הדפס

ארצית חנוכה 2019 / בנות 14 ארצית דרג א' - לוח משחקים ותוצאות

Stage 1

מחזור 1
נגמר מרכז הטניס יפו בית א' - 24/12/2019 10:30 NB

קארין אלטורי

2 0

מיה בייטנר

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו בית א' - 24/12/2019 11:30 NB

יאנה טורקולץ

2 0

רותם סבג

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו בית ב' - 24/12/2019 11:30 NB

איה ביצ'נקו

2 0

איה אורנשטיין

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו בית ב' - 24/12/2019 11:30 NB

רותם כהן

2 0

שובל שמש

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו בית ג' - 24/12/2019 11:30 NB

פוני ענבר

2 0

אלמה אורנשטיין

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו בית ג' - 24/12/2019 12:00 NB

שירה רחל סיון

2 0

פז תמר

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו בית ד' - 24/12/2019 12:00 NB

שירה בוהדנה

2 0

קשת שמואלי‎

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו בית ד' - 24/12/2019 12:00 NB

עלמה יוסף

2 0

אנה צ'רניאק

למשחק
מחזור 2
נגמר מרכז הטניס יפו בית א' - 24/12/2019 00:00 AR

מיה בייטנר

0 2

רותם סבג

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו בית א' - 24/12/2019 00:00 AR

קארין אלטורי

2 0

יאנה טורקולץ

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו בית ב' - 24/12/2019 00:00 AR

איה אורנשטיין

2 0

שובל שמש

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו בית ב' - 24/12/2019 00:00 AR

איה ביצ'נקו

2 0

רותם כהן

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו בית ג' - 24/12/2019 00:00 AR

אלמה אורנשטיין

2 0

פז תמר

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו בית ג' - 24/12/2019 00:00 AR

פוני ענבר

1 2

שירה רחל סיון

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו בית ד' - 24/12/2019 00:00 AR

קשת שמואלי‎

2 0

אנה צ'רניאק

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו בית ד' - 24/12/2019 00:00 AR

שירה בוהדנה

0 2

עלמה יוסף

למשחק
מחזור 3
נגמר מרכז טניס רמלה בית א' - 29/12/2019 15:00 NB

יאנה טורקולץ

2 0

מיה בייטנר

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בית א' - 29/12/2019 15:00 NB

רותם סבג

0 2

קארין אלטורי

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בית ב' - 29/12/2019 15:00 NB

רותם כהן

2 0

איה אורנשטיין

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בית ב' - 29/12/2019 15:00 NB

שובל שמש

0 2

איה ביצ'נקו

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בית ג' - 29/12/2019 15:00 NB

שירה רחל סיון

2 0

אלמה אורנשטיין

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו בית ג' - 29/12/2019 15:00 NB

פז תמר

0 2

פוני ענבר

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בית ד' - 29/12/2019 15:00 NB

עלמה יוסף

2 0

קשת שמואלי‎

למשחק
נגמר מרכז טניס רמלה בית ד' - 29/12/2019 15:00 NB

אנה צ'רניאק

2 1

שירה בוהדנה

למשחק

בנות 14 דרג א' פלייאוף עליון

Stage 1 (8 - 1)

נגמר בנות 14 דרג א' פלייאוף עליון 1 - 8 30/12/2019 00:00

קארין אלטורי

2 1

רותם כהן

למשחק
נגמר בנות 14 דרג א' פלייאוף עליון 1 - 8 30/12/2019 00:00

איה ביצ'נקו

2 0

שירה בוהדנה

למשחק
נגמר בנות 14 דרג א' פלייאוף עליון 1 - 8 30/12/2019 00:00

שירה רחל סיון

2 1

יאנה טורקולץ

למשחק
נגמר בנות 14 דרג א' פלייאוף עליון 1 - 8 30/12/2019 00:00

עלמה יוסף

1 2

פוני ענבר

למשחק

Stage 2 (4 - 1)

נגמר בנות 14 דרג א' פלייאוף עליון 1 - 4 30/12/2019 00:00

קארין אלטורי

2 0

פוני ענבר

למשחק
נגמר בנות 14 דרג א' פלייאוף עליון 1 - 4 30/12/2019 00:00

איה ביצ'נקו

2 0

שירה רחל סיון

למשחק

Stage 3 (2 - 1)

נגמר בנות 14 דרג א' פלייאוף עליון 1 - 2 30/12/2019 13:00 St

קארין אלטורי

2 1

איה ביצ'נקו

למשחק
נגמר בנות 14 דרג א' פלייאוף עליון 3 - 4 30/12/2019 14:00 NB

פוני ענבר

0 2

שירה רחל סיון

למשחק

בנות 14 דרג א' פלייאוף תחתון

Stage 1 (8 - 1)

נגמר בנות 14 דרג א' פלייאוף תחתון 1 - 8 31/12/2019 00:00

קשת שמואלי‎

2 0

מיה בייטנר

למשחק
נגמר בנות 14 דרג א' פלייאוף תחתון 1 - 8 31/12/2019 00:00

רותם סבג

2 0

אנה צ'רניאק

למשחק
נגמר בנות 14 דרג א' פלייאוף תחתון 1 - 8 31/12/2019 00:00

איה אורנשטיין

2 0

פז תמר

למשחק
נגמר בנות 14 דרג א' פלייאוף תחתון 1 - 8 31/12/2019 00:00

אלמה אורנשטיין

2 0

שובל שמש

למשחק

Stage 2 (4 - 1)

Stage 3 (2 - 1)