הדפס

אזורית חנוכה 2019 / בנים 12 אזור צפון - לוח משחקים ותוצאות

בהמתנה מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

ליעד בנימין בנימין לוי

0 0

--

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

גיא נצר

2 0

רועי מזרחי

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

נאור גל-טורצ'ן

2 1

איתמר אשור

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

איתן בועז רוי

2 0

אנדריי ספוטקין

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

איתמר יוסף

2 0

ניסטל נועם

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

דביר אוסיפוב

2 0

ליאור ורניק

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

שפירא יונתן

0 2

יואב רובין

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

אדיב חזאן

0 2

שחר פינקלשטיין

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

דיב מוחמד

2 1

חיים ברוקלר

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:00

יהונתן גנדלין

2 1

דוד מדו

למשחק


 

 

 


 

 

 

נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 16 24/12/2019 13:00 AR

איתי קילימניק

0 2

יהונתן גנדלין

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 16 24/12/2019 13:00 AR

גיא עמיר

2 1

דיב מוחמד

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 16 24/12/2019 13:00 AR

מנור קאופמן

0 2

שחר פינקלשטיין

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 16 24/12/2019 13:00 AR

ליעד בנימין בנימין לוי

2 0

יואב רובין

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 16 24/12/2019 13:00 AR

ברונפמן אייל

0 2

דביר אוסיפוב

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 16 24/12/2019 13:00 AR

דביר גרצמן

0 2

איתמר יוסף

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 16 24/12/2019 13:00 AR

גיא נצר

0 1

איתן בועז רוי

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 16 24/12/2019 13:00 AR

אור שפירא

2 0

נאור גל-טורצ'ן

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 32 24/12/2019 19:33

דוד מדו

2 0

דיב מוחמד

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 32 24/12/2019 19:36

גיא נצר

0 2

איתמר אשור

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 32 24/12/2019 19:38

דביר גרצמן

2 0

ליאור ורניק

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 32 24/12/2019 19:42

שפירא יונתן

0 2

מנור קאופמן

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 32 24/12/2019 19:43

אדיב חזאן

2 1

יואב רובין

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 32 24/12/2019 19:44

ברונפמן אייל

2 1

ניסטל נועם

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 32 24/12/2019 19:46

נאור גל-טורצ'ן

0 2

רועי מזרחי

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 32 24/12/2019 19:47

חיים ברוקלר

0 2

איתי קילימניק

למשחק


 

 

 

נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 8 30/12/2019 09:00

יהונתן גנדלין

2 0

אור שפירא

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 8 30/12/2019 09:00

גיא עמיר

2 0

איתן בועז רוי

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 8 30/12/2019 09:00

שחר פינקלשטיין

0 2

איתמר יוסף

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 8 30/12/2019 09:00

ליעד בנימין בנימין לוי

0 2

דביר אוסיפוב

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 4 עדיין לא נקבע

יהונתן גנדלין

1 2

דביר אוסיפוב

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 4 עדיין לא נקבע

גיא עמיר

2 1

איתמר יוסף

למשחק


 

 

 

נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 24 30/12/2019 10:30

דוד מדו

2 0

איתמר אשור

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 24 30/12/2019 10:30

איתי קילימניק

2 1

רועי מזרחי

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 24 30/12/2019 10:30

אדיב חזאן

2 0

ברונפמן אייל

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 24 30/12/2019 10:30

מנור קאופמן

0 2

דביר גרצמן

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 24 30/12/2019 19:58

דוד מדו

2 1

ליעד בנימין בנימין לוי

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 24 30/12/2019 19:58

איתן בועז רוי

0 2

אדיב חזאן

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 24 30/12/2019 19:58

אור שפירא

2 0

דביר גרצמן

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 24 30/12/2019 20:01

איתי קילימניק

0 2

שחר פינקלשטיין

למשחק


 

 

 

נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 3 - 4 31/12/2019 15:30

יהונתן גנדלין

2 0

איתמר יוסף

למשחק


 

 

 

נגמר מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 1 - 2 31/12/2019 15:30

דביר אוסיפוב

1 2

גיא עמיר

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 20 30/12/2019 19:07

דוד מדו

0 2

אור שפירא

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 20 30/12/2019 20:02

שחר פינקלשטיין

2 0

אדיב חזאן

למשחק


 

 

 

בהמתנה מרכז הטניס עכו בנים 12 חנוכה אזור צפון רמה 1 17 - 18 06/01/2020 15:30

אור שפירא

2 0

שחר פינקלשטיין

למשחק