הדפס

ליגת נערות - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר חטיבה א - 07/12/2019 00:00

ואמוס גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

2 0

סטרייק הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

למשחק
נגמר חטיבה א - 07/12/2019 00:00

צ'יטוס א' חטיבה - אירה בר

2 0

ואמוס גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

למשחק
נגמר חטיבה א - 07/12/2019 00:00

NetGirls גדרה - חטיבה - רחל כהן קלפה

1 2

אלון רעננה 1 - חטיבה ח' - רחל סלומון

למשחק
נגמר חטיבה א - 07/12/2019 00:00

אלון רעננה 1 - חטיבה ח' - רחל סלומון

2 1

ואמוס גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

למשחק
נגמר חטיבה א - 07/12/2019 00:00

סטרייק הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

1 2

אלון רעננה 1 - חטיבה ח' - רחל סלומון

למשחק
נגמר חטיבה א - 07/12/2019 00:00

צ'יטוס א' חטיבה - אירה בר

2 0

NetGirls גדרה - חטיבה - רחל כהן קלפה

למשחק
נגמר חטיבה ב - 07/12/2019 00:00

שרת כ"ס - חטיבה - רחל סלומון

0 2

יש כרמים בראשל"צ חטיבה-אייל עוזרי

למשחק
נגמר חטיבה ב - 07/12/2019 00:00

Mini Blonds Yifat - חטיבה - ברברה שניידר

2 0

אלון רעננה 2 - חטיבה ז' - רחל סלומון

למשחק
נגמר חטיבה ב - 07/12/2019 00:00

יש כרמים בראשל"צ חטיבה-אייל עוזרי

2 0

Mini Blonds Yifat - חטיבה - ברברה שניידר

למשחק
נגמר חטיבה ב - 07/12/2019 00:00

כוכבות השרון - חוף השרון - חטיבה- נטלי שר

2 0

שרת כ"ס - חטיבה - רחל סלומון

למשחק
נגמר חטיבה ב - 07/12/2019 00:00

אלון רעננה 2 - חטיבה ז' - רחל סלומון

0 2

יש כרמים בראשל"צ חטיבה-אייל עוזרי

למשחק
נגמר חטיבה ב - 07/12/2019 00:00

כוכבות השרון - חוף השרון - חטיבה- נטלי שר

2 0

אלון רעננה 2 - חטיבה ז' - רחל סלומון

למשחק
נגמר חטיבה ג - 07/12/2019 00:00

צ'יטוס ב' חטיבה - אירה בר

2 0

מרכז דור הוד השרון - חטיבה2 - לירן אברהם

למשחק
נגמר חטיבה ג - 07/12/2019 00:00

טיגר-מודיעין-חטיבה - נעמי שר

2 0

Go Lit - חטיבה - ליטל כהן

למשחק
נגמר חטיבה ג - 07/12/2019 00:00

מרכז דור הוד השרון - חטיבה2 - לירן אברהם

0 2

טיגר-מודיעין-חטיבה - נעמי שר

למשחק
נגמר חטיבה ג - 07/12/2019 00:00

משוגעות ברשת גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

2 0

צ'יטוס ב' חטיבה - אירה בר

למשחק
נגמר חטיבה ג - 07/12/2019 00:00

טיגר-מודיעין-חטיבה - נעמי שר

0 2

משוגעות ברשת גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

למשחק
נגמר חטיבה ג - 07/12/2019 00:00

Go Lit - חטיבה - ליטל כהן

0 2

מרכז דור הוד השרון - חטיבה2 - לירן אברהם

למשחק
נגמר תיכון - 07/12/2019 00:00

גימנסייה הרצוג חולון- תיכון-אייל עוזרי

0 2

שיר גדרה-תיכון - רחל כהן קלפה

למשחק
נגמר תיכון - 07/12/2019 00:00

נערות החוף - יד מרדכי - תיכון - רינה רם און

0 2

פזצטא הוד השרון - תיכון - לירן אברהם

למשחק
נגמר תיכון - 07/12/2019 00:00

פזצטא הוד השרון - תיכון - לירן אברהם

2 0

בי"ס דון בוסקו - נצרת- תיכון - מחמוד אבו אחמד

