הדפס

אזורית חנוכה 2019 / בנים 14 אזור מרכז א' - לוח משחקים ותוצאות

נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 32 24/12/2019 09:00

נבו גופר

2 0

אליהו דניאל

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 32 24/12/2019 09:00

דניאל אשכנזי

0 2

יהונתן מור חיים

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 32 24/12/2019 09:00

מגד נסים גרה

2 0

קרוגליאק גיא

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 32 24/12/2019 09:00

האוסליך ניר

0 2

בן חיים אללי

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 32 24/12/2019 09:00

יעקב שלסברג

0 2

אושרי ארבוב

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 32 24/12/2019 09:00

תומר ימיני

2 0

עמרי וייס

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:30

חסדן ניר

0 2

אילאי ויזה צדקיהו

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:30

אופק סיון

2 0

עמית כרמי

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:30

קריאולנסקי איתן

0 2

עומר לוי

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:30

אור בקאל

0 2

איתי שיינברג

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:30

יובל זינגר

0 2

האוסליך רון

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 32 24/12/2019 10:30

איתי בן חמו

0 2

סגל יובל

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 32 24/12/2019 12:00

גיא מוריאן

2 0

אלי לנין

למשחק


 

 

 

נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 17 - 32 24/12/2019 12:00

חסדן ניר

2 0

איתי בן חמו

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 17 - 32 24/12/2019 12:00

אליהו דניאל

0 2

יעקב שלסברג

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 17 - 32 24/12/2019 12:00

עמית כרמי

0 0

יובל זינגר

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 17 - 32 24/12/2019 12:00

קריאולנסקי איתן

2 0

אור בקאל

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 17 - 32 24/12/2019 12:00

דניאל אשכנזי

0 2

קרוגליאק גיא

למשחק

 

 

 

נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 16 24/12/2019 12:00

אורצקי סטיבן

2 0

תומר ימיני

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 16 24/12/2019 12:00

אילאי ויזה צדקיהו

1 2

סגל יובל

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 16 24/12/2019 12:00

נבו גופר

2 0

אושרי ארבוב

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 16 24/12/2019 12:00

עידו מוזס

2 0

בן חיים אללי

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 16 24/12/2019 12:00

אופק סיון

2 0

האוסליך רון

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 16 24/12/2019 12:00

עומר לוי

2 0

איתי שיינברג

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 16 24/12/2019 12:00

יהונתן מור חיים

2 0

מגד נסים גרה

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 16 24/12/2019 15:00

‫רז אמסלם‬‎

2 0

גיא מוריאן

למשחק


 

 

 


 

 

 

נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 8 29/12/2019 14:45

אורצקי סטיבן

0 2

יהונתן מור חיים

למשחק
נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 8 29/12/2019 14:45

סגל יובל

0 2

אופק סיון

למשחק
נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 8 29/12/2019 14:45

נבו גופר

1 2

עידו מוזס

למשחק

 

 

 

נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 8 29/12/2019 14:46

‫רז אמסלם‬‎

2 0

עומר לוי

למשחק

 

 

 

נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 17 - 24 29/12/2019 14:48

עמרי וייס

0 2

קרוגליאק גיא

למשחק
נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 17 - 24 29/12/2019 14:48

יעקב שלסברג

0 2

האוסליך ניר

למשחק
נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 17 - 24 29/12/2019 14:49

אלי לנין

1 1

קריאולנסקי איתן

למשחק

 

 

 

 

 

 

נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 4 29/12/2019 14:51

יהונתן מור חיים

0 2

עידו מוזס

למשחק
נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 4 29/12/2019 14:52

‫רז אמסלם‬‎

2 0

אופק סיון

למשחק

 

 

 

נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 17 - 20 29/12/2019 14:54

קרוגליאק גיא

2 0

האוסליך ניר

למשחק

 

 

 

נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 3 - 4 29/12/2019 14:54

יהונתן מור חיים

2 0

אופק סיון

למשחק

 

 

 

נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמה 1 1 - 2 29/12/2019 14:55

עידו מוזס

0 2

‫רז אמסלם‬‎

למשחק