הדפס

ארצית דרום- באר שבע - לוח משחקים ותוצאות

שלב אחד

נגמר מרחבים- קרית החינוך בית ב - 20/11/2019 20:30

שובלים

2 0

צ'יטות נתיבות

למשחק
נגמר שובל בית א - 27/11/2019 20:30

כוכבות שער הנגב

0 2

ארגון המורים באר שבע

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 27/11/2019 20:30

מעופפות שער הנגב

0 2

אשכול 232

למשחק
נגמר מרחבים- קרית החינוך בית ב - 27/11/2019 20:30

שובל

2 0

מידאס

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 27/11/2019 21:15

הוריקן חוף אשקלון

0 2

בנות שמעון

למשחק
נגמר שובל בית ב - 27/11/2019 21:15

שובלים

2 0

להבות אשכול

למשחק
נגמר מרחבים- קרית החינוך בית ב - 04/12/2019 20:30

להבות אשכול

1 2

הפועל מרחבים

למשחק
נגמר מרחבים- קרית החינוך בית א - 04/12/2019 21:15

מחוברות יחדיו

2 0

הצבעוניות

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית ב - 04/12/2019 21:15

ניקות לכיש

2 1

צ'יטות נתיבות

למשחק
נגמר == אולם == בית ב - 08/12/2019 21:15

מידאס

1 2

שובלים

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית א - 11/12/2019 20:30

ארגון המורים באר שבע

0 2

מחוברות יחדיו

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 11/12/2019 20:30

הוריקן חוף אשקלון

0 2

הצבעוניות

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 11/12/2019 21:15

מעופפות שער הנגב

2 0

כוכבות שער הנגב

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית א - 11/12/2019 21:15

בנות שמעון

1 2

אשכול 232

למשחק
נגמר שובל בית ב - 18/12/2019 20:30

ניקות לכיש

0 2

שובלים

למשחק
נגמר מרחבים- קרית החינוך בית ב - 18/12/2019 20:30

הפועל מרחבים

2 0

צ'יטות נתיבות

למשחק
נגמר מרחבים- קרית החינוך בית א - 18/12/2019 21:15

מחוברות יחדיו

2 0

בנות שמעון

למשחק
נגמר שובל בית ב - 18/12/2019 21:15

להבות אשכול

0 2

שובל

למשחק
נגמר מרחבים- קרית החינוך בית א - 01/01/2020 20:30

מעופפות שער הנגב

1 2

ארגון המורים באר שבע

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 01/01/2020 20:30

בנות שמעון

2 0

כוכבות שער הנגב

למשחק
נגמר שובל בית א - 01/01/2020 20:30

אשכול 232

2 1

הצבעוניות

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 01/01/2020 21:15

הוריקן חוף אשקלון

0 2

מחוברות יחדיו

למשחק
נגמר מרחבים- קרית החינוך בית ב - 01/01/2020 21:15

צ'יטות נתיבות

0 2

שובל

למשחק
נגמר מרחבים- קרית החינוך בית ב - 08/01/2020 20:30

הפועל מרחבים

2 0

שובלים

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 15/01/2020 20:30

ארגון המורים באר שבע

2 0

הוריקן חוף אשקלון

למשחק
נגמר מרחבים- קרית החינוך בית א - 15/01/2020 20:30

אשכול 232

1 2

מחוברות יחדיו

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 15/01/2020 21:15

הצבעוניות

2 1

כוכבות שער הנגב

למשחק
נגמר מרחבים- קרית החינוך בית ב - 15/01/2020 21:15

הפועל מרחבים

0 2

להבות אשכול

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 22/01/2020 20:30

כוכבות שער הנגב

0 2

מחוברות יחדיו

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית ב - 22/01/2020 20:30

להבות אשכול

0 2

מידאס

למשחק
נגמר שובל בית ב - 22/01/2020 20:30

שובל

2 1

שובלים

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 22/01/2020 21:15

בנות שמעון

0 2

מעופפות שער הנגב

למשחק
נגמר שובל בית ב - 22/01/2020 21:15

הפועל מרחבים

2 0

ניקות לכיש

למשחק
נגמר == אולם == בית ב - 26/01/2020 20:30

שובלים

1 2

מידאס

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 29/01/2020 20:30

הצבעוניות

0 2

מעופפות שער הנגב

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 29/01/2020 21:15

אשכול 232

2 0

הוריקן חוף אשקלון

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 05/02/2020 20:30

כוכבות שער הנגב

0 2

הוריקן חוף אשקלון

למשחק
נגמר שובל בית ב - 05/02/2020 20:30

שובל

2 0

ניקות לכיש

למשחק
נגמר שובל בית א - 05/02/2020 21:15

הצבעוניות

0 2

מחוברות יחדיו

למשחק
נגמר מרחבים- קרית החינוך בית ב - 05/02/2020 21:15

מידאס

2 1

הפועל מרחבים

למשחק
נגמר שובל בית ב - 12/02/2020 20:30

הפועל מרחבים

0 2

שובל

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית ב - 12/02/2020 20:30

צ'יטות נתיבות

1 2

ניקות לכיש

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית א - 12/02/2020 21:15

ארגון המורים באר שבע

1 2

אשכול 232

למשחק
נגמר שובל בית א - 12/02/2020 21:15

הצבעוניות

1 2

בנות שמעון

למשחק
נגמר מרחבים- קרית החינוך בית ב - 19/02/2020 20:30

להבות אשכול

1 2

שובלים

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 26/02/2020 20:30

הוריקן חוף אשקלון

0 2

מעופפות שער הנגב

למשחק
נגמר שובל בית ב - 26/02/2020 20:30

ניקות לכיש

1 2

להבות אשכול

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית ב - 26/02/2020 20:30

מידאס

1 2

שובל

למשחק
נגמר שובל בית א - 26/02/2020 21:15

הצבעוניות

2 0

ארגון המורים באר שבע

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 26/02/2020 21:15

אשכול 232

2 0

כוכבות שער הנגב

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית א - 26/02/2020 21:15

בנות שמעון

0 2

מחוברות יחדיו

למשחק
נגמר == אולם == בית ב - 01/03/2020 20:30

צ'יטות נתיבות

0 2

מידאס

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 04/03/2020 20:30

בנות שמעון

2 0

הוריקן חוף אשקלון

למשחק
נגמר מרחבים- קרית החינוך בית ב - 04/03/2020 21:00

צ'יטות נתיבות

0 2

שובלים

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 11/03/2020 20:30

מחוברות יחדיו

2 0

מעופפות שער הנגב

למשחק