הדפס

אזורית חנוכה 2019 / בנים 10 אזור מרכז א' - לוח משחקים ותוצאות

נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 32 25/12/2019 10:00 FB

עידו בן חמו

0 2

אלכס זבלינסקי

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 32 25/12/2019 10:00 FB

איתי רופ

2 0

רון נדיון

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 32 25/12/2019 10:00 FB

עמית זינגר

2 0

יונתן מטבייצ'וק

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 32 25/12/2019 10:00

עמיחי צויבל

0 2

מיכאל סברוב

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 32 25/12/2019 10:00

אייל פיין קליינמן

2 0

בנימין קסל

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 32 25/12/2019 10:00 FB

איתי שוורץ

1 2

אדם מוסקוביץ

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 32 25/12/2019 10:00 FB

נטע שכט

0 2

יהונתן פרקש

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 32 25/12/2019 10:00 FB

יעקב שיקלי

2 0

דניאל מונטה

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 32 25/12/2019 10:00

עידו שליסר

0 2

גרי הרטל

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 32 25/12/2019 13:00 NB

יהלי כהן

2 0

גיא אפלבאום

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 32 25/12/2019 13:00 NB

דן עיני

0 2

סער פגירסקי

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 32 25/12/2019 13:00 NB

יוני זבלינסקי

2 0

לוי עילי

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 32 25/12/2019 13:00 NB

ליאו קדוש

2 1

אריאל מויאל

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 32 25/12/2019 13:00 NB

רון אשכנזי

1 2

לאון גרינברג

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 32 25/12/2019 13:00 NB

אמרי בבא

0 2

דניאל הרמתי

למשחק


 

 

 


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 16 25/12/2019 11:45

אלכס זבלינסקי

0 2

יעקב שיקלי

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 32 25/12/2019 12:15

יונתן מטבייצ'וק

0 2

איתי שוורץ

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 32 25/12/2019 12:30

רון נדיון

0 2

נטע שכט

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 16 25/12/2019 12:30

מיכאל סברוב

2 0

אייל פיין קליינמן

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 16 25/12/2019 12:45

עמית זינגר

1 2

אדם מוסקוביץ

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 32 25/12/2019 13:30

עידו בן חמו

2 0

דניאל מונטה

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 32 25/12/2019 13:30

עמיחי צויבל

2 1

בנימין קסל

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 16 25/12/2019 13:30

איתי רופ

2 0

יהונתן פרקש

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 32 25/12/2019 13:45

דן עיני

0 2

רון אשכנזי

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 32 25/12/2019 13:45

לוי עילי

0 2

אריאל מויאל

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 16 25/12/2019 14:45

יוני זבלינסקי

0 2

ליאו קדוש

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 16 25/12/2019 15:45

יהלי כהן

2 0

דניאל הרמתי

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 32 25/12/2019 16:00

גיא אפלבאום

2 0

אמרי בבא

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 16 25/12/2019 16:30

סער פגירסקי

1 2

לאון גרינברג

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 16 29/12/2019 10:00

איתמר פורטל

2 0

גרי הרטל

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 32 25/12/2019 13:30

עידו בן חמו

0 2

יהונתן פרקש

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 8 28/12/2019 13:00 NB

יעקב שיקלי

2 0

לאון גרינברג

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 32 29/12/2019 10:00 FB

עידו שליסר

0 2

דניאל הרמתי

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 32 29/12/2019 10:00 FB

נטע שכט

0 2

אלכס זבלינסקי

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 32 29/12/2019 10:00 FB

סער פגירסקי

0 2

איתי שוורץ

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 32 29/12/2019 10:00 FB

עמית זינגר

2 0

רון אשכנזי

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 32 29/12/2019 10:00 FB

יוני זבלינסקי

0 2

עמיחי צויבל

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 8 29/12/2019 11:30 NB

איתמר פורטל

2 0

מיכאל סברוב

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 8 29/12/2019 11:30 NB

יהלי כהן

2 1

ליאו קדוש

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 8 29/12/2019 11:30 NB

איתי רופ

2 1

אדם מוסקוביץ

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 32 29/12/2019 11:30 NB

גיא אפלבאום

2 0

גרי הרטל

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 32 29/12/2019 11:30 NB

אייל פיין קליינמן

0 2

אריאל מויאל

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 24 29/12/2019 12:15

אלכס זבלינסקי

0 2

איתי שוורץ

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 4 29/12/2019 13:30 NB

יהלי כהן

2 0

יעקב שיקלי

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 24 29/12/2019 13:30 NB

יהונתן פרקש

0 2

עמית זינגר

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 24 29/12/2019 15:45

דניאל הרמתי

2 0

עמיחי צויבל

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 24 29/12/2019 18:45

גיא אפלבאום

1 2

אריאל מויאל

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 4 30/12/2019 12:00 NB

איתמר פורטל

0 2

איתי רופ

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 24 27/12/2019 13:00

אריאל מויאל

2 0

לאון גרינברג

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 24 29/12/2019 15:45

ליאו קדוש

2 0

עמית זינגר

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 24 30/12/2019 11:30 NB

דניאל הרמתי

0 2

אדם מוסקוביץ

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 24 30/12/2019 11:30 NB

מיכאל סברוב

2 0

איתי שוורץ

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 3 - 4 30/12/2019 14:30

איתמר פורטל

2 0

יעקב שיקלי

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 1 - 2 31/12/2019 15:00 NB

איתי רופ

2 0

יהלי כהן

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 20 30/12/2019 13:30 NB

אריאל מויאל

0 2

ליאו קדוש

למשחק
נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 20 30/12/2019 17:00

אדם מוסקוביץ

0 2

מיכאל סברוב

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 10 חנוכה אזור מרכז א' 17 - 18 31/12/2019 16:00 NB

מיכאל סברוב

2 0

ליאו קדוש

למשחק