הדפס

נערות שרון - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

מחזור 1
נגמר מרכז הטניס רמת השרון נערות שרון - 16/03/2021 16:00

רמת השרון נערות2- 2021 שי

1 2

טניס קלאב שירה 2021

למשחק
נגמר ק.ק כפר סבא נערות שרון - 16/03/2021 16:00

כפר סבא נערות מחוזית

0 3

נערות מכבי נתניה יולי

למשחק
נגמר גולדן טניס נתניה נערות שרון - 16/03/2021 16:00

גולדן טניס נתניה נערות מחוזית

3 0

נערות מחוזי הירוקה

למשחק
מחזור 2
נגמר מכבי נתניה נערות שרון - 06/04/2021 16:00

נערות מכבי נתניה יולי

3 0

גולדן טניס נתניה נערות מחוזית

למשחק
נגמר טניס קלאב נערות שרון - 06/04/2021 16:00

טניס קלאב שירה 2021

3 0

כפר סבא נערות מחוזית

למשחק
נגמר כפר המכביה נערות שרון - 06/04/2021 16:00

מכבי כפר המכביה נערות

3 0

רמת השרון נערות2- 2021 שי

למשחק
מחזור 3
נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא נערות שרון - 13/04/2021 16:00

כפר סבא נערות מחוזית

3 0

מכבי כפר המכביה נערות

למשחק
נגמר גולדן טניס נתניה נערות שרון - 13/04/2021 16:00

גולדן טניס נתניה נערות מחוזית

0 3

טניס קלאב שירה 2021

למשחק
נגמר בית ברל נערות שרון - 16/04/2021 15:00

נערות מחוזי הירוקה

0 3

נערות מכבי נתניה יולי

למשחק
מחזור 4
בהמתנה טניס קלאב נערות שרון - 20/04/2021 16:00

טניס קלאב שירה 2021

0 0

נערות מחוזי הירוקה

למשחק
בהמתנה כפר המכביה נערות שרון - 20/04/2021 16:00

מכבי כפר המכביה נערות

0 0

גולדן טניס נתניה נערות מחוזית

למשחק
נגמר מרכז הטניס רמת השרון נערות שרון - 20/04/2021 16:00

רמת השרון נערות2- 2021 שי

2 1

כפר סבא נערות מחוזית

למשחק
מחזור 5
בהמתנה גולדן טניס נתניה נערות שרון - 27/04/2021 16:00

גולדן טניס נתניה נערות מחוזית

0 0

רמת השרון נערות2- 2021 שי

למשחק
בהמתנה כפר סבא הירוקה נערות שרון - 27/04/2021 16:00

נערות מחוזי הירוקה

0 0

מכבי כפר המכביה נערות

למשחק
בהמתנה מכבי נתניה נערות שרון - 27/04/2021 16:00

נערות מכבי נתניה יולי

0 0

טניס קלאב שירה 2021

למשחק
מחזור 6
בהמתנה כפר המכביה נערות שרון - 04/05/2021 16:00

מכבי כפר המכביה נערות

0 0

נערות מכבי נתניה יולי

למשחק
בהמתנה מרכז הטניס רמת השרון נערות שרון - 04/05/2021 16:00

רמת השרון נערות2- 2021 שי

0 0

נערות מחוזי הירוקה

למשחק
בהמתנה ק.ק כפר סבא נערות שרון - 04/05/2021 16:00

כפר סבא נערות מחוזית

0 0

גולדן טניס נתניה נערות מחוזית

למשחק
מחזור 7
בהמתנה כפר סבא הירוקה נערות שרון - 11/05/2021 16:00

נערות מחוזי הירוקה

0 0

כפר סבא נערות מחוזית

למשחק
בהמתנה מכבי נתניה נערות שרון - 11/05/2021 16:00

נערות מכבי נתניה יולי

0 0

רמת השרון נערות2- 2021 שי

למשחק
בהמתנה טניס קלאב נערות שרון - 11/05/2021 16:00

טניס קלאב שירה 2021

0 0

מכבי כפר המכביה נערות

למשחק