הדפס

גברים א' מרכז ב' - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

מחזור 1
נגמר גברים א' מרכז ב' - 23/06/2020 19:30

קאנטרי כ''ס גלוטר א'

4 0

כפר ליגה א' 2020

למשחק
נגמר גברים א' מרכז ב' - 26/06/2020 13:30

מכבי כפר המכביה טל

4 0

מונוסון ליגה א 2020

למשחק
נגמר גברים א' מרכז ב' - 27/06/2020 16:00

מכבי צפון סטמפו

2 2

מרה"ט רמה"ש שירי ליגה א' 2020

למשחק
מחזור 3
נגמר גברים א' מרכז ב' - 03/07/2020 13:00

מרה"ט רמה"ש שירי ליגה א' 2020

4 0

מונוסון ליגה א 2020

למשחק
נגמר גברים א' מרכז ב' - 10/07/2020 09:30

מכבי כפר המכביה טל

2 2

מכבי ברקוביץ' הרצליה

למשחק
נגמר גברים א' מרכז ב' - 11/07/2020 16:00

מכבי צפון סטמפו

3 1

כפר ליגה א' 2020

למשחק
מחזור 2
נגמר גברים א' מרכז ב' - 04/07/2020 16:00

מכבי ברקוביץ' הרצליה

3 1

קאנטרי כ''ס גלוטר א'

למשחק
נגמר גברים א' מרכז ב' - 08/08/2020 17:00

מונוסון ליגה א 2020

0 4

מכבי צפון סטמפו

למשחק
נגמר גברים א' מרכז ב' - 15/08/2020 09:00

כפר ליגה א' 2020

2 2

מכבי כפר המכביה טל

למשחק
מחזור 4
נגמר גברים א' מרכז ב' - 18/07/2020 10:00

קאנטרי כ''ס גלוטר א'

0 4

מכבי כפר המכביה טל

למשחק
נגמר גברים א' מרכז ב' - 18/07/2020 15:00

כפר ליגה א' 2020

3 1

מרה"ט רמה"ש שירי ליגה א' 2020

למשחק
נגמר גברים א' מרכז ב' - 18/07/2020 16:00

מכבי ברקוביץ' הרצליה

4 0

מכבי צפון סטמפו

למשחק
מחזור 5
נגמר גברים א' מרכז ב' - 21/07/2020 19:30

מרה"ט רמה"ש שירי ליגה א' 2020

1 3

מכבי ברקוביץ' הרצליה

למשחק
נגמר גברים א' מרכז ב' - 24/07/2020 13:30

מונוסון ליגה א 2020

0 4

כפר ליגה א' 2020

למשחק
נגמר גברים א' מרכז ב' - 15/08/2020 17:00

מכבי צפון סטמפו

4 0

קאנטרי כ''ס גלוטר א'

למשחק
מחזור 6
בהמתנה גברים א' מרכז ב' - 28/07/2020 19:30

קאנטרי כ''ס גלוטר א'

0 0

מרה"ט רמה"ש שירי ליגה א' 2020

למשחק
נגמר גברים א' מרכז ב' - 31/07/2020 13:30

מכבי כפר המכביה טל

1 3

מכבי צפון סטמפו

למשחק
נגמר גברים א' מרכז ב' - 01/08/2020 09:30

מכבי ברקוביץ' הרצליה

4 0

מונוסון ליגה א 2020

למשחק
מחזור 7
נגמר גברים א' מרכז ב' - 08/08/2020 10:00

כפר ליגה א' 2020

1 3

מכבי ברקוביץ' הרצליה

למשחק
נגמר גברים א' מרכז ב' - 11/08/2020 19:30

מרה"ט רמה"ש שירי ליגה א' 2020

1 3

מכבי כפר המכביה טל

למשחק
בהמתנה גברים א' מרכז ב' - 14/08/2020 13:30

מונוסון ליגה א 2020

0 0

קאנטרי כ''ס גלוטר א'

למשחק