הדפס

נשים ארצית דרום - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

מחזור 1
נגמר נשים ארצית דרום - 23/06/2020 19:30

קאנטרי כ''ס שובי

2 1

ספורטאי העתיד שחר 2020

למשחק
נגמר מרה"ט אשקלון נשים ארצית דרום - 26/06/2020 13:30

מרכז הטניס אשקלון ארצית נשים 2

1 2

מרכז הטניס אשקלון ארצית נשים 1

למשחק
בהמתנה נשים ארצית דרום - 08/08/2020 10:00

ארצית נשים שר 2020

0 0

אסא בן גוריון 03

למשחק
מחזור 2
נגמר נשים ארצית דרום - 30/06/2020 19:30

ספורטאי העתיד שחר 2020

3 0

ארצית נשים שר 2020

למשחק
נגמר מרה"ט אשקלון נשים ארצית דרום - 03/07/2020 13:30

מרכז הטניס אשקלון ארצית נשים 1

3 0

קאנטרי כ''ס שובי

למשחק
נגמר המרכז לטניס בישראל - יפו נשים ארצית דרום - 03/07/2020 13:30

מרה"ט יפו אוסקר נשים ארצית

2 1

מרכז הטניס אשקלון ארצית נשים 2

למשחק
מחזור 3
בהמתנה נשים ארצית דרום - 11/07/2020 09:00

קאנטרי כ''ס שובי

0 0

מרה"ט יפו אוסקר נשים ארצית

למשחק
בהמתנה נשים ארצית דרום - 11/07/2020 10:00

אסא בן גוריון 03

0 0

ספורטאי העתיד שחר 2020

למשחק
בהמתנה נשים ארצית דרום - 14/07/2020 10:00

ארצית נשים שר 2020

0 0

מרכז הטניס אשקלון ארצית נשים 1

למשחק
מחזור 5
בהמתנה נשים ארצית דרום - 14/07/2020 10:00

ארצית נשים שר 2020

0 0

מרכז הטניס אשקלון ארצית נשים 2

למשחק
בהמתנה נשים ארצית דרום - 24/07/2020 13:30

ספורטאי העתיד שחר 2020

0 0

מרכז הטניס אשקלון ארצית נשים 1

למשחק
בהמתנה נשים ארצית דרום - 25/07/2020 10:00

אסא בן גוריון 03

0 0

מרה"ט יפו אוסקר נשים ארצית

למשחק
מחזור 4
בהמתנה מרה"ט אשקלון נשים ארצית דרום - 17/07/2020 13:30

מרכז הטניס אשקלון ארצית נשים 1

0 0

אסא בן גוריון 03

למשחק
בהמתנה המרכז לטניס בישראל - יפו נשים ארצית דרום - 17/07/2020 13:30

מרה"ט יפו אוסקר נשים ארצית

0 0

ארצית נשים שר 2020

למשחק
בהמתנה מרה"ט אשקלון נשים ארצית דרום - 17/07/2020 13:30

מרכז הטניס אשקלון ארצית נשים 2

0 0

קאנטרי כ''ס שובי

למשחק
מחזור 6
בהמתנה המרכז לטניס בישראל - יפו נשים ארצית דרום - 31/07/2020 13:30

מרה"ט יפו אוסקר נשים ארצית

0 0

ספורטאי העתיד שחר 2020

למשחק
בהמתנה מרה"ט אשקלון נשים ארצית דרום - 31/07/2020 13:30

מרכז הטניס אשקלון ארצית נשים 2

0 0

אסא בן גוריון 03

למשחק
בהמתנה נשים ארצית דרום - 01/08/2020 09:00

קאנטרי כ''ס שובי

0 0

ארצית נשים שר 2020

למשחק
מחזור 7
בהמתנה נשים ארצית דרום - 11/08/2020 19:30

ספורטאי העתיד שחר 2020

0 0

מרכז הטניס אשקלון ארצית נשים 2

למשחק
בהמתנה מרה"ט אשקלון נשים ארצית דרום - 14/08/2020 13:30

מרכז הטניס אשקלון ארצית נשים 1

0 0

מרה"ט יפו אוסקר נשים ארצית

למשחק
בהמתנה נשים ארצית דרום - 15/08/2020 10:00

אסא בן גוריון 03

0 0

קאנטרי כ''ס שובי

למשחק