הדפס

לאומית ב'- שרון - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 29/10/2019 20:45

מוזה כ"ס

1 2

ניקה רעננה

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 30/10/2019 20:30

הפועל אורי תל-אביב

2 0

סופה כפר יונה

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 30/10/2019 21:15

חוף חפר

0 2

א.ס. מומנט רמת השרון

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 05/11/2019 21:15

Viva

2 1

אוליב אבן יהודה

למשחק
נגמר הרצליה- ברנדיס בית אחד - 05/11/2019 21:15

All in הוד השרון

2 0

חדרה SIS

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 05/11/2019 21:30

הפועל אורי תל-אביב

2 0

נמרות

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 05/11/2019 21:30

Teamax

2 0

חוף חפר

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 06/11/2019 20:30

א.ס. מומנט רמת השרון

2 0

א.ס. ספיריט רמת השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 06/11/2019 21:30

חדרה Gold

2 1

סופה כפר יונה

למשחק
נגמר הרצליה- ברנדיס בית אחד - 12/11/2019 20:30

חדרה Gold

2 0

חדרה SIS

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 12/11/2019 20:45

All in הוד השרון

0 2

הפועל אורי תל-אביב

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 12/11/2019 20:45

מוזה כ"ס

2 0

נמרות

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 12/11/2019 21:15

א.ס. מומנט רמת השרון

2 0

ניקה רעננה

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 13/11/2019 20:30

א.ס. ספיריט רמת השרון

1 2

Teamax

למשחק
נגמר אבן יהודה - בכר בית אחד - 17/11/2019 21:15

אוליב אבן יהודה

2 0

סופה כפר יונה

למשחק
נגמר צופית בית אחד - 19/11/2019 20:30

Teamax

0 2

Viva

למשחק
נגמר צופית בית אחד - 19/11/2019 21:15

All in הוד השרון

1 2

מוזה כ"ס

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 19/11/2019 21:15

הפועל אורי תל-אביב

1 2

חדרה Gold

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 19/11/2019 21:30

נמרות

1 2

חוף חפר

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 19/11/2019 21:30

אוליב אבן יהודה

2 0

חדרה SIS

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 24/11/2019 21:30

א.ס. מומנט רמת השרון

0 2

סופה כפר יונה

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 26/11/2019 20:30

א.ס. ספיריט רמת השרון

2 1

ניקה רעננה

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 26/11/2019 21:30

Viva

2 0

חוף חפר

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 03/12/2019 20:30

ניקה רעננה

1 2

Teamax

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 03/12/2019 20:45

נמרות

0 2

Viva

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 03/12/2019 20:45

אוליב אבן יהודה

1 2

הפועל אורי תל-אביב

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 03/12/2019 21:30

חדרה Gold

1 2

מוזה כ"ס

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 03/12/2019 21:30

חוף חפר

2 1

All in הוד השרון

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 03/12/2019 21:30

א.ס. מומנט רמת השרון

1 2

חדרה SIS

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 04/12/2019 21:30

סופה כפר יונה

0 2

א.ס. ספיריט רמת השרון

למשחק
נגמר אבן יהודה - רלף קליין בית אחד - 07/12/2019 20:45

נמרות

1 2

אוליב אבן יהודה

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 10/12/2019 20:30

נמרות

2 0

חדרה Gold

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 10/12/2019 20:30

א.ס. ספיריט רמת השרון

0 2

מוזה כ"ס

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 10/12/2019 20:45

סופה כפר יונה

2 0

חדרה SIS

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 10/12/2019 21:30

All in הוד השרון

0 2

Teamax

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 10/12/2019 21:30

הפועל אורי תל-אביב

2 0

ניקה רעננה

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 17/12/2019 20:30

א.ס. ספיריט רמת השרון

2 0

חדרה SIS

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 17/12/2019 20:45

חוף חפר

1 2

חדרה Gold

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 17/12/2019 20:45

Viva

2 1

All in הוד השרון

למשחק
נגמר הרצליה- ברנדיס בית אחד - 17/12/2019 21:15

Teamax

2 0

נמרות

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 17/12/2019 21:15

אוליב אבן יהודה

2 0

מוזה כ"ס

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 18/12/2019 20:30

א.ס. מומנט רמת השרון

1 2

הפועל אורי תל-אביב

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 18/12/2019 21:30

ניקה רעננה

2 1

סופה כפר יונה

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 31/12/2019 20:45

Viva

2 0

חדרה Gold

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 31/12/2019 21:30

Teamax

2 0

סופה כפר יונה

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 31/12/2019 21:30

חוף חפר

0 2

אוליב אבן יהודה

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 01/01/2020 20:30

א.ס. מומנט רמת השרון

0 2

מוזה כ"ס

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 01/01/2020 20:45