למשחק
נגמר תיכון - 07/12/2019 00:00

לביאות מגידו- תיכון -אורית קורין

2 0

נערות החוף - יד מרדכי - תיכון - רינה רם און

למשחק
נגמר תיכון - 07/12/2019 00:00

פזצטא הוד השרון - תיכון - לירן אברהם

2 0

לביאות מגידו- תיכון -אורית קורין

למשחק
נגמר תיכון - 07/12/2019 00:00

שיר גדרה-תיכון - רחל כהן קלפה

2 0

בי"ס דון בוסקו - נצרת- תיכון - מחמוד אבו אחמד

למשחק
נגמר חטיבה א - 04/01/2020 00:00

אלון רעננה 1 - חטיבה ח' - רחל סלומון

0 2

צ'יטוס א' חטיבה - אירה בר

למשחק
נגמר חטיבה א - 04/01/2020 00:00

ואמוס גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

1 2

NetGirls גדרה - חטיבה - רחל כהן קלפה

למשחק
נגמר חטיבה א - 04/01/2020 00:00

סטרייק הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

1 2

צ'יטוס א' חטיבה - אירה בר

למשחק
נגמר חטיבה א - 04/01/2020 00:00

NetGirls גדרה - חטיבה - רחל כהן קלפה

2 1

סטרייק הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

למשחק
נגמר חטיבה ב - 04/01/2020 00:00

אלון רעננה 2 - חטיבה ז' - רחל סלומון

2 0

שרת כ"ס - חטיבה - רחל סלומון

למשחק
נגמר חטיבה ב - 04/01/2020 00:00

יש כרמים בראשל"צ חטיבה-אייל עוזרי

0 2

כוכבות השרון - חוף השרון - חטיבה- נטלי שר

למשחק
נגמר חטיבה ב - 04/01/2020 00:00

Mini Blonds Yifat - חטיבה - ברברה שניידר

0 2

כוכבות השרון - חוף השרון - חטיבה- נטלי שר

למשחק
נגמר חטיבה ב - 04/01/2020 00:00

שרת כ"ס - חטיבה - רחל סלומון

2 0

Mini Blonds Yifat - חטיבה - ברברה שניידר

למשחק
נגמר חטיבה ג - 04/01/2020 00:00

Go Lit - חטיבה - ליטל כהן

0 2

צ'יטוס ב' חטיבה - אירה בר

למשחק
נגמר חטיבה ג - 04/01/2020 00:00

מרכז דור הוד השרון - חטיבה2 - לירן אברהם

0 2

משוגעות ברשת גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

למשחק
נגמר חטיבה ג - 04/01/2020 00:00

משוגעות ברשת גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

2 0

Go Lit - חטיבה - ליטל כהן

למשחק
נגמר חטיבה ג - 04/01/2020 00:00

צ'יטוס ב' חטיבה - אירה בר

0 2

טיגר-מודיעין-חטיבה - נעמי שר

למשחק
נגמר תיכון - 04/01/2020 00:00

שיר גדרה-תיכון - רחל כהן קלפה

2 0

לביאות מגידו- תיכון -אורית קורין

למשחק
נגמר תיכון - 04/01/2020 00:00

לביאות מגידו- תיכון -אורית קורין

2 0

בי"ס דון בוסקו - נצרת- תיכון - מחמוד אבו אחמד

למשחק
נגמר תיכון - 04/01/2020 00:00

נערות החוף - יד מרדכי - תיכון - רינה רם און

0 2

שיר גדרה-תיכון - רחל כהן קלפה

למשחק
נגמר תיכון - 04/01/2020 00:00

שיר גדרה-תיכון - רחל כהן קלפה

2 0

פזצטא הוד השרון - תיכון - לירן אברהם

למשחק
נגמר תיכון - 04/01/2020 00:00

בי"ס דון בוסקו - נצרת- תיכון - מחמוד אבו אחמד

0 2

נערות החוף - יד מרדכי - תיכון - רינה רם און

למשחק
נגמר תיכון - 04/01/2020 00:00

גימנסייה הרצוג חולון- תיכון-אייל עוזרי

1 2

לביאות מגידו- תיכון -אורית קורין

למשחק
נגמר תיכון - 04/01/2020 00:00

נערות החוף - יד מרדכי - תיכון - רינה רם און

0 2

גימנסייה הרצוג חולון- תיכון-אייל עוזרי

