הדפס

ליגת בנות נחמה קדימה-צורן - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 09/11/2019 19:00

הרצוג

0 2

גוונים

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 09/11/2019 19:45

יגאל אלון

2 0

לברן

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 09/11/2019 20:30

פרדסיה

2 0

ינוב

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 09/11/2019 21:15

ניצני השרון

0 2

גנים קדימה-צורן

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 23/11/2019 19:00

לברן

0 2

ינוב

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 23/11/2019 19:45

הרצוג

2 0

ניצני השרון

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 23/11/2019 20:30

כוכב לב השרון

0 2

גנים קדימה-צורן

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 23/11/2019 21:15

פרדסיה

2 0

גוונים

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 07/12/2019 19:00

ניצני השרון

0 2

יגאל אלון

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 07/12/2019 19:45

ינוב

2 0

גוונים

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 07/12/2019 20:30

גנים קדימה-צורן

0 2

פרדסיה

למשחק
נגמר == אולם == בית אחד - 21/12/2019 19:00

ינוב

2 0

כוכב לב השרון

למשחק
נגמר == אולם == בית אחד - 21/12/2019 19:45

גוונים

2 0

ניצני השרון

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 21/12/2019 19:45

לברן

1 2

הרצוג

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 21/12/2019 20:30

פרדסיה

2 0

הרצוג

למשחק
נגמר == אולם == בית אחד - 21/12/2019 20:30

ינוב

2 0

ניצני השרון

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 21/12/2019 21:15

גנים קדימה-צורן

2 0

לברן

למשחק
נגמר == אולם == בית אחד - 04/01/2020 19:00

גוונים

2 0

גנים קדימה-צורן

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 04/01/2020 19:45

יגאל אלון

2 0

פרדסיה

למשחק
נגמר == אולם == בית אחד - 04/01/2020 19:45

ניצני השרון

1 2

כוכב לב השרון

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 04/01/2020 20:30

ינוב

2 0

הרצוג

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 04/01/2020 21:15

כוכב לב השרון

0 2

לברן

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 11/01/2020 19:45

יגאל אלון

2 0

גנים קדימה-צורן

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 11/01/2020 20:45

כוכב לב השרון

0 2

יגאל אלון

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 18/01/2020 19:00

גוונים

1 2

יגאל אלון

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 18/01/2020 19:45

גנים קדימה-צורן

2 0

הרצוג

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 18/01/2020 20:30

לברן

2 0

ניצני השרון

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 18/01/2020 21:15

כוכב לב השרון

0 2

פרדסיה

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 08/02/2020 19:00

הרצוג

0 2

יגאל אלון

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 08/02/2020 19:45

גנים קדימה-צורן

2 0

ינוב

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 08/02/2020 20:30

פרדסיה

2 0

לברן

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 08/02/2020 21:15

גוונים

2 0

כוכב לב השרון

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 29/02/2020 19:00

לברן

0 2

גוונים

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 29/02/2020 19:45

ניצני השרון

0 2

פרדסיה

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 29/02/2020 20:30

הרצוג

2 1

כוכב לב השרון

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית אחד - 29/02/2020 21:15

יגאל אלון

2 0

ינוב

למשחק