הדפס

אזורית קיץ 1 2020 / בנות 12 אזור מרכז א' - לוח משחקים ותוצאות

הגרלה ראשית

תנחומים

נגמר הפועל רמת אליהו בנות 12 אזור מרכז א' 1 - 16 03/08/2020 09:00

ישראלי עדן

-

אגם בן שושן

6-0 6-0
נגמר הפועל רמת אליהו בנות 12 אזור מרכז א' 1 - 16 03/08/2020 09:00

עדי כרמל

-

עמית אשכנזי

7-5 6-7 7-10
נגמר הפועל רמת אליהו בנות 12 אזור מרכז א' 1 - 16 03/08/2020 09:00

מאיה קוצר

-

ריאנה ריאנה חמדאן

0-6 0-6


 

 

 

נגמר הפועל רמת אליהו בנות 12 אזור מרכז א' 1 - 8 03/08/2020 09:00

עדי בורנקוב

-

דניאלה כהן

3-6 3-6


 

 

 


 

 

 

נגמר הפועל רמת אליהו בנות 12 אזור מרכז א' 1 - 8 03/08/2020 11:30 NB

ציפורקין רויה

-

מאיה קוצר

5-7 4-6
נגמר הפועל רמת אליהו בנות 12 אזור מרכז א' 1 - 8 03/08/2020 11:30 NB

אגם בן שושן

-

אליאס הדר

6-2 6-0
נגמר הפועל רמת אליהו בנות 12 אזור מרכז א' 1 - 8 03/08/2020 11:30 NB

עדי כרמל

-

לירי אגמי

6-0 6-0


 

 

 

נגמר הפועל רמת אליהו בנות 12 אזור מרכז א' 9 - 16 03/08/2020 11:30

ריאנה ריאנה חמדאן

-

דניאלה כהן

6-0 6-0
נגמר הפועל רמת אליהו בנות 12 אזור מרכז א' 9 - 16 03/08/2020 11:30

עדי כרמל

-

ישראלי עדן

0-6 0-6


 

 

 

בהמתנה הפועל רמת אליהו בנות 12 אזור מרכז א' 1 - 4 04/08/2020 09:00

עדי בורנקוב

-

לירי אגמי

בהמתנה הפועל רמת אליהו בנות 12 אזור מרכז א' 1 - 4 04/08/2020 09:00

ציפורקין רויה

-

אליאס הדר


 

 

 

בהמתנה הפועל רמת אליהו בנות 12 אזור מרכז א' 9 - 16 04/08/2020 10:15

אגם בן שושן

-

עמית אשכנזי