ליגת נערות - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1 חטיבה (מגרש 1)

נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) חטיבה 08/01/2022 09:30

_מחוברות_חולון_חטיבה_ג'ניה פונומריוב

0 2

_זבנג הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 08/01/2022 09:30

_צור יצחק 1_חטיבה_יעל שמולביץ

1 2

_צ'ילי כ"ס_חטיבה_רחל סלמון

משחק מתבצע במגרש 2

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) חטיבה 08/01/2022 10:00

_צור יצחק 1_חטיבה_יעל שמולביץ

1 2

_SPIRITֹֹ נערות מודיעין_חטיבה_נעמי שר

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 08/01/2022 10:00

_מחוברות_חולון_חטיבה_ג'ניה פונומריוב

0 2

_צ'ילי כ"ס_חטיבה_רחל סלמון

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) חטיבה 08/01/2022 10:30

_זבנג הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

0 2

_פסגות כרמיאל_חטיבה_יפה לישינסקי

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) חטיבה 08/01/2022 11:00

_צור יצחק 1_חטיבה_יעל שמולביץ

2 1

_מחוברות_חולון_חטיבה_ג'ניה פונומריוב

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) חטיבה 08/01/2022 11:30

_צ'ילי כ"ס_חטיבה_רחל סלמון

0 2

_פסגות כרמיאל_חטיבה_יפה לישינסקי

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) חטיבה 08/01/2022 12:00

_מחוברות_חולון_חטיבה_ג'ניה פונומריוב

1 2

_SPIRITֹֹ נערות מודיעין_חטיבה_נעמי שר

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) חטיבה 08/01/2022 12:30

_זבנג הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

2 1

_צור יצחק 1_חטיבה_יעל שמולביץ

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) חטיבה 08/01/2022 13:00

_SPIRITֹֹ נערות מודיעין_חטיבה_נעמי שר

0 2

_פסגות כרמיאל_חטיבה_יפה לישינסקי

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 29/01/2022 09:30

_פומה נערות נתניה_חטיבה_הלן פדלון

0 2

_פסגות כרמיאל_חטיבה_יפה לישינסקי

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 29/01/2022 10:00

_פומה נערות נתניה_חטיבה_הלן פדלון

0 2

_זבנג הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 29/01/2022 10:30

_פסגות כרמיאל_חטיבה_יפה לישינסקי

2 0

_זבנג הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 29/01/2022 11:00

_SPIRITֹֹ נערות מודיעין_חטיבה_נעמי שר

2 0

_פומה נערות נתניה_חטיבה_הלן פדלון

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 29/01/2022 11:30

_פסגות כרמיאל_חטיבה_יפה לישינסקי

2 0

_מחוברות_חולון_חטיבה_ג'ניה פונומריוב

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 29/01/2022 12:00

_SPIRITֹֹ נערות מודיעין_חטיבה_נעמי שר

2 1

_זבנג הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 29/01/2022 12:30

_פומה נערות נתניה_חטיבה_הלן פדלון

0 2

_מחוברות_חולון_חטיבה_ג'ניה פונומריוב

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 29/01/2022 13:00

_SPIRITֹֹ נערות מודיעין_חטיבה_נעמי שר

0 2

_פסגות כרמיאל_חטיבה_יפה לישינסקי

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 29/01/2022 13:30

_SPIRITֹֹ נערות מודיעין_חטיבה_נעמי שר

2 0

_צור יצחק 1_חטיבה_יעל שמולביץ

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 29/01/2022 14:00

_מחוברות_חולון_חטיבה_ג'ניה פונומריוב

1 2

_צור יצחק 1_חטיבה_יעל שמולביץ

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 26/03/2022 09:30

_צור יצחק 1_חטיבה_יעל שמולביץ

2 0

_פומה נערות נתניה_חטיבה_הלן פדלון

