הדפס

ארצית קיץ 1 2020 / בנים 12 - לוח משחקים ותוצאות

Stage 1

מחזור 1
בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 1 - 09/08/2020 09:00

שניר מורג

-

עומרי זילברברג

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 1 - 09/08/2020 09:00

גילעד בלנקנשטיין

-

אדיב חזאן

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 2 - 09/08/2020 09:00

גל כהן

-

מימון ירין

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 2 - 09/08/2020 09:00

חן כוגן

-

ים דרור

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 3 - 09/08/2020 09:00

איתמר ורטהיימר

-

יונתן חמד

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 3 - 09/08/2020 09:00

עומר שמיאן

-

שיפמן נועם

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 4 - 09/08/2020 09:00

רן ברגר

-

ליהוא שכט

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 4 - 09/08/2020 09:00

נועם חמרה

-

עידו אבישר

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 5 - 09/08/2020 09:00

אלעד אלנר

-

ויזל יונתן

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 5 - 09/08/2020 09:00

יונתן ברק

-

דן ברנד

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 6 - 09/08/2020 09:00

נועם חיימוביץ

-

אביתר אוחנה

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 6 - 09/08/2020 09:00

שיטרית עילי

-

דוד רבינוביץ

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 7 - 09/08/2020 09:00

ריי שתווי אונגר

-

אוהד כהן

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 7 - 09/08/2020 09:00

נתן שאולוב

-

ליעד חסון

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 8 - 09/08/2020 09:00

נועם פוגלמן

-

איתמר פבלוביץ

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 8 - 09/08/2020 09:00

תומר רייך

-

אילאי חיים

מחזור 2
בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 1 - 09/08/2020 00:00 AR

עומרי זילברברג

-

אדיב חזאן

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 1 - 09/08/2020 00:00 AR

שניר מורג

-

גילעד בלנקנשטיין

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 2 - 09/08/2020 00:00 AR

מימון ירין

-

ים דרור

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 2 - 09/08/2020 00:00 AR

גל כהן

-

חן כוגן

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 3 - 09/08/2020 00:00 AR

יונתן חמד

-

שיפמן נועם

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 3 - 09/08/2020 00:00 AR

איתמר ורטהיימר

-

עומר שמיאן

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 4 - 09/08/2020 00:00 AR

ליהוא שכט

-

עידו אבישר

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 4 - 09/08/2020 00:00 AR

רן ברגר

-

נועם חמרה

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 5 - 09/08/2020 00:00 AR

ויזל יונתן

-

דן ברנד

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 5 - 09/08/2020 00:00 AR

אלעד אלנר

-

יונתן ברק

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 6 - 09/08/2020 00:00 AR

אביתר אוחנה

-

דוד רבינוביץ

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 6 - 09/08/2020 00:00 AR

נועם חיימוביץ

-

שיטרית עילי

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 7 - 09/08/2020 00:00 AR

אוהד כהן

-

ליעד חסון

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 7 - 09/08/2020 00:00 AR

ריי שתווי אונגר

-

נתן שאולוב

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 8 - 09/08/2020 00:00 AR

איתמר פבלוביץ

-

אילאי חיים

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 8 - 09/08/2020 00:00 AR

נועם פוגלמן

-

תומר רייך

מחזור 3
בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 1 - 10/08/2020 10:30 NB

גילעד בלנקנשטיין

-

עומרי זילברברג

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 1 - 10/08/2020 10:30 NB

אדיב חזאן

-

שניר מורג

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 2 - 10/08/2020 10:30 NB

חן כוגן

-

מימון ירין

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 2 - 10/08/2020 10:30 NB

ים דרור

-

גל כהן

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 3 - 10/08/2020 10:30 NB

עומר שמיאן

-

יונתן חמד

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 3 - 10/08/2020 10:30 NB

שיפמן נועם

-

איתמר ורטהיימר

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 4 - 10/08/2020 10:30 NB

נועם חמרה

-

ליהוא שכט

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 4 - 10/08/2020 10:30 NB

עידו אבישר

-

רן ברגר

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 5 - 10/08/2020 10:30 NB

יונתן ברק

-

ויזל יונתן

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 5 - 10/08/2020 10:30 NB

דן ברנד

-

אלעד אלנר

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 6 - 10/08/2020 10:30 NB

שיטרית עילי

-

אביתר אוחנה

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 6 - 10/08/2020 10:30 NB

דוד רבינוביץ

-

נועם חיימוביץ

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 7 - 10/08/2020 10:30 NB

נתן שאולוב

-

אוהד כהן

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 7 - 10/08/2020 10:30 NB

ליעד חסון

-

ריי שתווי אונגר

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 8 - 10/08/2020 10:30 NB

תומר רייך

-

איתמר פבלוביץ

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנים 12 בית 8 - 10/08/2020 10:30 NB

אילאי חיים

-

נועם פוגלמן