הדפס

אזורית מודיעין - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 21/11/2019 20:15

Net Dragon רחובות

1 2

Spicy

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 21/11/2019 20:15

המעפילים לוד

2 0

נטו מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 21/11/2019 21:00

נטו מודיעין

0 2

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 21/11/2019 21:00

Spicy

0 2

בראשית מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 21/11/2019 21:45

המעפילים לוד

2 0

Net Dragon רחובות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 21/11/2019 21:45

בראשית מודיעין

2 1

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית ב - 28/11/2019 20:15

מעורב ירושלמי

0 2

הנחושות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית ב - 28/11/2019 20:15

Espresso

2 0

ממותות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית ב - 28/11/2019 21:00

אלונט מודיעין

1 2

הנחושות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית ב - 28/11/2019 21:00

Espresso

0 2

Next מבשרת

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית ב - 28/11/2019 21:45

Next מבשרת

0 2

ממותות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית ב - 28/11/2019 21:45

מעורב ירושלמי

2 0

אלונט מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 12/12/2019 20:15

Spicy

1 2

סיסטרס לוד

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 12/12/2019 20:15

Net Dragon רחובות

2 0

נטו מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 12/12/2019 21:00

בראשית מודיעין

2 0

נטו מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 12/12/2019 21:00

Spicy

2 1

המעפילים לוד

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 12/12/2019 21:45

המעפילים לוד

0 2

בראשית מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 12/12/2019 21:45

סיסטרס לוד

2 0

Net Dragon רחובות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית ב - 19/12/2019 20:15

Next מבשרת

1 2

מעורב ירושלמי

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית ב - 19/12/2019 20:15

אלונט מודיעין

0 2

Espresso

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית ב - 19/12/2019 21:00

אלונט מודיעין

0 2

ממותות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית ב - 19/12/2019 21:00

הנחושות מודיעין

2 1

Next מבשרת

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית ב - 19/12/2019 21:45

Espresso

0 2

מעורב ירושלמי

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית ב - 19/12/2019 21:45

ממותות

1 2

הנחושות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 02/01/2020 20:15

סיסטרס לוד

2 0

בראשית מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 02/01/2020 20:15

דמוקרשת

0 2

Spicy

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 02/01/2020 21:00

Net Dragon רחובות

0 2

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 02/01/2020 21:00

נטו מודיעין

0 2

סיסטרס לוד

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 02/01/2020 21:45

בראשית מודיעין

1 2

Net Dragon רחובות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 02/01/2020 21:45

נטו מודיעין

0 2

Spicy

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 23/01/2020 20:15

דמוקרשת

1 2

המעפילים לוד

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית ב - 23/01/2020 20:15

Next מבשרת

2 0

אלונט מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 23/01/2020 21:00

סיסטרס לוד

0 2

המעפילים לוד

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית ב - 23/01/2020 21:00

ממותות

2 0

מעורב ירושלמי

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית א - 23/01/2020 21:45

דמוקרשת

0 2

סיסטרס לוד

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית ב - 23/01/2020 21:45

הנחושות מודיעין

2 0

Espresso

למשחק

שלב ב

נגמר מודיעין- עירוני ג בית תחתון - 13/02/2020 20:15

Next מבשרת

2 0

נטו מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית תחתון - 13/02/2020 20:15

אלונט מודיעין

0 2

Net Dragon רחובות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית תחתון - 13/02/2020 21:00

דמוקרשת

0 2

Next מבשרת

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית תחתון - 13/02/2020 21:00

Espresso

0 2

אלונט מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית תחתון - 13/02/2020 21:45

Espresso

0 2

Net Dragon רחובות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית תחתון - 13/02/2020 21:45

נטו מודיעין

0 2

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית עליון - 20/02/2020 20:15

מעורב ירושלמי

2 1

סיסטרס לוד

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית עליון - 20/02/2020 20:15

הנחושות מודיעין

2 0

Spicy

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית עליון - 20/02/2020 21:00

המעפילים לוד

2 0

הנחושות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית עליון - 20/02/2020 21:00

מעורב ירושלמי

2 1

בראשית מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית עליון - 20/02/2020 21:45

בראשית מודיעין

1 2

המעפילים לוד

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית עליון - 20/02/2020 21:45

סיסטרס לוד

2 0

Spicy

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית תחתון - 05/03/2020 20:15

Next מבשרת

2 0

Espresso

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית תחתון - 05/03/2020 20:15

אלונט מודיעין

0 2

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית תחתון - 05/03/2020 21:00

Espresso

2 0

נטו מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית תחתון - 05/03/2020 21:00

Net Dragon רחובות

2 0

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג בית תחתון - 05/03/2020 21:45

Net Dragon רחובות

2 0

Next מבשרת

למשחק