הדפס

ארצית קיץ 1 2020 / בנות 12 - לוח משחקים ותוצאות

Stage 1

מחזור 1
בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 1 - 09/08/2020 10:30 NB

שחר שורץ

-

מיקה חסדאי

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 1 - 09/08/2020 10:30 NB

שירה דביר

-

עדי ברודסקי

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 2 - 09/08/2020 10:30 NB

אלביליה נאורה

-

רוני ברנס

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 2 - 09/08/2020 10:30 NB

גפן מגיד

-

אליה שרעבי

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 3 - 09/08/2020 10:30 NB

אוולין בורצוב

-

מנהרדט שחר

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 3 - 09/08/2020 10:30 NB

רוני פישל

-

ספיר וייסמן

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 4 - 09/08/2020 10:30 NB

עדן פקר

-

שוקרון לינוי

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 4 - 09/08/2020 10:30 NB

מישל הלופגיל

-

דריה שרובה

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 5 - 09/08/2020 10:30 NB

ליהיא אקוקה

-

תאיר בנון

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 5 - 09/08/2020 10:30 NB

שחר בלייר פלד

-

צירטוב יוליה

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 6 - 09/08/2020 10:30 NB

נעמי קלי

-

יסמין אטרש

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 6 - 09/08/2020 10:30 NB

קארין אוליניצקי

-

לוסי עיסא סאיג

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 7 - 09/08/2020 10:30 NB

ליאן איצירן

-

א. איסבל אסתר אסתר בילאוס

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 7 - 09/08/2020 10:30 NB

יהלי גלבוע

-

צליל פרלשטיין

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 8 - 09/08/2020 10:30 NB

מאיה פישמן

-

יהל שנהב

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 8 - 09/08/2020 10:30 NB

עדן מנור

-

שלי פריידין

מחזור 2
בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 1 - 09/08/2020 00:00 AR

מיקה חסדאי

-

עדי ברודסקי

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 1 - 09/08/2020 00:00 AR

שחר שורץ

-

שירה דביר

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 2 - 09/08/2020 00:00 AR

רוני ברנס

-

אליה שרעבי

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 2 - 09/08/2020 00:00 AR

אלביליה נאורה

-

גפן מגיד

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 3 - 09/08/2020 00:00 AR

מנהרדט שחר

-

ספיר וייסמן

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 3 - 09/08/2020 00:00 AR

אוולין בורצוב

-

רוני פישל

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 4 - 09/08/2020 00:00 AR

שוקרון לינוי

-

דריה שרובה

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 4 - 09/08/2020 00:00 AR

עדן פקר

-

מישל הלופגיל

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 5 - 09/08/2020 00:00 AR

תאיר בנון

-

צירטוב יוליה

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 5 - 09/08/2020 00:00 AR

ליהיא אקוקה

-

שחר בלייר פלד

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 6 - 09/08/2020 00:00 AR

יסמין אטרש

-

לוסי עיסא סאיג

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 6 - 09/08/2020 00:00 AR

נעמי קלי

-

קארין אוליניצקי

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 7 - 09/08/2020 00:00 AR

א. איסבל אסתר אסתר בילאוס

-

צליל פרלשטיין

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 7 - 09/08/2020 00:00 AR

ליאן איצירן

-

יהלי גלבוע

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 8 - 09/08/2020 00:00 AR

יהל שנהב

-

שלי פריידין

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 8 - 09/08/2020 00:00 AR

מאיה פישמן

-

עדן מנור

מחזור 3
בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 1 - 10/08/2020 09:00

שירה דביר

-

מיקה חסדאי

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 1 - 10/08/2020 09:00

עדי ברודסקי

-

שחר שורץ

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 2 - 10/08/2020 09:00

גפן מגיד

-

רוני ברנס

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 2 - 10/08/2020 09:00

אליה שרעבי

-

אלביליה נאורה

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 3 - 10/08/2020 09:00

רוני פישל

-

מנהרדט שחר

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 3 - 10/08/2020 09:00

ספיר וייסמן

-

אוולין בורצוב

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 4 - 10/08/2020 09:00

מישל הלופגיל

-

שוקרון לינוי

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 4 - 10/08/2020 09:00

דריה שרובה

-

עדן פקר

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 5 - 10/08/2020 09:00

שחר בלייר פלד

-

תאיר בנון

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 5 - 10/08/2020 09:00

צירטוב יוליה

-

ליהיא אקוקה

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 6 - 10/08/2020 09:00

קארין אוליניצקי

-

יסמין אטרש

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 6 - 10/08/2020 09:00

לוסי עיסא סאיג

-

נעמי קלי

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 7 - 10/08/2020 09:00

יהלי גלבוע

-

א. איסבל אסתר אסתר בילאוס

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 7 - 10/08/2020 09:00

צליל פרלשטיין

-

ליאן איצירן

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 8 - 10/08/2020 09:00

עדן מנור

-

יהל שנהב

בהמתנה מרכז טניס אשקלון בנות 12 בית 8 - 10/08/2020 09:00

שלי פריידין

-

מאיה פישמן