הדפס

אזורית חנוכה 2019 / בנים 14 אזור מרכז א' רמה 2 - לוח משחקים ותוצאות

נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמ 2 1 - 8 24/12/2019 12:00

אור קאופמן

0 2

מלצר גל

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמ 2 1 - 8 24/12/2019 13:30

לאון לאון וינוקורוב וינוקורוב

2 0

עומר לב ברוכים

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמ 2 1 - 8 24/12/2019 13:30

שגיא עדרי

1 2

יותם מבורך

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמ 2 1 - 8 25/12/2019 09:00

יהונתן גלבוע

0 2

ים סעדה

למשחק


 

 

 

נגמר מועדון הטניס מודיעין בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמ 2 1 - 4 24/12/2019 16:30

לאון לאון וינוקורוב וינוקורוב

2 1

יותם מבורך

למשחק
נגמר מועדון הטניס מודיעין בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמ 2 1 - 4 25/12/2019 12:00

מלצר גל

1 2

ים סעדה

למשחק

 

 

 

נגמר מועדון הטניס מודיעין בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמ 2 5 - 8 29/12/2019 14:05

אור קאופמן

2 0

יהונתן גלבוע

למשחק
נגמר מועדון הטניס מודיעין בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמ 2 5 - 8 29/12/2019 14:05

עומר לב ברוכים

2 0

שגיא עדרי

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמ 2 1 - 2 29/12/2019 13:59

ים סעדה

0 2

לאון לאון וינוקורוב וינוקורוב

למשחק

 

 

 

נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמ 2 3 - 4 29/12/2019 13:59

מלצר גל

2 0

יותם מבורך

למשחק

 

 

 

נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז א' רמ 2 5 - 6 29/12/2019 14:05

אור קאופמן

0 2

עומר לב ברוכים

למשחק