הדפס

אלוף האלופים - נערות 2021 - לוח משחקים ותוצאות

שמינית גמר (16 - 1)

רבע גמר (8 - 1)

חצי גמר (4 - 1)

גמר (2 - 1)

נגמר אלוף האלופים - נערות 2021 1 - 2 03/09/2021 10:30

שחקניות האימפריה (מרה''ט אשקלון)

0 2

נערות (איליה+אדי) (מרה''ט חיפה)

למשחק