הדפס

מחוז אפק - ליגת אביב - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

נגמר רה"ע - רבין שלב א - 11/11/2019 20:00

בזוקה

0 2

Rock&ball

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 11/11/2019 20:45

Sting

0 2

מנטה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 11/11/2019 21:30

שועלות החבל

2 0

ציפורשת

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 02/12/2019 20:00

אלפא

0 2

ברל'ה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 02/12/2019 20:45

ברל'ה

2 0

אילנות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 02/12/2019 21:30

אילנות

2 0

אלפא

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 30/12/2019 20:00

Rock&ball

2 0

Sting

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 30/12/2019 20:00

מנטה

2 0

בזוקה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 30/12/2019 20:45

ציפורשת

0 2

בזוקה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 30/12/2019 20:45

Rock&ball

2 0

שועלות החבל

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 30/12/2019 21:30

ציפורשת

0 2

מנטה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 30/12/2019 21:30

Sting

2 0

שועלות החבל

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 20/01/2020 20:00

אלפא

1 2

שועלות החבל

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 20/01/2020 20:45

אלפא

0 2

מנטה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 20/01/2020 21:30

שועלות החבל

1 2

מנטה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 27/01/2020 20:00

בזוקה

2 1

Sting

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 27/01/2020 20:00

ציפורשת

0 2

ברל'ה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 27/01/2020 20:45

ציפורשת

0 2

Rock&ball

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 27/01/2020 20:45

בזוקה

0 2

אילנות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 27/01/2020 21:30

ברל'ה

0 2

Rock&ball

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 27/01/2020 21:30

אילנות

1 2

Sting

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 10/02/2020 20:00

שועלות החבל

2 0

בזוקה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 10/02/2020 20:45

ברל'ה

2 0

בזוקה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 10/02/2020 21:30

שועלות החבל

1 2

ברל'ה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 17/02/2020 20:00

מנטה

2 0

אילנות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 17/02/2020 20:45

Rock&ball

1 2

אילנות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 17/02/2020 21:30

מנטה

2 0

Rock&ball

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 22/02/2020 20:00

אלפא

2 0

ציפורשת

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 22/02/2020 20:45

Sting

2 0

ציפורשת

למשחק
נגמר רה"ע - רבין שלב א - 22/02/2020 21:30

Sting

1 2

אלפא

למשחק
בהמתנה שלב א - 22/06/2020 20:00

אילנות

0 0

שועלות החבל

למשחק
בהמתנה שלב א - 22/06/2020 20:00

ברל'ה

0 0

Sting

למשחק
בהמתנה שלב א - 22/06/2020 20:45

בזוקה

0 0

אלפא

למשחק
בהמתנה שלב א - 22/06/2020 20:45

אילנות

0 0

ציפורשת

למשחק
בהמתנה שלב א - 22/06/2020 21:30

מנטה

0 0

ברל'ה

למשחק
בהמתנה שלב א - 22/06/2020 21:30

Rock&ball

0 0

אלפא

למשחק