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 26/03/2022 10:00

_זבנג הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

2 0

_פומה נערות נתניה_חטיבה_הלן פדלון

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 26/03/2022 10:30

_זבנג הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

2 0

_צור יצחק 1_חטיבה_יעל שמולביץ

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 26/03/2022 11:00

_צ'ילי כ"ס_חטיבה_רחל סלמון

2 0

_מחוברות_חולון_חטיבה_ג'ניה פונומריוב

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 26/03/2022 11:30

_מחוברות_חולון_חטיבה_ג'ניה פונומריוב

2 0

_פומה נערות נתניה_חטיבה_הלן פדלון

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 26/03/2022 12:00

_צ'ילי כ"ס_חטיבה_רחל סלמון

2 1

_צור יצחק 1_חטיבה_יעל שמולביץ

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 26/03/2022 12:30

_צ'ילי כ"ס_חטיבה_רחל סלמון

0 2

_SPIRITֹֹ נערות מודיעין_חטיבה_נעמי שר

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 26/03/2022 13:00

_SPIRITֹֹ נערות מודיעין_חטיבה_נעמי שר

2 1

_זבנג הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 26/03/2022 13:30

_זבנג הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

2 0

_מחוברות_חולון_חטיבה_ג'ניה פונומריוב

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) חטיבה 26/03/2022 14:00

_SPIRITֹֹ נערות מודיעין_חטיבה_נעמי שר

1 2

_צ'ילי כ"ס_חטיבה_רחל סלמון

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 30/04/2022 09:30

_צ'ילי כ"ס_חטיבה_רחל סלמון

2 1

_פומה נערות נתניה_חטיבה_הלן פדלון

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 30/04/2022 10:00

_פומה נערות נתניה_חטיבה_הלן פדלון

0 2

_פסגות כרמיאל_חטיבה_יפה לישינסקי

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 30/04/2022 10:30

_פסגות כרמיאל_חטיבה_יפה לישינסקי

2 0

_צ'ילי כ"ס_חטיבה_רחל סלמון

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 30/04/2022 11:00

_צ'ילי כ"ס_חטיבה_רחל סלמון

8 0

_פומה נערות נתניה_חטיבה_הלן פדלון

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 14/05/2022 09:30

_פומה נערות נתניה_חטיבה_הלן פדלון

0 2

_SPIRITֹֹ נערות מודיעין_חטיבה_נעמי שר

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 14/05/2022 10:00

_SPIRITֹֹ נערות מודיעין_חטיבה_נעמי שר

2 0

_מחוברות_חולון_חטיבה_ג'ניה פונומריוב

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 14/05/2022 10:30

_מחוברות_חולון_חטיבה_ג'ניה פונומריוב

0 2

_פסגות כרמיאל_חטיבה_יפה לישינסקי

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 14/05/2022 11:00

_צור יצחק 1_חטיבה_יעל שמולביץ

0 2

_פסגות כרמיאל_חטיבה_יפה לישינסקי

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 14/05/2022 11:30

_פומה נערות נתניה_חטיבה_הלן פדלון

2 0

_צור יצחק 1_חטיבה_יעל שמולביץ

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 14/05/2022 12:00

_זבנג הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

2 1

_צ'ילי כ"ס_חטיבה_רחל סלמון

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 14/05/2022 12:30

_צור יצחק 1_חטיבה_יעל שמולביץ

0 2

_פסגות כרמיאל_חטיבה_יפה לישינסקי

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) חטיבה 14/05/2022 13:00

_זבנג הוד השרון - חטיבה - לירן אברהם

1 2

_צ'ילי כ"ס_חטיבה_רחל סלמון

למשחק

שלב 1 תיכון (מגרש 2)

נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) תיכון 08/01/2022 10:30

_שיר גדרה תיכון_רחל כהן קלפה

0 2

_צ'יטוס תיכון ראשל"צ_ תיכון_אירה בר

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) תיכון 08/01/2022 11:00

_סטרייק הוד השרון - תיכון_לירן אברהם

2 0

__Smash בת-ים תיכון - נטלי פרץ

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) תיכון 08/01/2022 11:30

__Smash בת-ים תיכון - נטלי פרץ

0 2

_שיר גדרה תיכון_רחל כהן קלפה

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) תיכון 08/01/2022 12:00

_סטרייק הוד השרון - תיכון_לירן אברהם

2 1

_צ'יטוס תיכון ראשל"צ_ תיכון_אירה בר

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) תיכון 08/01/2022 12:30

_סטרייק הוד השרון - תיכון_לירן אברהם

2 1

_שיר גדרה תיכון_רחל כהן קלפה

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) תיכון 08/01/2022 13:00

__Smash בת-ים תיכון - נטלי פרץ

0 2

_צ'יטוס תיכון ראשל"צ_ תיכון_אירה בר

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 29/01/2022 09:30

_סטרייק הוד השרון - תיכון_לירן אברהם

1 2

_VAMOS גני תקווה- תיכון_רוית שרון

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 29/01/2022 10:00

_לביאות נערות נתניה_תיכון_הלן פדלון

0 2

_VAMOS גני תקווה- תיכון_רוית שרון

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 29/01/2022 10:30

__Smash בת-ים תיכון - נטלי פרץ

0 2

_סטרייק הוד השרון - תיכון_לירן אברהם

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 29/01/2022 11:00

_VAMOS גני תקווה- תיכון_רוית שרון

2 0

__Smash בת-ים תיכון - נטלי פרץ

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 29/01/2022 11:30

_סטרייק הוד השרון - תיכון_לירן אברהם

2 0

_לביאות נערות נתניה_תיכון_הלן פדלון

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 29/01/2022 12:00

_לביאות נערות נתניה_תיכון_הלן פדלון

1 2

__Smash בת-ים תיכון - נטלי פרץ

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 29/01/2022 12:30

_סטרייק הוד השרון - תיכון_לירן אברהם

1 2

_VAMOS גני תקווה- תיכון_רוית שרון

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 29/01/2022 13:00

_לביאות נערות נתניה_תיכון_הלן פדלון

0 2

__Smash בת-ים תיכון - נטלי פרץ

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 26/03/2022 09:30

_צ'יטוס תיכון ראשל"צ_ תיכון_אירה בר

2 0

_שיר גדרה תיכון_רחל כהן קלפה

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 26/03/2022 10:00

_צ'יטוס תיכון ראשל"צ_ תיכון_אירה בר

2 0

_לביאות נערות נתניה_תיכון_הלן פדלון

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 26/03/2022 10:30

_לביאות נערות נתניה_תיכון_הלן פדלון

2 1

_שיר גדרה תיכון_רחל כהן קלפה

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 26/03/2022 11:00

__Smash בת-ים תיכון - נטלי פרץ

0 2

_שיר גדרה תיכון_רחל כהן קלפה

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 26/03/2022 11:30

_לביאות נערות נתניה_תיכון_הלן פדלון

0 2

_צ'יטוס תיכון ראשל"צ_ תיכון_אירה בר

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 26/03/2022 12:00

_צ'יטוס תיכון ראשל"צ_ תיכון_אירה בר

0 2

__Smash בת-ים תיכון - נטלי פרץ

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 26/03/2022 12:30

_סטרייק הוד השרון - תיכון_לירן אברהם

0 2

_שיר גדרה תיכון_רחל כהן קלפה

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 26/03/2022 13:00

_לביאות נערות נתניה_תיכון_הלן פדלון

2 1

_סטרייק הוד השרון - תיכון_לירן אברהם

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 30/04/2022 09:30

__Smash בת-ים תיכון - נטלי פרץ

0 2

_VAMOS גני תקווה- תיכון_רוית שרון

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 30/04/2022 10:00

_שיר גדרה תיכון_רחל כהן קלפה

0 3

_VAMOS גני תקווה- תיכון_רוית שרון

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 30/04/2022 10:30

_שיר גדרה תיכון_רחל כהן קלפה

2 0

_לביאות נערות נתניה_תיכון_הלן פדלון

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 30/04/2022 11:00

_צ'יטוס תיכון ראשל"צ_ תיכון_אירה בר

0 2

_VAMOS גני תקווה- תיכון_רוית שרון

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 30/04/2022 11:30

_VAMOS גני תקווה- תיכון_רוית שרון

2 0

_לביאות נערות נתניה_תיכון_הלן פדלון

למשחק
נגמר בת ים-עופר (מגרש 2) תיכון 30/04/2022 11:30

_צ'יטוס תיכון ראשל"צ_ תיכון_אירה בר

0 2

_VAMOS גני תקווה- תיכון_רוית שרון

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 14/05/2022 09:30

_צ'יטוס תיכון ראשל"צ_ תיכון_אירה בר

2 0

_סטרייק הוד השרון - תיכון_לירן אברהם

למשחק
נגמר בת ים-עופר(מגרש 1) תיכון 14/05/2022 10:00

_שיר גדרה תיכון_רחל כהן קלפה

0 2

_VAMOS גני תקווה- תיכון_רוית שרון

למשחק

שלב 2 תיכון בית עליון/תחתון