הדפס

מחוז אפק - ליגת פסגות אפק - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

נגמר רה"ע - בגין שלב א - 11/11/2019 20:00

בראשית מודיעין

2 1

Blonds

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 11/11/2019 20:00

ברקן

1 2

Queen

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 11/11/2019 20:45

Queen

2 0

פלאש

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 11/11/2019 20:45

Blonds

2 0

מונוסון

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 11/11/2019 21:30

מונוסון

2 1

פלאש

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 11/11/2019 21:30

בראשית מודיעין

1 2

ברקן

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 18/11/2019 20:00

לביאות סביון

2 1

Star בית אריה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 18/11/2019 20:45

נעלה

2 0

כיף כף

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 02/12/2019 20:00

Queen

2 1

Star בית אריה

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 02/12/2019 20:00

צופים

2 0

נעלה

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 02/12/2019 20:45

מונוסון

2 1

ברקן

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 02/12/2019 20:45

כיף כף

2 1

בראשית מודיעין

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 02/12/2019 21:30

צופים

0 2

ברקן

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 02/12/2019 21:30

בראשית מודיעין

0 2

מונוסון

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 09/12/2019 20:45

פלאש

2 0

Blonds

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 13/01/2020 20:00

כיף כף

0 2

Blonds

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 13/01/2020 20:00

צופים

2 0

Queen

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 13/01/2020 20:45

Blonds

2 0

ברקן

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 13/01/2020 20:45

Star בית אריה

0 2

צופים

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 13/01/2020 21:30

ברקן

1 2

כיף כף

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 13/01/2020 21:30

פלאש

1 2

Star בית אריה

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 20/01/2020 20:00

לביאות סביון

0 2

מונוסון

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 20/01/2020 20:00

נעלה

2 1

בראשית מודיעין

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 20/01/2020 20:45

לביאות סביון

0 2

בראשית מודיעין

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 20/01/2020 20:45

מונוסון

2 0

נעלה

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 10/02/2020 20:45

פלאש

0 2

בראשית מודיעין

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 10/02/2020 20:45

נעלה

0 2

Queen

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 10/02/2020 21:30

נעלה

1 2

פלאש

למשחק
נגמר רה"ע - בגין שלב א - 10/02/2020 21:30

Queen

0 2

בראשית מודיעין

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 24/02/2020 20:00

Star בית אריה

1 2

Blonds

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 24/02/2020 20:00

כיף כף

2 1

מונוסון

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 24/02/2020 20:45

צופים

2 0

לביאות סביון

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 24/02/2020 20:45

כיף כף

2 0

Star בית אריה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 24/02/2020 21:30

ברקן

2 0

לביאות סביון

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 24/02/2020 21:30

Blonds

2 0

צופים

למשחק
בהמתנה שלב א - 22/06/2020 20:00

Blonds

0 0

Queen

למשחק
בהמתנה שלב א - 22/06/2020 20:00

Star בית אריה

0 0

נעלה

למשחק
בהמתנה שלב א - 22/06/2020 20:45

בראשית מודיעין

0 0

צופים

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין שלב א - 22/06/2020 20:45

Blonds

0 0

נעלה

למשחק
בהמתנה שלב א - 22/06/2020 21:30

מונוסון

0 0

צופים

למשחק
בהמתנה שלב א - 22/06/2020 21:30

בראשית מודיעין

0 0

Star בית אריה

למשחק
בהמתנה שלב א - 06/07/2020 20:00

Star בית אריה

0 0

מונוסון

למשחק
בהמתנה שלב א - 06/07/2020 20:00

ברקן

0 0

נעלה

למשחק
בהמתנה שלב א - 06/07/2020 20:45

כיף כף

0 0

צופים

למשחק
בהמתנה שלב א - 06/07/2020 20:45

מונוסון

0 0

Queen

למשחק
בהמתנה שלב א - 06/07/2020 21:30

צופים

0 0

פלאש

למשחק
בהמתנה שלב א - 06/07/2020 21:30

Queen

0 0

כיף כף

למשחק