב - 27/11/2019 19:45

רשות ני"ע

2 0

בית משפט

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 27/11/2019 20:30

לוינשטיין

0 2

מכבי שירותי בריאות

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ב - 27/11/2019 20:30

בנק לאומי

2 1

תדהר בנייה

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 27/11/2019 21:15

סולאראדג'

0 2

בי"ח מאיר

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ג - 04/12/2019 19:45

עיריית רעננה

1 2

סלקום

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ג - 04/12/2019 19:45

מאוחדת ב

0 2

שטראוס גרופ

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ב - 04/12/2019 20:30

עיריית הוד השרון

2 0

קופ"ח מאוחדת א

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ג - 04/12/2019 20:30

בנק הפועלים

2 0

עיריית הרצליה

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ב - 04/12/2019 21:15

בית משפט

0 2

בנק לאומי

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 11/12/2019 19:45

סולאראדג'

0 2

פרטנר

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ב - 11/12/2019 19:45

עיריית הוד השרון

2 0

תדהר בנייה

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 11/12/2019 20:30

לוינשטיין

0 2

בי"ח מאיר

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 11/12/2019 20:30

מכבי שירותי בריאות

0 2

דניה סיבוס

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 18/12/2019 19:45

בי"ח מאיר

2 0

דניה סיבוס

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ג - 18/12/2019 19:45

סלקום

0 2

שטראוס גרופ

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 18/12/2019 20:30

מכבי שירותי בריאות

2 0

תעש מערכות

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ג - 18/12/2019 20:30

עיריית הרצליה

2 0

מאוחדת ב

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 18/12/2019 21:15

לוינשטיין

0 2

פרטנר

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 01/01/2020 19:45

פרטנר

2 1

דניה סיבוס

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ב - 01/01/2020 19:45

בית משפט

0 2

תדהר בנייה

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 01/01/2020 20:30

סולאראדג'

1 2

לוינשטיין

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ג - 01/01/2020 20:30

עיריית רעננה

0 2

בנק הפועלים

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 01/01/2020 21:15

תעש מערכות

2 0

בי"ח מאיר

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ב - 01/01/2020 21:15

קופ"ח מאוחדת א

0 2

רשות ני"ע

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ב - 15/01/2020 19:45

רשות ני"ע

0 2

עיריית הוד השרון

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ג - 15/01/2020 19:45

בנק הפועלים

2 0

שטראוס גרופ

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ב - 15/01/2020 20:30

תדהר בנייה

1 2

קופ"ח מאוחדת א

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ג - 15/01/2020 20:30

מאוחדת ב

0 2

סלקום

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 15/01/2020 21:15

דניה סיבוס

2 0

לוינשטיין

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ג - 15/01/2020 21:15

עיריית הרצליה

0 2

עיריית רעננה

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 22/01/2020 19:45

תעש מערכות

2 0

לוינשטיין

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 22/01/2020 19:45

בי"ח מאיר

0 2

פרטנר

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 22/01/2020 20:30

מכבי שירותי בריאות

2 0

סולאראדג'

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ב - 22/01/2020 20:30

בית משפט

0 2

קופ"ח מאוחדת א

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ב - 22/01/2020 21:15

בנק לאומי

2 0

עיריית הוד השרון

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 29/01/2020 19:45

תעש מערכות

2 0

סולאראדג'

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ג - 29/01/2020 19:45

מאוחדת ב

0 2

עיריית רעננה

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ב - 29/01/2020 20:30

בנק לאומי

2 0

רשות ני"ע

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ג - 29/01/2020 20:30

שטראוס גרופ

2 0

עיריית הרצליה

למשחק
נגמר רמת הכובש בית א - 29/01/2020 21:15

פרטנר

0 2

מכבי שירותי בריאות

למשחק
נגמר רמת הכובש בית ג - 29/01/2020 21:15

סלקום

0 2

בנק הפועלים

למשחק

שלב ב

נגמר רמת הכובש בית תיכון - 05/02/2020 19:45

סלקום

2 0

בי"ח מאיר

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תחתון - 05/02/2020 19:45

רשות ני"ע

0 2

תעש מערכות

למשחק
נגמר רמת הכובש בית עליון - 05/02/2020 20:30

בנק לאומי

2 1

מכבי שירותי בריאות

למשחק
נגמר רמת הכובש בית עליון - 05/02/2020 21:15

עיריית הוד השרון

0 2

פרטנר

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תיכון - 05/02/2020 21:15

עיריית רעננה

2 0

דניה סיבוס

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תחתון - 12/02/2020 19:45

סולאראדג'

1 2

עיריית הרצליה

למשחק
נגמר רמת הכובש בית עליון - 12/02/2020 20:30

בנק לאומי

2 0

שטראוס גרופ

למשחק
נגמר רמת הכובש בית עליון - 12/02/2020 21:15

מכבי שירותי בריאות

2 1

בנק הפועלים

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תיכון - 19/02/2020 19:45

קופ"ח מאוחדת א

0 2

בי"ח מאיר

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תחתון - 19/02/2020 19:45

בית משפט

0 2

רשות ני"ע

למשחק
נגמר רמת הכובש בית עליון - 19/02/2020 20:30

עיריית הוד השרון

0 2

בנק לאומי

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תיכון - 19/02/2020 20:30

תדהר בנייה

2 1

עיריית רעננה

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תיכון - 19/02/2020 21:15

דניה סיבוס

0 2

סלקום

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תחתון - 19/02/2020 21:15

לוינשטיין

2 0

מאוחדת ב

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תחתון - 26/02/2020 19:45

בית משפט

2 0

לוינשטיין

למשחק
נגמר רמת הכובש בית עליון - 26/02/2020 20:30

מכבי שירותי בריאות

2 0

עיריית הוד השרון

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תחתון - 26/02/2020 20:30

תעש מערכות

2 0

עיריית הרצליה

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תיכון - 04/03/2020 19:45

בי"ח מאיר

2 1

תדהר בנייה

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תחתון - 04/03/2020 19:45

בית משפט

1 2

סולאראדג'

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תיכון - 04/03/2020 20:30

דניה סיבוס

2 0

קופ"ח מאוחדת א

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תחתון - 04/03/2020 20:30

תעש מערכות

2 0

מאוחדת ב

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תיכון - 04/03/2020 21:15

סלקום

2 1

עיריית רעננה

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תחתון - 04/03/2020 21:15

לוינשטיין

0 2

עיריית הרצליה

למשחק