הדפס

אזורית חנוכה 2020 / בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 - לוח משחקים ותוצאות

הגרלה ראשית

תנחומים

נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 64 11/12/2020 16:00

רועי משה משה שטפלר

-

יונתן שמש

6-7 7-6 10-12
נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 64 11/12/2020 16:00

אדם קייזר

-

יותם מיטל

7-6 5-7 10-7


 

 

 

נגמר תאריך יקבע בהמשך... בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 11/12/2020 13:00 FB

אילון זבידה

-

איתי בדש

0-6 1-6


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 12/12/2020 12:00

אלמוג גולדשמיד

-

אדם גלוזברג

4-6 6-4 5-10


 

 

 

נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 12/12/2020 12:00

רועי שטרנברג

-

יובל פרנקל

0-6 0-6


 

 

 

נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 12/12/2020 12:00

רוזינגר רון

-

כרמי יונתן

2-6 1-6


 

 

 

נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 12/12/2020 12:00

דורון שוקרון

-

יובל וילי לב

3-6 2-6


 

 

 

נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 12/12/2020 12:00

רעי רון

-

רן שטרן

6-1 6-2


 

 

 

נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 12/12/2020 12:00

עידן גדניר

-

עידו שרון

1-6 4-6


 

 

 

נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 12/12/2020 12:00

יולי דידי

-

שגב מרגלית

2-6 5-7


 

 

 

נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 12/12/2020 12:00

יהונתן שמש

-

רועי משה משה שטפלר

6-2 6-4


 

 

 

נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 12/12/2020 14:00

ליאור בר רוזנבאך

-

אופק ליפקה

7-6 6-4


 

 

 

נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 12/12/2020 14:00

איתי דאדי

-

גיא מיכלסון

0-6 0-6


 

 

 

נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 12/12/2020 14:00

עילי דהן

-

שחר עומר

6-0 6-0


 

 

 

נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 12/12/2020 14:00

תומר דהן

-

טל רוזנצויג

6-2 6-1


 

 

 

נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 12/12/2020 14:00

רועי לואיס צפר

-

רובנוביץ מקסים

2-6 2-6


 

 

 

נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 12/12/2020 14:00

עדן להב

-

זיו ברנגה

5-7 5-7


 

 

 

נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 32 12/12/2020 14:00

בן שוורץ

-

יותם מיטל

2-6 4-6


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 16 12/12/2020 17:51

איתי דאדי

-

רועי לואיס צפר

6-4 1-6 10-7


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 16 12/12/2020 17:51

שחר עומר

-

טל רוזנצויג

0-6 0-6


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 16 12/12/2020 19:19

אילון זבידה

-

עדן להב

6-2 4-6 6-10


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 16 12/12/2020 19:20

דורון שוקרון

-

רן שטרן

6-3 6-3


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 16 12/12/2020 19:47

אלמוג גולדשמיד

-

רועי משה משה שטפלר

6-2 6-4


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 16 12/12/2020 19:49

אופק ליפקה

-

בן שוורץ

5-7 6-4 10-6


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 16 12/12/2020 19:52

רועי שטרנברג

-

יולי דידי

7-5 3-6 7-10


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 16 12/12/2020 19:57

רוזינגר רון

-

עידן גדניר

5-7 3-6


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 33 - 48 13/12/2020 14:33

יובל פרנקל

-

שגב מרגלית

6-0 6-0


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 33 - 48 13/12/2020 14:40

כרמי יונתן

-

עידו שרון

6-0 6-0


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 33 - 48 13/12/2020 14:41

איתי בדש

-

זיו ברנגה

6-0 6-0


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 8 13/12/2020 15:31

רועי משה משה שטפלר

-

רן שטרן

7-5 6-0


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 8 13/12/2020 15:31

רועי שטרנברג

-

רוזינגר רון

3-6 5-7


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 8 13/12/2020 15:32

בן שוורץ

-

שחר עומר

6-1 6-0


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 8 13/12/2020 15:32

אילון זבידה

-

רועי לואיס צפר

6-2 6-1


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 33 - 48 14/12/2020 13:43

אדם גלוזברג

-

יהונתן שמש

6-4 6-3


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 33 - 48 14/12/2020 14:04

גיא מיכלסון

-

רובנוביץ מקסים

5-7 4-6


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 4 עדיין לא נקבע

רן שטרן

-

רועי שטרנברג

5-7 5-7


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 4 עדיין לא נקבע

שחר עומר

-

רועי לואיס צפר

0-6 0-6


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 33 - 48 15/12/2020 14:42

טל רוזנצויג

-

יהונתן שמש

3-6 5-7


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 33 - 48 15/12/2020 14:43

איתי דאדי

-

שגב מרגלית

4-6 0-6


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 33 - 48 15/12/2020 14:44

עידו שרון

-

עדן להב

0-6 0-6


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 33 - 48 15/12/2020 14:45

גיא מיכלסון

-

יולי דידי

6-1 6-0


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 33 - 48 15/12/2020 14:48

עידן גדניר

-

זיו ברנגה

1-6 4-6


 

 

 


 

 

 


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 1 - 2 15/12/2020 14:49

רן שטרן

-

שחר עומר

6-0 6-0


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 3 - 4 15/12/2020 14:50

רועי שטרנברג

-

רועי לואיס צפר

7-5 7-5


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 33 - 40 15/12/2020 15:29

עידו שרון

-

איתי דאדי

6-0 6-1


 

 

 

נגמר בנים 14 אזור מרכז ב' רמה 2 33 - 40 15/12/2020 18:35

יולי דידי

-

עידן גדניר

6-7 6-7