הדפס

אזורית גליל - לוח משחקים ותוצאות

שלב אחד

נגמר שלומי- שרמן בית אחד - 20/11/2019 20:00

כוכבות טמרה

2 0

לביאות שלומי

למשחק
נגמר כרמיאל- מגדים בית אחד - 20/11/2019 20:00

כוכבות ברשת

0 2

פסגות כרמיאל

למשחק
נגמר כרמיאל- מגדים בית אחד - 20/11/2019 20:45

פסגות כרמיאל

2 0

להבות משגב

למשחק
נגמר כרמיאל- מגדים בית אחד - 20/11/2019 21:30

רקפות

2 0

להבות משגב

למשחק
נגמר שמשית בית אחד - 04/12/2019 20:00

קצ'קרשת

1 2

רקפות

למשחק
נגמר שמשית בית אחד - 04/12/2019 20:45

רקפות

2 1

קוני אנתי כפר כנא

למשחק
נגמר שמשית בית אחד - 04/12/2019 21:30

קצ'קרשת

0 2

פסגות כרמיאל

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית אחד - 18/12/2019 20:00

כוכבות ברשת

0 2

להבות משגב

למשחק
נגמר כרמיאל- מגדים בית אחד - 18/12/2019 20:00

קוני אנתי כפר כנא

0 2

פסגות כרמיאל

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית אחד - 18/12/2019 20:45

קצ'קרשת

0 2

לביאות שלומי

למשחק
נגמר כרמיאל- מגדים בית אחד - 18/12/2019 20:45

כוכבות טמרה

2 0

קוני אנתי כפר כנא

למשחק
נגמר כרמיאל- מגדים בית אחד - 18/12/2019 21:30

פסגות כרמיאל

2 0

כוכבות טמרה

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית אחד - 18/12/2019 21:30

לביאות שלומי

2 1

כוכבות ברשת

למשחק
נגמר גבעת אבני בית אחד - 01/01/2020 20:00

כוכבות ברשת

0 2

כוכבות טמרה

למשחק
נגמר שלומי- שרמן בית אחד - 01/01/2020 20:00

אקסטרה

2 1

לביאות שלומי

למשחק
נגמר גבעת אבני בית אחד - 01/01/2020 20:45

רקפות

0 2

כוכבות טמרה

למשחק
נגמר שלומי- שרמן בית אחד - 01/01/2020 20:45

אקסטרה

1 2

פסגות כרמיאל

למשחק
נגמר שלומי- שרמן בית אחד - 01/01/2020 21:30

פסגות כרמיאל

2 0

לביאות שלומי

למשחק
נגמר גבעת אבני בית אחד - 01/01/2020 21:30

כוכבות ברשת

2 0

רקפות

למשחק
נגמר שמשית בית אחד - 15/01/2020 20:00

כוכבות טמרה

2 0

קצ'קרשת

למשחק
נגמר כפר כנא- בי"ס חט"ב א בית אחד - 15/01/2020 20:00

אקסטרה

2 0

קוני אנתי כפר כנא

למשחק
נגמר שמשית בית אחד - 15/01/2020 20:45

להבות משגב

2 1

כוכבות טמרה

למשחק
נגמר כפר כנא- בי"ס חט"ב א בית אחד - 15/01/2020 20:45

אקסטרה

2 0

כוכבות ברשת

למשחק
נגמר כפר כנא- בי"ס חט"ב א בית אחד - 15/01/2020 21:30

קוני אנתי כפר כנא

0 2

כוכבות ברשת

למשחק
נגמר שמשית בית אחד - 15/01/2020 21:30

להבות משגב

2 0

קצ'קרשת

למשחק
נגמר שמשית בית אחד - 22/01/2020 20:00

קצ'קרשת

1 2

כוכבות ברשת

למשחק
נגמר שמשית בית אחד - 22/01/2020 20:45

קוני אנתי כפר כנא

2 1

קצ'קרשת

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית אחד - 29/01/2020 20:00

אקסטרה

0 2

להבות משגב

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית אחד - 29/01/2020 20:45

אקסטרה

2 1

כוכבות טמרה

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית אחד - 29/01/2020 21:30

רקפות

0 2

פסגות כרמיאל

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית אחד - 05/02/2020 20:00

להבות משגב

0 2

קוני אנתי כפר כנא

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית אחד - 05/02/2020 20:45

לביאות שלומי

0 2

להבות משגב

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית אחד - 05/02/2020 21:30

קוני אנתי כפר כנא

2 0

לביאות שלומי

למשחק
נגמר כפר ורדים- קשת בית אחד - 12/02/2020 20:00

אקסטרה

1 2

רקפות

למשחק
נגמר כפר ורדים- קשת בית אחד - 12/02/2020 20:45

אקסטרה

2 0

קצ'קרשת

למשחק
נגמר כפר ורדים- קשת בית אחד - 12/02/2020 21:30

לביאות שלומי

1 2

רקפות

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית אחד - 26/02/2020 20:00

כוכבות טמרה

2 0

להבות משגב

למשחק
נגמר שלומי- שרמן בית אחד - 26/02/2020 20:00

רקפות

2 1

לביאות שלומי

למשחק
נגמר שלומי- שרמן בית אחד - 26/02/2020 20:45

כוכבות ברשת

1 2

לביאות שלומי

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית אחד - 26/02/2020 20:45

אקסטרה

1 2

כוכבות טמרה

למשחק
נגמר שלומי- שרמן בית אחד - 26/02/2020 21:30

רקפות

2 0

כוכבות ברשת

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית אחד - 26/02/2020 21:30

אקסטרה

2 0

להבות משגב

למשחק
נגמר כפר כנא- בי"ס חט"ב א בית אחד - 04/03/2020 20:00

פסגות כרמיאל

2 0

קוני אנתי כפר כנא

למשחק
נגמר כפר כנא- בי"ס חט"ב א בית אחד - 04/03/2020 20:45

פסגות כרמיאל

2 0

קצ'קרשת

למשחק
נגמר כפר כנא- בי"ס חט"ב א בית אחד - 04/03/2020 21:30

קצ'קרשת

0 2

קוני אנתי כפר כנא

למשחק