ליגה עירונית רעננט - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

נגמר רעננה- אביב בית א 11/11/2021 19:30

אנרג'י רמת השרון

2 1

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 11/11/2021 19:30

גלובלנט

2 0

שושנות

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 11/11/2021 20:30

היובל

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 11/11/2021 20:30

יוניקורנס

0 2

פעמונים 2

פעמונים 2 במקום סופרנוס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 11/11/2021 20:30

מיקס

2 0

מעיין

הוקדמה שעת המשחק

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 11/11/2021 21:30

זיו

0 2

פומה

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 11/11/2021 21:30

לביא

0 2

על best

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 11/11/2021 21:30

פעמונים 1

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 18/11/2021 19:30

פעמונים 1

2 0

יוניקורנס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 18/11/2021 19:30

שושנות

2 0

מעיין

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 18/11/2021 19:30

סיסטרס

2 0

מיקס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 18/11/2021 20:30

שקד

0 2

דקל

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 18/11/2021 20:30

איתן

0 2

אנרג'י רמת השרון

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 18/11/2021 20:30

גלובלנט

2 0

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 18/11/2021 21:30

פעמונים 2

2 0

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 18/11/2021 21:30

על best

2 0

מגד

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 18/11/2021 21:30

פומה

2 0

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 25/11/2021 19:30

מגד

2 0

פומה

המשחק הוקדם לשעה 19:30

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 25/11/2021 20:30

היובל

2 1

שקד

המשחק עבר לשעה 20:30

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 25/11/2021 20:30

זיו

0 2

שושנות

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 25/11/2021 21:30

דקל

2 0

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 25/11/2021 21:30

מעיין

0 2

סיסטרס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 09/12/2021 19:30

שקד

2 0

יוניקורנס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 09/12/2021 19:30

איתן

2 0

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 09/12/2021 19:30

זיו

2 0

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 09/12/2021 20:30

שושנות

1 2

סיסטרס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 09/12/2021 20:30

על best

2 0

מעיין

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 09/12/2021 20:30

גלובלנט

2 0

מגד

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 09/12/2021 21:30

פעמונים 2

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 09/12/2021 21:30

אנרג'י רמת השרון

1 2

דקל

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 09/12/2021 21:30

פומה

1 2

מיקס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 16/12/2021 19:30

יוניקורנס

0 2

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 16/12/2021 19:30

מעיין

0 2

פומה

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 16/12/2021 20:30

סופרנוס

0 2

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 16/12/2021 20:30

לביא

0 2

שושנות

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 16/12/2021 20:30

מגד

0 2

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 16/12/2021 21:30

היובל

0 2

אנרג'י רמת השרון

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 16/12/2021 21:30

מיקס

0 2

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 16/12/2021 21:30

סיסטרס

0 2

על best

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 27/12/2021 20:30

לביא

1 2

מגד

המשחק הוקדם לתאריך 27/12 בשעה 20:30

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 30/12/2021 19:30

איתן

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 30/12/2021 19:30

זיו

0 2

מיקס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 30/12/2021 20:30

שקד

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 30/12/2021 20:30

דקל

2 0

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 30/12/2021 20:30

גלובלנט

2 0

מעיין

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 30/12/2021 21:30

אנרג'י רמת השרון

2 1

יוניקורנס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 30/12/2021 21:30

שושנות

0 2

על best

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 30/12/2021 21:30

פומה

0 2

סיסטרס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 03/01/2022 20:30

פעמונים 1

0 2

פעמונים 2

המשחק עובר לתאריך 3/1 בשעה 20:30 באולם אביב

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 06/01/2022 19:30

מגד

0 2

שושנות

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 06/01/2022 19:30

סיסטרס

0 2

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 06/01/2022 19:30

על best

2 0

פומה

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 06/01/2022 20:30

פעמונים 2

2 0

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 06/01/2022 20:30

מעיין

0 2

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 06/01/2022 21:30

סופרנוס

0 2

אנרג'י רמת השרון

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 06/01/2022 21:30

פעמונים 1

2 0

