הדפס

אזורית חנוכה 2019 / בנים 12 אזור צפון - לוח משחקים ותוצאות

הגרלה ראשית

תנחומים

בהמתנה מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

ליעד בנימין בנימין לוי

-

--

נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

גיא נצר

-

רועי מזרחי

5-7 4-6
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

נאור גל-טורצ'ן

-

איתמר אשור

5-7 6-3 7-10
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

איתן בועז רוי

-

אנדריי ספוטקין

1-6 1-6
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

איתמר יוסף

-

ניסטל נועם

3-6 1-6
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

דביר אוסיפוב

-

ליאור ורניק

3-6 2-6
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

שפירא יונתן

-

יואב רובין

6-1 3-0
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

אדיב חזאן

-

שחר פינקלשטיין

6-4 6-4
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

דיב מוחמד

-

חיים ברוקלר

6-4 4-6 7-10
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

יהונתן גנדלין

-

דוד מדו

6-7 6-1 7-10


 

 

 


 

 

 

נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 16 24/12/2019 13:00 AR

איתי קילימניק

-

יהונתן גנדלין

6-3 6-0
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 16 24/12/2019 13:00 AR

גיא עמיר

-

דיב מוחמד

6-4 4-6 7-10
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 16 24/12/2019 13:00 AR

מנור קאופמן

-

שחר פינקלשטיין

6-4 6-2
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 16 24/12/2019 13:00 AR

ליעד בנימין בנימין לוי

-

יואב רובין

1-6 2-6
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 16 24/12/2019 13:00 AR

ברונפמן אייל

-

דביר אוסיפוב

6-1 6-3
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 16 24/12/2019 13:00 AR

דביר גרצמן

-

איתמר יוסף

6-1 6-2
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 16 24/12/2019 13:00 AR

גיא נצר

-

איתן בועז רוי

2-0
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 16 24/12/2019 13:00 AR

אור שפירא

-

נאור גל-טורצ'ן

0-6 0-6


 

 

 

נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 32 24/12/2019 19:33

דוד מדו

-

דיב מוחמד

4-6 2-6
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 32 24/12/2019 19:36

גיא נצר

-

איתמר אשור

6-0 6-0
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 32 24/12/2019 19:38

דביר גרצמן

-

ליאור ורניק

0-6 0-6
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 32 24/12/2019 19:42

שפירא יונתן

-

מנור קאופמן

6-0 6-0
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 32 24/12/2019 19:43

אדיב חזאן

-

יואב רובין

3-6 7-6 7-10
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 32 24/12/2019 19:44

ברונפמן אייל

-

ניסטל נועם

3-6 6-4 7-10
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 32 24/12/2019 19:46

נאור גל-טורצ'ן

-

רועי מזרחי

6-0 6-0
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 32 24/12/2019 19:47

חיים ברוקלר

-

איתי קילימניק

6-3 7-6


 

 

 

נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 8 30/12/2019 09:00

יהונתן גנדלין

-

אור שפירא

0-6 0-6
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 8 30/12/2019 09:00

גיא עמיר

-

איתן בועז רוי

0-6 1-6
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 8 30/12/2019 09:00

שחר פינקלשטיין

-

איתמר יוסף

6-3 6-1
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 8 30/12/2019 09:00

ליעד בנימין בנימין לוי

-

דביר אוסיפוב

6-4 6-2


 

 

 

נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 4 עדיין לא נקבע

יהונתן גנדלין

-

דביר אוסיפוב

6-4 2-6 10-7
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 4 עדיין לא נקבע

גיא עמיר

-

איתמר יוסף

4-6 6-4 6-10


 

 

 

נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 24 30/12/2019 10:30

דוד מדו

-

איתמר אשור

4-6 2-6
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 24 30/12/2019 10:30

איתי קילימניק

-

רועי מזרחי

3-6 6-4 9-11
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 24 30/12/2019 10:30

אדיב חזאן

-

ברונפמן אייל

5-7 2-6
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 24 30/12/2019 10:30

מנור קאופמן

-

דביר גרצמן

6-4 7-5


 

 

 

נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 24 30/12/2019 19:58

דוד מדו

-

ליעד בנימין בנימין לוי

7-6 4-6 9-11
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 24 30/12/2019 19:58

איתן בועז רוי

-

אדיב חזאן

6-3 6-3
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 24 30/12/2019 19:58

אור שפירא

-

דביר גרצמן

2-6 6-7
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 24 30/12/2019 20:01

איתי קילימניק

-

שחר פינקלשטיין

7-5 6-3


 

 

 

נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 3 - 4 31/12/2019 15:30

יהונתן גנדלין

-

איתמר יוסף

0-6 0-6


 

 

 

נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 2 31/12/2019 15:30

דביר אוסיפוב

-

גיא עמיר

4-6 6-2 10-8


 

 

 

נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 20 30/12/2019 19:07

דוד מדו

-

אור שפירא

6-3 7-6
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 20 30/12/2019 20:02

שחר פינקלשטיין

-

אדיב חזאן

5-7 4-6


 

 

 

בהמתנה מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 18 06/01/2020 15:30

אור שפירא

-

שחר פינקלשטיין

3-6 2-6