הדפס

גברים א' מרכז - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

מחזור 1
נגמר גברים א' מרכז - 26/06/2020 13:30

ספורטאי העתיד תומר 2020

4 0

גברים טניס שר

למשחק
נגמר מועדון טניס רמת גן גברים א' מרכז - 26/06/2020 13:30

רמת גן שיכון ותיקים ליגה א

2 2

מכבי כפר המכביה תומר

למשחק
נגמר גברים א' מרכז - 27/06/2020 11:00

מכבי צפון ארטיום

2 2

מרה"ט ארנבוני יפו

למשחק
מחזור 2
נגמר גברים א' מרכז - 30/06/2020 18:00

ליגה א' רמלה לירן

4 0

ספורטאי העתיד תומר 2020

למשחק
נגמר גברים א' מרכז - 03/07/2020 12:00

מכבי כפר המכביה תומר

4 0

מכבי צפון ארטיום

למשחק
נגמר "הקאנטרי" ראשון לציון גברים א' מרכז - 03/07/2020 13:30

גברים טניס שר

0 4

רמת גן שיכון ותיקים ליגה א

למשחק
מחזור 3
נגמר גברים א' מרכז - 10/07/2020 09:00

מרה"ט ארנבוני יפו

0 4

מכבי כפר המכביה תומר

למשחק
נגמר גברים א' מרכז - 11/07/2020 08:30

רמת גן שיכון ותיקים ליגה א

4 0

ליגה א' רמלה לירן

למשחק
נגמר גברים א' מרכז - 11/07/2020 11:00

מכבי צפון ארטיום

4 0

גברים טניס שר

למשחק
מחזור 4
נגמר מרכז הטניס יפו גברים א' מרכז - 17/07/2020 09:00

גברים טניס שר

0 4

מרה"ט ארנבוני יפו

למשחק
נגמר גברים א' מרכז - 17/07/2020 14:30

ליגה א' רמלה לירן

4 0

מכבי צפון ארטיום

למשחק
נגמר גברים א' מרכז - 18/07/2020 10:00

ספורטאי העתיד תומר 2020

0 4

רמת גן שיכון ותיקים ליגה א

למשחק
מחזור 5
נגמר גברים א' מרכז - 24/07/2020 09:00

מרה"ט ארנבוני יפו

0 4

ליגה א' רמלה לירן

למשחק
נגמר גברים א' מרכז - 24/07/2020 13:30

מכבי כפר המכביה תומר

4 0

גברים טניס שר

למשחק
נגמר גברים א' מרכז - 25/07/2020 11:00

מכבי צפון ארטיום

4 0

ספורטאי העתיד תומר 2020

למשחק
מחזור 6
נגמר גברים א' מרכז - 28/07/2020 18:00

ליגה א' רמלה לירן

0 4

מכבי כפר המכביה תומר

למשחק
נגמר גברים א' מרכז - 31/07/2020 13:30

ספורטאי העתיד תומר 2020

3 1

מרה"ט ארנבוני יפו

למשחק
נגמר מועדון טניס רמת גן גברים א' מרכז - 01/08/2020 10:00

רמת גן שיכון ותיקים ליגה א

4 0

מכבי צפון ארטיום

למשחק
מחזור 7
נגמר "הקאנטרי" ראשון לציון גברים א' מרכז - 07/08/2020 13:30

גברים טניס שר

0 4

ליגה א' רמלה לירן

למשחק
נגמר המרכז לטניס בישראל - יפו גברים א' מרכז - 08/08/2020 10:00

מרה"ט ארנבוני יפו

0 4

רמת גן שיכון ותיקים ליגה א

למשחק
נגמר גברים א' מרכז - 14/08/2020 09:30

מכבי כפר המכביה תומר

4 0

ספורטאי העתיד תומר 2020

למשחק