למשחק
נגמר תיכון - 04/01/2020 00:00

גימנסייה הרצוג חולון- תיכון-אייל עוזרי

2 0

פזצטא הוד השרון - תיכון - לירן אברהם

למשחק
נגמר תיכון - 04/01/2020 00:00

בי"ס דון בוסקו - נצרת- תיכון - מחמוד אבו אחמד

0 2

פזצטא הוד השרון - תיכון - לירן אברהם

למשחק
נגמר תיכון - 08/02/2020 00:00

בי"ס דון בוסקו - נצרת- תיכון - מחמוד אבו אחמד

0 2

גימנסייה הרצוג חולון- תיכון-אייל עוזרי

למשחק
נגמר תיכון - 08/02/2020 00:00

שיר גדרה-תיכון - רחל כהן קלפה

2 0

גימנסייה הרצוג חולון- תיכון-אייל עוזרי

למשחק
נגמר תיכון - 08/02/2020 00:00

פזצטא הוד השרון - תיכון - לירן אברהם

2 0

נערות החוף - יד מרדכי - תיכון - רינה רם און

למשחק
נגמר תיכון - 08/02/2020 00:00

שיר גדרה-תיכון - רחל כהן קלפה

2 0

נערות החוף - יד מרדכי - תיכון - רינה רם און

למשחק
נגמר תיכון - 08/02/2020 00:00

נערות החוף - יד מרדכי - תיכון - רינה רם און

0 2

בי"ס דון בוסקו - נצרת- תיכון - מחמוד אבו אחמד

למשחק
נגמר תיכון - 08/02/2020 00:00

לביאות מגידו- תיכון -אורית קורין

0 2

גימנסייה הרצוג חולון- תיכון-אייל עוזרי

למשחק
נגמר תיכון - 08/02/2020 00:00

לביאות מגידו- תיכון -אורית קורין

0 2

פזצטא הוד השרון - תיכון - לירן אברהם

למשחק
נגמר תיכון - 08/02/2020 00:00

בי"ס דון בוסקו - נצרת- תיכון - מחמוד אבו אחמד

0 2

שיר גדרה-תיכון - רחל כהן קלפה

למשחק

שלב ב

נגמר חטיבה - בית עליון - 04/01/2020 00:00

צ'יטוס ב' חטיבה - אירה בר

0 2

יש כרמים בראשל"צ חטיבה-אייל עוזרי

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 04/01/2020 00:00

כוכבות השרון - חוף השרון - חטיבה- נטלי שר

2 0

NetGirls גדרה - חטיבה - רחל כהן קלפה

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 04/01/2020 00:00

טיגר-מודיעין-חטיבה - נעמי שר

0 2

יש כרמים בראשל"צ חטיבה-אייל עוזרי

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 04/01/2020 00:00

צ'יטוס א' חטיבה - אירה בר

2 0

טיגר-מודיעין-חטיבה - נעמי שר

למשחק
נגמר חטיבה - בית ד - 04/01/2020 00:00

Go Lit - חטיבה - ליטל כהן

1 2

סטרייק הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

למשחק
נגמר חטיבה - בית ד - 04/01/2020 00:00

Mini Blonds Yifat - חטיבה - ברברה שניידר

0 2

מרכז דור הוד השרון - חטיבה2 - לירן אברהם

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 08/02/2020 00:00

אלון רעננה 1 - חטיבה ח' - רחל סלומון

2 0

שרת כ"ס - חטיבה - רחל סלומון

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 08/02/2020 00:00

טיגר-מודיעין-חטיבה - נעמי שר

2 0

צ'יטוס ב' חטיבה - אירה בר

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 08/02/2020 00:00

יש כרמים בראשל"צ חטיבה-אייל עוזרי

1 2

צ'יטוס א' חטיבה - אירה בר

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 08/02/2020 00:00

כוכבות השרון - חוף השרון - חטיבה- נטלי שר

0 2

משוגעות ברשת גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 08/02/2020 00:00

