הדפס

מחוז אפק - ליגת אפק א - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 18/11/2019 20:00

Catch-kes

2 0

יהלום רה"ע

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 18/11/2019 20:45

ליידיס

1 2

Big Deal

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 18/11/2019 21:30

יהלום רה"ע

2 0

ליידיס

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 18/11/2019 21:30

Big Deal

2 1

Catch-kes

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 25/11/2019 20:00

יהלום שוהם

0 2

כוח G רמת גן

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 25/11/2019 20:00

אפק

2 0

צהובות

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 25/11/2019 20:45

אפק

2 1

מבשרת

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 25/11/2019 20:45

ממותות

2 0

יהלום שוהם

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 25/11/2019 21:30

כוח G רמת גן

2 1

ממותות

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 25/11/2019 21:30

צהובות

0 2

מבשרת

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 09/12/2019 20:00

Catch-kes

2 0

ממותות

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 09/12/2019 20:00

ליידיס

0 2

מבשרת

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 09/12/2019 20:00

אפק

2 1

יהלום רה"ע

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 09/12/2019 20:45

Catch-kes

2 0

צהובות

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 09/12/2019 20:45

אפק

2 0

כוח G רמת גן

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 09/12/2019 20:45

יהלום רה"ע

1 2

יהלום שוהם

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 09/12/2019 21:30

צהובות

0 2

Big Deal

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 09/12/2019 21:30

יהלום שוהם

0 2

מבשרת

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 09/12/2019 21:30

ליידיס

2 1

כוח G רמת גן

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 06/01/2020 20:00

Catch-kes

1 2

אפק

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 06/01/2020 20:00

צהובות

1 2

ממותות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 06/01/2020 20:45

צהובות

0 2

ליידיס

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 06/01/2020 20:45

Catch-kes

2 1

יהלום שוהם

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 06/01/2020 21:30

ממותות

1 2

ליידיס

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 06/01/2020 21:30

יהלום שוהם

0 2

אפק

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 13/01/2020 20:00

מבשרת

2 0

כוח G רמת גן

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 03/02/2020 20:00

יהלום רה"ע

2 0

צהובות

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 03/02/2020 20:45

Big Deal

2 1

כוח G רמת גן

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 03/02/2020 20:45

יהלום שוהם

2 0

צהובות

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 03/02/2020 20:45

Catch-kes

0 2

מבשרת

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 03/02/2020 21:30

מבשרת

2 0

Big Deal

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 03/02/2020 21:30

Catch-kes

2 1

ליידיס

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 03/02/2020 21:30

כוח G רמת גן

0 2

יהלום רה"ע

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 24/02/2020 20:00

ממותות

0 2

Big Deal

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 24/02/2020 20:45

ממותות

0 2

אפק

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 24/02/2020 21:30

אפק

2 0

Big Deal

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 27/06/2020 20:30

מבשרת

0 0

ממותות

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 27/06/2020 21:00

מבשרת

0 0

יהלום רה"ע

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 27/06/2020 21:00

Catch-kes

0 0

כוח G רמת גן

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 27/06/2020 21:30

צהובות

0 0

כוח G רמת גן

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 27/06/2020 21:30

יהלום רה"ע

0 0

ממותות

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית אחד - 29/06/2020 20:45

ליידיס

0 0

יהלום שוהם

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית אחד - 29/06/2020 20:45

Big Deal

0 0

יהלום רה"ע

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית אחד - 29/06/2020 20:45

ליידיס

0 0

אפק

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית אחד - 29/06/2020 21:30

יהלום שוהם

0 0

Big Deal

למשחק