הדפס

אזורית חנוכה 2019 / בנים 12 אזור מרכז א' רמה 2 - לוח משחקים ותוצאות

נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 10:00 FB

טל גלפר

0 2

ליאם וסרמן

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 10:00

מימון ירין

2 0

נבו ברכה

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 10:00 FB

עדן להב

2 1

עמרי כהן

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 10:00 FB

ינון סיבוני

0 2

רון ורד

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 10:00

נהוראי בוחבוט

0 2

נועם כהן

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 10:00

ארליך נעם

0 2

אגם ויטקובסקי

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 10:00 FB

נתוביץ רועי

0 2

אריאל בן ציון

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 10:00 FB

ויצמן עומר

2 1

אדם גרמן

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 10:00

איתי כהן

0 2

נעם נגל

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 10:00

עידו שרון

0 2

דור ברוידס

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 10:00 FB

גיא אורון

0 2

רוזינגר רון

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 10:00 FB

אורי וויס

2 0

יובל שלוין

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 10:00

לאון ניר שחר

2 0

דנייל סיאצ'ינוב

למשחק


 

 

 

נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 17 - 32 26/12/2019 10:00

טל גלפר

2 0

גיא אורון

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 17 - 32 26/12/2019 10:00

נבו ברכה

2 0

עידו שרון

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 17 - 32 26/12/2019 10:00

עמרי כהן

0 2

אדם גרמן

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 17 - 32 26/12/2019 10:00

ינון סיבוני

2 0

נתוביץ רועי

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 17 - 32 26/12/2019 10:00

נהוראי בוחבוט

0 2

ארליך נעם

למשחק

 

 

 

נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 16 30/12/2019 10:00

איתי הזה

2 0

לאון ניר שחר

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 16 30/12/2019 10:00 FB

אוסטרובסקי דין

2 1

אורי וויס

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 16 30/12/2019 10:00

ליאם וסרמן

2 1

רוזינגר רון

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 16 30/12/2019 10:00

מימון ירין

2 0

דור ברוידס

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 16 30/12/2019 10:00

בן עמי דור

0 2

נעם נגל

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 16 30/12/2019 10:00 FB

עדן להב

1 2

ויצמן עומר

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 16 30/12/2019 10:00 FB

רון ורד

1 2

אריאל בן ציון

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס ת"א בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 16 30/12/2019 10:00

נועם כהן

0 2

אגם ויטקובסקי

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 17 - 24 25/12/2019 17:45

יובל שלוין

2 0

ינון סיבוני

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 17 - 24 25/12/2019 17:45

טל גלפר

0 2

אדם גרמן

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 17 - 24 30/12/2019 10:00

דנייל סיאצ'ינוב

0 2

ארליך נעם

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 17 - 24 30/12/2019 10:00

נבו ברכה

0 2

איתי כהן

למשחק

 

 

 

נגמר בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 8 30/12/2019 12:30

מימון ירין

0 2

נעם נגל

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 8 30/12/2019 13:30

אוסטרובסקי דין

2 0

אריאל בן ציון

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 8 30/12/2019 17:00

איתי הזה

2 1

אגם ויטקובסקי

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 8 30/12/2019 17:00

ליאם וסרמן

2 1

ויצמן עומר

למשחק

 

 

 

נגמר בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 17 - 20 30/12/2019 11:30 NB

יובל שלוין

2 0

אדם גרמן

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 17 - 20 30/12/2019 12:30

ארליך נעם

2 0

איתי כהן

למשחק

 

 

 

נגמר בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 4 30/12/2019 17:15

איתי הזה

0 2

נעם נגל

למשחק
נגמר בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 4 31/12/2019 14:00

אוסטרובסקי דין

2 0

ליאם וסרמן

למשחק

 

 

 

נגמר בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 17 - 18 30/12/2019 15:30

ארליך נעם

0 2

יובל שלוין

למשחק

 

 

 

נגמר בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 1 - 2 31/12/2019 15:30 NB

נעם נגל

0 2

אוסטרובסקי דין

למשחק

 

 

 

נגמר בנים 12 חנוכה אזור מרכז א' רמה 2 3 - 4 31/12/2019 15:30 NB

איתי הזה

0 2

ליאם וסרמן

למשחק