טיגר-מודיעין-חטיבה - נעמי שר

2 1

NetGirls גדרה - חטיבה - רחל כהן קלפה

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 08/02/2020 00:00

משוגעות ברשת גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

2 0

צ'יטוס א' חטיבה - אירה בר

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 08/02/2020 00:00

משוגעות ברשת גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

2 0

שרת כ"ס - חטיבה - רחל סלומון

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 08/02/2020 00:00

אלון רעננה 1 - חטיבה ח' - רחל סלומון

2 0

צ'יטוס א' חטיבה - אירה בר

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 08/02/2020 00:00

יש כרמים בראשל"צ חטיבה-אייל עוזרי

0 2

כוכבות השרון - חוף השרון - חטיבה- נטלי שר

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 08/02/2020 00:00

צ'יטוס ב' חטיבה - אירה בר

2 1

אלון רעננה 1 - חטיבה ח' - רחל סלומון

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 08/02/2020 00:00

שרת כ"ס - חטיבה - רחל סלומון

0 2

NetGirls גדרה - חטיבה - רחל כהן קלפה

למשחק
נגמר חטיבה - בית ד - 08/02/2020 00:00

סטרייק הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

1 2

ואמוס גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

למשחק
נגמר חטיבה - בית ד - 08/02/2020 00:00

מרכז דור הוד השרון - חטיבה2 - לירן אברהם

2 1

אלון רעננה 2 - חטיבה ז' - רחל סלומון

למשחק
נגמר חטיבה - בית ד - 08/02/2020 00:00

Mini Blonds Yifat - חטיבה - ברברה שניידר

2 0

סטרייק הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

למשחק
נגמר חטיבה - בית ד - 08/02/2020 00:00

אלון רעננה 2 - חטיבה ז' - רחל סלומון

0 2

Go Lit - חטיבה - ליטל כהן

למשחק
נגמר חטיבה - בית ד - 08/02/2020 00:00

ואמוס גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

2 0

מרכז דור הוד השרון - חטיבה2 - לירן אברהם

למשחק
נגמר חטיבה - בית ד - 08/02/2020 00:00

Go Lit - חטיבה - ליטל כהן

0 2

ואמוס גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

למשחק
נגמר חטיבה - בית ד - 08/02/2020 00:00

Mini Blonds Yifat - חטיבה - ברברה שניידר

2 0

אלון רעננה 2 - חטיבה ז' - רחל סלומון

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 07/03/2020 00:00

שרת כ"ס - חטיבה - רחל סלומון

0 2

טיגר-מודיעין-חטיבה - נעמי שר

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 07/03/2020 00:00

כוכבות השרון - חוף השרון - חטיבה- נטלי שר

2 0

צ'יטוס ב' חטיבה - אירה בר

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 07/03/2020 00:00

NetGirls גדרה - חטיבה - רחל כהן קלפה

1 2

יש כרמים בראשל"צ חטיבה-אייל עוזרי

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 07/03/2020 00:00

יש כרמים בראשל"צ חטיבה-אייל עוזרי

2 1

אלון רעננה 1 - חטיבה ח' - רחל סלומון

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 07/03/2020 00:00

שרת כ"ס - חטיבה - רחל סלומון

0 2

צ'יטוס א' חטיבה - אירה בר

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 07/03/2020 00:00

אלון רעננה 1 - חטיבה ח' - רחל סלומון

1 2

כוכבות השרון - חוף השרון - חטיבה- נטלי שר

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 07/03/2020 00:00

כוכבות השרון - חוף השרון - חטיבה- נטלי שר

2 0

טיגר-מודיעין-חטיבה - נעמי שר

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 07/03/2020 00:00

משוגעות ברשת גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

2 1

אלון רעננה 1 - חטיבה ח' - רחל סלומון

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 07/03/2020 00:00

צ'יטוס א' חטיבה - אירה בר

2 0

NetGirls גדרה - חטיבה - רחל כהן קלפה

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 07/03/2020 00:00

צ'יטוס ב' חטיבה - אירה בר

2 0

שרת כ"ס - חטיבה - רחל סלומון

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 07/03/2020 00:00

NetGirls גדרה - חטיבה - רחל כהן קלפה

2 1

צ'יטוס ב' חטיבה - אירה בר

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 07/03/2020 00:00

טיגר-מודיעין-חטיבה - נעמי שר

0 2

משוגעות ברשת גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

למשחק
נגמר חטיבה - בית עליון - 07/03/2020 00:00

משוגעות ברשת גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

2 0

יש כרמים בראשל"צ חטיבה-אייל עוזרי

למשחק
נגמר חטיבה - בית ד - 07/03/2020 00:00

אלון רעננה 2 - חטיבה ז' - רחל סלומון

0 2

ואמוס גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

למשחק
נגמר חטיבה - בית ד - 07/03/2020 00:00

Go Lit - חטיבה - ליטל כהן

0 2

Mini Blonds Yifat - חטיבה - ברברה שניידר

למשחק
נגמר חטיבה - בית ד - 07/03/2020 00:00

סטרייק הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

2 0

מרכז דור הוד השרון - חטיבה2 - לירן אברהם

למשחק
נגמר חטיבה - בית ד - 07/03/2020 00:00

אלון רעננה 2 - חטיבה ז' - רחל סלומון

0 2

סטרייק הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

למשחק
נגמר חטיבה - בית ד - 07/03/2020 00:00

ואמוס גני תקווה - חטיבה - רוית שרון

2 0

Mini Blonds Yifat - חטיבה - ברברה שניידר

למשחק
נגמר חטיבה - בית ד - 07/03/2020 00:00

מרכז דור הוד השרון - חטיבה2 - לירן אברהם

2 0

Go Lit - חטיבה - ליטל כהן

למשחק