ארצית פסח 2021 / בנות 10 - לוח משחקים ותוצאות

הגרלה ראשית

תנחומים

נגמר מרכז הטניס יפו בנות 10 ארצית פסח 1 - 16 19/03/2021 10:00 NB

טוהר מולקנדוב

-

אלינה פנקוב

2-6 2-6
נגמר מרכז הטניס יפו בנות 10 ארצית פסח 1 - 16 20/03/2021 09:00

אופיר מנהרדט

-

מיכל שרה נאמן

2-6 2-6
נגמר מרכז הטניס יפו בנות 10 ארצית פסח 1 - 16 20/03/2021 09:00

נויה רבי

-

מיקה הלפרין

2-6 2-6
נגמר מרכז הטניס יפו בנות 10 ארצית פסח 1 - 16 20/03/2021 09:00

ליאן כהן

-

נגה בר שלום

6-7(4) 7-6(4) 4-10
נגמר מרכז הטניס יפו בנות 10 ארצית פסח 1 - 16 20/03/2021 09:00

דניאל ברנס

-

נויה רוזנסקי

2-6 2-6
נגמר מרכז הטניס יפו בנות 10 ארצית פסח 1 - 16 20/03/2021 09:00

מיקה טרכטנברג

-

דניאל (דנדן) בלושטיין

6-3 6-3
נגמר מרכז הטניס יפו בנות 10 ארצית פסח 1 - 16 20/03/2021 09:00

נטע ירון

-

יהלי אידו

5-7 2-6
נגמר מרכז הטניס יפו בנות 10 ארצית פסח 1 - 16 20/03/2021 09:00

שרון מריאל חלד

-

ליאה אקסלר

6-4 7-6(4)


 

 

 

נגמר בנות 10 ארצית פסח 9 - 16 20/03/2021 00:00 AR

מיכל שרה נאמן

-

שרון מריאל חלד

7-5 6-2
נגמר בנות 10 ארצית פסח 9 - 16 20/03/2021 00:00 AR

מיקה הלפרין

-

מיקה טרכטנברג

6-7(5) 5-7
נגמר בנות 10 ארצית פסח 9 - 16 20/03/2021 00:00 AR

נגה בר שלום

-

נויה רוזנסקי

3-6 3-6
נגמר בנות 10 ארצית פסח 9 - 16 20/03/2021 11:00 NB

אלינה פנקוב

-

יהלי אידו

6-2 2-6 10-7


 

 

 

נגמר בנות 10 ארצית פסח 1 - 8 22/03/2021 12:00 NB

אופיר מנהרדט

-

ליאה אקסלר

2-6 3-6
נגמר בנות 10 ארצית פסח 1 - 8 22/03/2021 12:00 NB

טוהר מולקנדוב

-

נטע ירון

2-6 2-6
נגמר בנות 10 ארצית פסח 1 - 8 22/03/2021 12:00 NB

נויה רבי

-

דניאל (דנדן) בלושטיין

6-2 6-2
נגמר בנות 10 ארצית פסח 1 - 8 22/03/2021 12:00 NB

ליאן כהן

-

דניאל ברנס

6-2 6-2


 

 

 

נגמר בנות 10 ארצית פסח 9 - 16 23/03/2021 10:30 NB

שרון מריאל חלד

-

נטע ירון

7-5 6-2
נגמר בנות 10 ארצית פסח 9 - 16 23/03/2021 10:30 NB

יהלי אידו

-

ליאה אקסלר

4-6 5-7
נגמר בנות 10 ארצית פסח 9 - 16 23/03/2021 10:30 NB

ליאן כהן

-

מיקה הלפרין

6-2 6-7(2) 10-5
נגמר בנות 10 ארצית פסח 9 - 16 23/03/2021 10:30 NB

נויה רבי

-

נגה בר שלום

3-6 3-6


 

 

 

נגמר בנות 10 ארצית פסח 1 - 4 25/03/2021 10:30 St

אופיר מנהרדט

-

דניאל ברנס

4-6 3-6
נגמר בנות 10 ארצית פסח 1 - 4 25/03/2021 10:30 St

טוהר מולקנדוב

-

דניאל (דנדן) בלושטיין

2-6 3-6


 

 

 

נגמר בנות 10 ארצית פסח 9 - 12 24/03/2021 10:00 St

נטע ירון

-

נויה רבי

4-6 3-6
נגמר בנות 10 ארצית פסח 9 - 12 24/03/2021 10:00 St

יהלי אידו

-

מיקה הלפרין

3-6 6-4 8-10


 

 

 

נגמר בנות 10 ארצית פסח 3 - 4 26/03/2021 10:00 FB

דניאל ברנס

-

דניאל (דנדן) בלושטיין

3-4 Ret


 

 

 

נגמר בנות 10 ארצית פסח 1 - 2 26/03/2021 10:00

אופיר מנהרדט

-

טוהר מולקנדוב

4-6 5-7


 

 

 

נגמר בנות 10 ארצית פסח 9 - 10 24/03/2021 00:00 AR

נטע ירון

-

יהלי אידו

6-4 4-6 5-10