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 17/02/2022 19:30

דקל

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 17/02/2022 19:30

לביא

2 0

מעיין

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 17/02/2022 20:30

איתן

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 17/02/2022 20:30

אנרג'י רמת השרון

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 17/02/2022 20:30

היובל

0 2

יוניקורנס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 17/02/2022 20:30

זיו

2 0

סיסטרס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 17/02/2022 21:30

שושנות

2 0

פומה

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 17/02/2022 21:30

גלובלנט

0 2

על best

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 17/02/2022 21:30

מגד

2 1

מיקס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 24/02/2022 19:30

מיקס

0 2

שושנות

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 24/02/2022 19:30

פומה

0 2

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 24/02/2022 20:30

יוניקורנס

2 1

דקל

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 24/02/2022 20:30

פעמונים 2

2 0

אנרג'י רמת השרון

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 24/02/2022 20:30

שקד

0 2

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 24/02/2022 21:30

מעיין

0 2

מגד

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 24/02/2022 21:30

סיסטרס

2 0

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 24/02/2022 21:30

על best

2 0

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 28/02/2022 21:00

דקל

0 2

פעמונים 2

המשחק הוקדם לתאריך 28/2 בשעה 21:00

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 03/03/2022 19:30

פעמונים 1

2 0

דקל

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 03/03/2022 19:30

מיקס

2 0

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית א 03/03/2022 20:30

יוניקורנס

2 0

סופרנוס

סופרנוס במקום פעמונים 2

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 03/03/2022 20:30

מגד

1 2

סיסטרס

המשחק עובר לתאריך 24/02

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית ב 03/03/2022 21:30

לביא

0 2

גלובלנט

שינוי שעת משחק

למשחק

שלב 2

נגמר רעננה- אביב בית תיכון 10/03/2022 19:30

מגד

0 2

אנרג'י רמת השרון

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 10/03/2022 19:30

מיקס

2 1

פומה

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תיכון 10/03/2022 20:30

זיו

1 2

יוניקורנס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 10/03/2022 20:30

לביא

1 2

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תיכון 10/03/2022 21:30

סיסטרס

2 0

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 10/03/2022 21:30

מעיין

2 1

סופרנוס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 24/03/2022 19:30

פומה

2 0

מעיין

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 24/03/2022 19:30

היובל

2 0

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית עליון 24/03/2022 20:30

פעמונים 1

2 1

שושנות

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 24/03/2022 20:30

שקד

0 2

מיקס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית עליון 24/03/2022 21:30

פעמונים 2

2 0

דקל

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תיכון 31/03/2022 19:30

מגד

2 1

יוניקורנס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תיכון 31/03/2022 19:30

סיסטרס

2 0

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 31/03/2022 20:30

מעיין

0 2

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תיכון 31/03/2022 21:30

איתן

2 1

אנרג'י רמת השרון

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 31/03/2022 21:30

מיקס

2 0

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית עליון 07/04/2022 19:30

פעמונים 2

2 0

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תיכון 07/04/2022 19:30

מגד

1 2

סיסטרס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 07/04/2022 20:30

שקד

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 07/04/2022 20:30

היובל

2 0

מעיין

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית עליון 07/04/2022 21:30

על best

2 0

שושנות

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 07/04/2022 21:30

לביא

0 2

מיקס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית עליון 25/04/2022 21:00

על best

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית עליון 01/05/2022 21:15

גלובלנט

1 2

דקל

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית עליון 02/05/2022 20:40

דקל

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תיכון 12/05/2022 19:30

איתן

2 1

מגד

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 12/05/2022 19:30

מעיין

0 2

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 12/05/2022 19:30

סופרנוס

1 2

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית עליון 12/05/2022 20:30

שושנות

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית עליון 12/05/2022 20:30

פעמונים 1

2 1

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 12/05/2022 20:30

פומה

2 0

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית עליון 12/05/2022 21:30

דקל

0 2

על best

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תיכון 12/05/2022 21:30

סיסטרס

2 0

יוניקורנס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תיכון 12/05/2022 21:30

