הדפס

גברים ב' דרום - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

מחזור 1
נגמר מרה"ט אשקלון ב' דרום - 23/06/2020 19:30

מרכז הטניס אשקלון גברים ליגה ב

0 4

אסא ירושלים ליגה ב' גברים יהודה 2020

למשחק
נגמר טופ טניס ירושלים ב' דרום - 25/06/2020 18:00

טופ טניס ירושלים א גבי גלר

4 0

מרה"ט יפו ארקיע

למשחק
נגמר ב' דרום - 27/06/2020 10:00

מרה"ט ירושלים 34

0 4

מרה"ט ירושלים א.ד.י 2

למשחק
מחזור 2
נגמר ב' דרום - 30/06/2020 17:00

אסא ירושלים ליגה ב' גברים יהודה 2020

4 0

מרה"ט יפו ארקיע

למשחק
נגמר ב' דרום - 30/06/2020 19:00

מרה"ט ירושלים א.ד.י 2

0 4

טופ טניס ירושלים א גבי גלר

למשחק
נגמר מרה"ט אשקלון ב' דרום - 30/06/2020 19:30

מרכז הטניס אשקלון גברים ליגה ב

4 0

מרה"ט ירושלים 34

למשחק
מחזור 3
נגמר מרכז הספורט לרנר ירושלים ב' דרום - 07/07/2020 19:30

טופ טניס ירושלים א גבי גלר

1 3

מרכז הטניס אשקלון גברים ליגה ב

למשחק
נגמר ב' דרום - 11/07/2020 10:00

מרה"ט ירושלים 34

0 4

אסא ירושלים ליגה ב' גברים יהודה 2020

למשחק
נגמר המרכז לטניס בישראל - יפו ב' דרום - 11/07/2020 10:00

מרה"ט יפו ארקיע

0 4

מרה"ט ירושלים א.ד.י 2

למשחק
מחזור 4
בהמתנה ב' דרום - 14/07/2020 18:00

אסא ירושלים ליגה ב' גברים יהודה 2020

0 0

מרה"ט ירושלים א.ד.י 2

למשחק
נגמר מרה"ט אשקלון ב' דרום - 14/07/2020 19:30

מרכז הטניס אשקלון גברים ליגה ב

4 0

מרה"ט יפו ארקיע

למשחק
בהמתנה ב' דרום - 14/07/2020 19:30

מרה"ט ירושלים 34

0 0

טופ טניס ירושלים א גבי גלר

למשחק
מחזור 5
בהמתנה ב' דרום - 21/07/2020 19:00

מרה"ט ירושלים א.ד.י 2

0 0

מרכז הטניס אשקלון גברים ליגה ב

למשחק
בהמתנה מרכז הספורט לרנר ירושלים ב' דרום - 21/07/2020 19:30

טופ טניס ירושלים א גבי גלר

0 0

אסא ירושלים ליגה ב' גברים יהודה 2020

למשחק
נגמר המרכז לטניס בישראל - יפו ב' דרום - 25/07/2020 10:00

מרה"ט יפו ארקיע

0 4

מרה"ט ירושלים 34

למשחק