הדפס

אזורית חנוכה 2019 / בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 - לוח משחקים ותוצאות

בהמתנה מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 13:00 NB

יניר יגל

0 0

--

למשחק
בהמתנה מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 13:00 NB

אופיר ערן

0 0

--

למשחק
בהמתנה מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 13:00 NB

גיא פת

0 0

--

למשחק
בהמתנה מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 13:00 NB

יוני בן נון

0 0

--

למשחק
בהמתנה מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 13:00 NB

בן מויאל

0 0

--

למשחק
בהמתנה מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 13:00 NB

גיא זאבי

0 0

--

למשחק
נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 13:00 NB

שגב מרגלית

2 0

רועי שטרנברג

למשחק
בהמתנה מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 13:00 NB

--

0 0

רון מויאל

למשחק
נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 13:00 NB

עילי דהן

1 2

יונתן גרייפנר

למשחק
נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 13:00 NB

בר קלמר

2 0

עידו סגלוביץ

למשחק
נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 13:00 NB

עידו משה

1 2

ירדן בן טובים

למשחק
נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 13:00 NB

אורי סובל

0 2

רגב יואב

למשחק
נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 13:00 NB

אורי אטל

2 0

ליאור בר רוזנבאך

למשחק
נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 13:00 NB

תבל בייגלמן

2 0

אומן יובל

למשחק
נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 13:00 NB

נאור הרר

0 2

יאיר ווילאים זרח

למשחק
נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 24/12/2019 13:00 NB

שחר כהן

2 0

רז אלישע

למשחק


 

 

 

בהמתנה מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 17 - 32 25/12/2019 08:30

Loser

0 0

רז אלישע

למשחק
בהמתנה מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 17 - 32 25/12/2019 08:30

Loser

0 0

נאור הרר

למשחק
בהמתנה מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 17 - 32 25/12/2019 08:30

Loser

0 0

אומן יובל

למשחק
בהמתנה מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 17 - 32 25/12/2019 08:30

Loser

0 0

ליאור בר רוזנבאך

למשחק
בהמתנה מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 17 - 32 25/12/2019 08:30

Loser

0 0

אורי סובל

למשחק
בהמתנה מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 17 - 32 25/12/2019 08:30

Loser

0 0

עידו משה

למשחק
נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 17 - 32 25/12/2019 08:30

רועי שטרנברג

0 2

עידו סגלוביץ

למשחק
בהמתנה מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 17 - 32 25/12/2019 08:30

Loser

0 0

עילי דהן

למשחק

 

 

 

נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 16 25/12/2019 08:30

יניר יגל

2 0

שחר כהן

למשחק
נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 16 25/12/2019 08:30 FB

יוני בן נון

2 0

אורי אטל

למשחק
נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 16 25/12/2019 08:30

בן מויאל

2 0

רגב יואב

למשחק
נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 16 25/12/2019 08:30

שגב מרגלית

1 2

בר קלמר

למשחק
נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 16 25/12/2019 08:30

רון מויאל

2 0

יונתן גרייפנר

למשחק
נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 16 25/12/2019 10:00 NB

אופיר ערן

0 2

יאיר ווילאים זרח

למשחק
נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 16 25/12/2019 10:00 NB

גיא פת

0 2

תבל בייגלמן

למשחק
נגמר מכבי נתניה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 16 25/12/2019 10:00 NB

גיא זאבי

0 2

ירדן בן טובים

למשחק


 

 

 

נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 17 - 24 25/12/2019 08:30

נאור הרר

0 2

עידו סגלוביץ

למשחק
נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 17 - 24 25/12/2019 16:28

ליאור בר רוזנבאך

2 0

אורי סובל

למשחק
נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 17 - 24 25/12/2019 16:29

אומן יובל

0 2

עידו משה

למשחק
נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 17 - 24 25/12/2019 17:08

רז אלישע

2 0

עילי דהן

למשחק

 

 

 

נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 8 29/12/2019 08:30 St

יניר יגל

2 0

רון מויאל

למשחק
נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 8 29/12/2019 08:30 St

יאיר ווילאים זרח

2 0

בר קלמר

למשחק
נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 8 29/12/2019 08:30 St

תבל בייגלמן

1 2

ירדן בן טובים

למשחק
נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 8 29/12/2019 08:30 St

יוני בן נון

0 2

בן מויאל

למשחק

 

 

 

בהמתנה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 17 - 20 עדיין לא נקבע

עידו סגלוביץ

0 0

עידו משה

למשחק
נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 17 - 20 25/12/2019 17:09

רז אלישע

0 2

ליאור בר רוזנבאך

למשחק

 

 

 

נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 4 29/12/2019 16:55

יניר יגל

2 0

בן מויאל

למשחק
נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 4 29/12/2019 16:56

יאיר ווילאים זרח

2 0

ירדן בן טובים

למשחק

 

 

 

בהמתנה בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 17 - 18 עדיין לא נקבע

ליאור בר רוזנבאך

0 0

Winner

למשחק

 

 

 

נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 2 30/12/2019 08:30 St

יניר יגל

0 2

יאיר ווילאים זרח

למשחק

 

 

 

נגמר בנים 14 חנוכה אזור מרכז ב' רמה 2 3 - 4 30/12/2019 08:30 St

בן מויאל

2 0

ירדן בן טובים

למשחק