אנרג'י רמת השרון

2 0

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית עליון 16/05/2022 21:00

על best

2 0

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית עליון 26/05/2022 19:30

שושנות

2 0

דקל

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תיכון 26/05/2022 19:30

זיו

1 2

מגד

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 26/05/2022 19:30

לביא

2 1

סופרנוס

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית עליון 26/05/2022 20:30

גלובלנט

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 26/05/2022 20:30

היובל

0 2

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 26/05/2022 20:30

מיקס

2 0

מעיין

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תיכון 26/05/2022 21:30

יוניקורנס

1 2

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תיכון 26/05/2022 21:30

אנרג'י רמת השרון

0 2

סיסטרס

למשחק
נגמר רעננה - פעמונים בית תיכון 02/06/2022 19:30

יוניקורנס

1 2

אנרג'י רמת השרון

למשחק
נגמר רעננה - פעמונים בית תחתון 02/06/2022 19:30

פומה

2 0

לביא

למשחק
נגמר רעננה - פעמונים בית תיכון 02/06/2022 20:30

זיו

0 2

איתן

למשחק
נגמר רעננה - פעמונים בית תחתון 02/06/2022 20:30

סופרנוס

0 2

מיקס

למשחק
נגמר רעננה - פעמונים בית עליון 02/06/2022 21:30

גלובלנט

0 2

על best

למשחק
נגמר רעננה - פעמונים בית תחתון 02/06/2022 21:30

פומה

1 2

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית תחתון 09/06/2022 19:30

סופרנוס

0 2

פומה

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית עליון 09/06/2022 20:30

שושנות

2 0

גלובלנט

למשחק

שלב 3

נגמר רעננה- אביב בית דירוג תחתון 5-7 09/06/2022 21:30

מעיין

0 2

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית דירוג תחתון 5-7 16/06/2022 19:30

סופרנוס

0 2

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית דירוג עליון 5-6 16/06/2022 20:30

דקל

1 2

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית דירוג תיכון 5-6 16/06/2022 21:30

יוניקורנס

2 1

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב בית דירוג תחתון 5-7 16/06/2022 21:30

סופרנוס

2 0

מעיין

למשחק

פיינל פור - בית תחתון

הגרלה ראשית

תנחומים

3

נגמר רעננה- אביב פיינל פור - בית תחתון 1 - 4 16/06/2022 19:30

מיקס

2 0

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב פיינל פור - בית תחתון 1 - 4 16/06/2022 19:30

שקד

2 1

פומה

למשחק

Stage 2
3 - 4

 

 

 

נגמר רעננה- אביב פיינל פור - בית תחתון 3 - 4 16/06/2022 21:30

היובל

0 2

פומה

למשחק

1 - 2

 

 

 

נגמר רעננה- אביב פיינל פור - בית תחתון 1 - 2 23/06/2022 19:30

מיקס

2 0

שקד

למשחק

פיינל פור - בית תיכון

הגרלה ראשית

תנחומים

3

נגמר רעננה- אביב פיינל פור - בית תיכון 1 - 4 09/06/2022 20:30

סיסטרס

2 1

מגד

למשחק
נגמר רעננה- אביב פיינל פור - בית תיכון 1 - 4 09/06/2022 19:30

איתן

2 1

אנרג'י רמת השרון

למשחק

Stage 2
3 - 4

 

 

 

נגמר רעננה- אביב פיינל פור - בית תיכון 3 - 4 16/06/2022 20:30

מגד

0 2

אנרג'י רמת השרון

למשחק

1 - 2

 

 

 

נגמר רעננה- אביב פיינל פור - בית תיכון 1 - 2 23/06/2022 19:30

סיסטרס

2 0

איתן

למשחק

פיינל פור - בית עליון

הגרלה ראשית

תנחומים

3

נגמר רעננה- אביב פיינל פור - בית עליון 1 - 4 09/06/2022 21:30

על best

2 1

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב פיינל פור - בית עליון 1 - 4 16/06/2022 20:30

שושנות

0 2

פעמונים 2

למשחק

Stage 2
3 - 4

 

 

 

נגמר רעננה- אביב פיינל פור - בית עליון 3 - 4 23/06/2022 19:30

פעמונים 1

0 2

שושנות

למשחק

1 - 2

 

 

 

נגמר רעננה- אביב פיינל פור - בית עליון 1 - 2 23/06/2022 21:00

על best

0 2

פעמונים 2

למשחק