ארצית חנוכה 2021 / בנים 10 מוקדמות - לוח משחקים ותוצאות

הגרלה ראשית

Stage 1 (64 - 1)

נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 19/11/2021 12:00

פלג אסטר

-

גל אהרון

Walkover
בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

סודי דבי ללום

-

--

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

--

-

בנימין קסל

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

אראל מייזלין

-

--

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

--

-

גיא סקולצקי

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

אלון מאירי

-

--

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

--

-

איתן גבריאל ליפשיץ

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

קאי בצלאל לב

-

--

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

--

-

שליו יהודה איצירן

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

ליאור ישראל נדב

-

--

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

--

-

איתמר נוריאל

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

אלון שמואלי

-

--

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

--

-

איילון שניידרמן

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

שון מנישביץ

-

--

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

--

-

אדם רודניק

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

אדם אשרף יוסף

-

--

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

--

-

עילאי יהונתן כהן

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

עמית לוי

-

--

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

דניאל יעקב רסולי

-

--

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

תום בנימינוב

-

--

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

ניר גרניאק

-

--

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

עמית חן

-

--

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

אדם מיטל

-

--

נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

דוד סטרודובסקי

-

דניאל גבאי

Walkover
בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

נורי בן נון

-

--

בהמתנה מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 20/11/2021 10:30

ינאי חן

-

--

נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 21/11/2021 13:00 FB

תומס דריר

-

יונתן אוצ'רטיאנסקי

Dis
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 21/11/2021 13:00 FB

יאיר אידלמן

-

שמואל רסולי

6-4 3-6 6-10
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 21/11/2021 13:00 FB

אלון פרל

-

אורי פרחי

3-6 2-6
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 21/11/2021 13:00 FB

אורן שימנוב

-

גאד גנאים

Dis
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 21/11/2021 13:00 FB

בן בנימין טולדנו

-

אורי סילוורה

Walkover
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 64 21/11/2021 13:00 FB

ארטיום וישר

-

עמית דיכטר

6-4 6-4

Stage 2 (32 - 1)

נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 32 19/11/2021 13:00 FB

ליאור ישראל נדב

-

פלג אסטר

6-3 5-7 10-8
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 32 22/11/2021 13:00 FB

סודי דבי ללום

-

עמית דיכטר

Walkover
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 32 22/11/2021 13:00 FB

בנימין קסל

-

ינאי חן

Walkover
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 32 22/11/2021 13:00 FB

אראל מייזלין

-

נורי בן נון

Walkover
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 32 22/11/2021 13:00 FB

גיא סקולצקי

-

בן בנימין טולדנו

Walkover
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 32 22/11/2021 13:00 FB

אלון מאירי

-

דוד סטרודובסקי

3-6 2-6
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 32 22/11/2021 13:00 FB

איתן גבריאל ליפשיץ

-

אדם מיטל

7-6(5) 6-3
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 32 22/11/2021 13:00 FB

קאי בצלאל לב

-

עמית חן

7-6(3) 6-2
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 32 22/11/2021 13:00 FB

שליו יהודה איצירן

-

אורן שימנוב

Walkover
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 32 22/11/2021 13:00 FB

איתמר נוריאל

-

ניר גרניאק

6-3 6-2
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 32 22/11/2021 13:00 FB

אלון שמואלי

-

תום בנימינוב

6-3 6-2
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 32 22/11/2021 13:00 FB

איילון שניידרמן

-

אלון פרל

6-3 2-6 10-8
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 32 22/11/2021 13:00 FB

שון מנישביץ

-

יאיר אידלמן

2-6 5-7
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 32 22/11/2021 13:00 FB

אדם רודניק

-

דניאל יעקב רסולי

3-6 4-6
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 32 22/11/2021 13:00 FB

אדם אשרף יוסף

-

עמית לוי

5-7 6-4 10-3
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 32 22/11/2021 13:00 FB

עילאי יהונתן כהן

-

יונתן אוצ'רטיאנסקי

Walkover

Stage 3 (16 - 1)

נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 16 23/11/2021 13:00

עמית דיכטר

-

עילאי יהונתן כהן

6-2 4-2 Ret
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 16 23/11/2021 13:00

ינאי חן

-

עמית לוי

4-6 3-6
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 16 23/11/2021 13:00

אראל מייזלין

-

אדם רודניק

7-6(7) 7-5
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 16 23/11/2021 13:00

גיא סקולצקי

-

שון מנישביץ

6-4 4-6 10-8
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 16 23/11/2021 13:00

אלון מאירי

-

אלון פרל

6-3 6-2
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 16 23/11/2021 13:00

אדם מיטל

-

תום בנימינוב

5-7 2-6
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 16 23/11/2021 13:00 FB

עמית חן

-

ניר גרניאק

4-6 2-6
נגמר מרכז הטניס יפו בנים 10 מוקדמות 1 - 16 23/11/2021 13:00

אורן שימנוב

-

פלג אסטר

4-6 2-6

Stage 4 (8 - 1)

בהמתנה בנים 10 מוקדמות 1 - 8 עדיין לא נקבע

עילאי יהונתן כהן

-

אורן שימנוב

בהמתנה בנים 10 מוקדמות 1 - 8 עדיין לא נקבע

ינאי חן

-

עמית חן

בהמתנה בנים 10 מוקדמות 1 - 8 עדיין לא נקבע

אדם רודניק

-

אדם מיטל

בהמתנה בנים 10 מוקדמות 1 - 8 עדיין לא נקבע

שון מנישביץ

-

אלון פרל

Stage 5 (4 - 1)

בהמתנה בנים 10 מוקדמות 1 - 4 עדיין לא נקבע

Winner

-

Winner

בהמתנה בנים 10 מוקדמות 1 - 4 עדיין לא נקבע

Winner

-

Winner

Stage 6 (2 - 1)

בהמתנה בנים 10 מוקדמות 1 - 2 עדיין לא נקבע

Winner

-

Winner