חדרה SIS

0 2

ניקה רעננה

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 01/01/2020 20:45

נמרות

2 1

All in הוד השרון

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 01/01/2020 21:30

א.ס. ספיריט רמת השרון

1 2

הפועל אורי תל-אביב

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 07/01/2020 20:45

חוף חפר

0 2

מוזה כ"ס

למשחק
נגמר צופית בית אחד - 07/01/2020 21:15

חדרה SIS

0 2

נמרות

למשחק
נגמר הרצליה- ברנדיס בית אחד - 07/01/2020 21:15

ניקה רעננה

2 0

חדרה Gold

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 07/01/2020 21:30

Teamax

2 1

א.ס. מומנט רמת השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 08/01/2020 20:45

All in הוד השרון

2 0

סופה כפר יונה

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 08/01/2020 20:45

אוליב אבן יהודה

2 0

א.ס. ספיריט רמת השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 08/01/2020 21:30

הפועל אורי תל-אביב

1 2

Viva

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 14/01/2020 20:30

חדרה SIS

1 2

הפועל אורי תל-אביב

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 14/01/2020 20:45

ניקה רעננה

2 0

חוף חפר

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 14/01/2020 21:15

סופה כפר יונה

1 2

מוזה כ"ס

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 14/01/2020 21:30

Teamax

2 1

חדרה Gold

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 15/01/2020 20:45

Viva

0 2

א.ס. מומנט רמת השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 15/01/2020 21:30

א.ס. ספיריט רמת השרון

2 0

נמרות

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 21/01/2020 20:30

מוזה כ"ס

0 2

Viva

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 21/01/2020 20:30

ניקה רעננה

2 0

אוליב אבן יהודה

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 21/01/2020 20:45

חדרה Gold

0 2

All in הוד השרון

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 26/01/2020 20:30

א.ס. מומנט רמת השרון

2 1

All in הוד השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 28/01/2020 20:45

הפועל אורי תל-אביב

2 0

Teamax

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 28/01/2020 21:15

חדרה Gold

0 2

אוליב אבן יהודה

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 28/01/2020 21:30

מוזה כ"ס

2 0

חדרה SIS

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 29/01/2020 20:45

סופה כפר יונה

0 2

חוף חפר

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 29/01/2020 20:45

Viva

1 2

א.ס. ספיריט רמת השרון

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 04/02/2020 20:30

ניקה רעננה

2 0

נמרות

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 04/02/2020 20:30

חדרה SIS

2 0

חוף חפר

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 04/02/2020 20:30

חדרה Gold

0 2

א.ס. מומנט רמת השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 04/02/2020 21:30

מוזה כ"ס

1 2

הפועל אורי תל-אביב

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 04/02/2020 21:30

Teamax

0 2

אוליב אבן יהודה

למשחק
נגמר הרצליה- וולפסון בית אחד - 05/02/2020 20:30

All in הוד השרון

2 0

א.ס. ספיריט רמת השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 05/02/2020 20:45

סופה כפר יונה

0 2

Viva

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 11/02/2020 20:30

אוליב אבן יהודה

2 1

א.ס. מומנט רמת השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 11/02/2020 20:45

הפועל אורי תל-אביב

2 1

חוף חפר

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 11/02/2020 20:45

חדרה SIS

0 2

Viva

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 11/02/2020 20:45

מוזה כ"ס

1 2

Teamax

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 11/02/2020 21:30

All in הוד השרון

2 1

ניקה רעננה

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 11/02/2020 21:30

סופה כפר יונה

1 2

נמרות

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 12/02/2020 21:30

חדרה Gold

0 2

א.ס. ספיריט רמת השרון

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 18/02/2020 20:30

ניקה רעננה

2 1

Viva

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 18/02/2020 20:30

נמרות

2 0

א.ס. מומנט רמת השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 18/02/2020 20:45

אוליב אבן יהודה

2 1

All in הוד השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 18/02/2020 20:45

חדרה SIS

0 2

Teamax

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 19/02/2020 21:30

חוף חפר

0 2

א.ס. ספיריט רמת השרון

למשחק

שלב ב

נגמר כפר סבא- גלילי בית תחתון - 25/02/2020 20:45

חדרה SIS

2 0

א.ס. מומנט רמת השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית עליון - 25/02/2020 21:30

מוזה כ"ס

2 0

Viva

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית תחתון - 25/02/2020 21:30

חוף חפר

0 2

נמרות

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית עליון - 04/03/2020 20:45

א.ס. ספיריט רמת השרון

1 2

אוליב אבן יהודה

למשחק