הדפס

ארצית חנוכה 2019 / בנים 16 ארצית - לוח משחקים ותוצאות

נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 32 24/12/2019 10:00 St

עדי דגן

2 0

ניילוב מארק

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 32 24/12/2019 10:00 St

בן וינטראוב

2 0

עידן זבולונוב

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 32 24/12/2019 10:00 St

עומר מן

2 1

רועי לשם

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 32 24/12/2019 10:00 St

מיכאל סרגני

0 2

איתי פייגין

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 32 24/12/2019 10:00 St

אסף הררי

2 0

שי פויירשטיין

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 32 24/12/2019 10:00 St

יהב לוי

0 2

איל טולדנו

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 32 24/12/2019 10:00 St

אורי ברון

2 1

יוני דנציס

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 32 24/12/2019 10:00 St

עידו גבע

1 2

אסף שוורץ

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 32 24/12/2019 11:30 NB

שי מיכאל בר מנחם

2 0

שליו עוז

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 32 24/12/2019 11:30 NB

רז כץ

2 0

ירין קובלסקי

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 32 24/12/2019 11:30 NB

עופר הכהן

2 0

עדי שמעוני

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 32 24/12/2019 11:30 NB

אדם מולר

2 0

זוהר פוגלמן

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 32 24/12/2019 11:30 NB

עידו סמימיאן

2 0

תומר נטפוב

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 32 24/12/2019 11:30 NB

ניר סקולצקי

0 2

אייל שיוביץ

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 32 24/12/2019 11:30 NB

יהב טולדנו

1 2

טל הראל

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 32 24/12/2019 11:30 NB

קאי עמרמי

0 2

אוריאן זוהר

למשחק


 

 

 

נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 32 24/12/2019 12:30 NB

ניילוב מארק

2 0

עידו גבע

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 32 24/12/2019 12:30 NB

שליו עוז

2 1

קאי עמרמי

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 32 24/12/2019 12:30 NB

ירין קובלסקי

2 0

יהב טולדנו

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 32 24/12/2019 12:30 NB

עידן זבולונוב

1 2

יוני דנציס

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 32 24/12/2019 12:30 NB

רועי לשם

1 2

יהב לוי

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 32 24/12/2019 12:30 NB

עדי שמעוני

0 2

ניר סקולצקי

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 32 24/12/2019 12:30 NB

זוהר פוגלמן

0 2

תומר נטפוב

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 32 24/12/2019 12:30 NB

מיכאל סרגני

0 2

שי פויירשטיין

למשחק


 

 

 

נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 16 25/12/2019 12:30 NB

עדי דגן

2 0

אסף שוורץ

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 16 25/12/2019 12:30 NB

שי מיכאל בר מנחם

2 0

אוריאן זוהר

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 16 25/12/2019 12:30 NB

רז כץ

2 0

טל הראל

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 16 25/12/2019 12:30 NB

בן וינטראוב

2 1

אורי ברון

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 16 25/12/2019 12:30 NB

עומר מן

2 0

איל טולדנו

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 16 25/12/2019 12:30 NB

עופר הכהן

2 0

אייל שיוביץ

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 16 25/12/2019 12:30 NB

אדם מולר

0 2

עידו סמימיאן

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 16 25/12/2019 12:30 NB

איתי פייגין

2 0

אסף הררי

למשחק


 

 

 

נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 8 29/12/2019 09:00 St

עדי דגן

1 2

איתי פייגין

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 8 29/12/2019 09:00 St

שי מיכאל בר מנחם

0 2

עידו סמימיאן

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 8 29/12/2019 09:00 St

רז כץ

2 0

עופר הכהן

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 8 29/12/2019 09:00 St

בן וינטראוב

2 1

עומר מן

למשחק


 

 

 

נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 32 29/12/2019 09:00 AR

ניילוב מארק

0 2

אוריאן זוהר

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 32 29/12/2019 09:00 AR

שליו עוז

2 0

אסף שוורץ

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 32 29/12/2019 09:00 AR

ירין קובלסקי

2 0

אורי ברון

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 32 29/12/2019 09:00 AR

יוני דנציס

2 0

טל הראל

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 32 29/12/2019 09:00 AR

אייל שיוביץ

2 0

יהב לוי

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 32 29/12/2019 09:00 AR

איל טולדנו

2 1

ניר סקולצקי

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 32 29/12/2019 09:00 AR

אדם מולר

2 0

שי פויירשטיין

למשחק


 

 

 


 

 

 

נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 24 29/12/2019 09:00 St

אוריאן זוהר

2 0

אדם מולר

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 24 29/12/2019 09:00 St

שליו עוז

0 2

תומר נטפוב

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 24 29/12/2019 09:00 St

ירין קובלסקי

0 2

איל טולדנו

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 24 29/12/2019 09:00 St

יוני דנציס

1 2

אייל שיוביץ

למשחק


 

 

 

נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 24 30/12/2019 00:00

אוריאן זוהר

2 0

עומר מן

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 24 30/12/2019 00:00

תומר נטפוב

0 2

עופר הכהן

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 24 30/12/2019 00:00

שי מיכאל בר מנחם

0 2

איל טולדנו

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 24 30/12/2019 00:00

עדי דגן

0 2

אייל שיוביץ

למשחק


 

 

 

נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 3 - 4 30/12/2019 13:30 NB

איתי פייגין

2 0

עידו סמימיאן

למשחק


 

 

 

נגמר מרכז טניס רמלה בנים 16 ארצית חנוכה 1 - 2 30/12/2019 13:30 NB

בן וינטראוב

2 1

רז כץ

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 20 29/12/2019 10:30 NB

אוריאן זוהר

0 2

אייל שיוביץ

למשחק
נגמר בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 20 29/12/2019 10:30 NB

עופר הכהן

1 2

איל טולדנו

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 16 ארצית חנוכה 17 - 18 30/12/2019 16:04

אייל שיוביץ

0 2

איל טולדנו

למשחק