הדפס

נערות החוף - יד מרדכי - תיכון - רינה רם און - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר 07/12/2019 00:00 סיבוב 1

נערות החוף - יד מרדכי - תיכון - רינה רם און

0 2

פזצטא הוד השרון - תיכון - לירן אברהם

למשחק
נגמר 07/12/2019 00:00 סיבוב 1

לביאות מגידו- תיכון -אורית קורין

2 0

נערות החוף - יד מרדכי - תיכון - רינה רם און

למשחק
נגמר 04/01/2020 00:00 סיבוב 1

נערות החוף - יד מרדכי - תיכון - רינה רם און

0 2

שיר גדרה-תיכון - רחל כהן קלפה

למשחק
נגמר 04/01/2020 00:00 סיבוב 1

בי"ס דון בוסקו - נצרת- תיכון - מחמוד אבו אחמד

0 2

נערות החוף - יד מרדכי - תיכון - רינה רם און

למשחק
נגמר 04/01/2020 00:00 סיבוב 1

נערות החוף - יד מרדכי - תיכון - רינה רם און

0 2

גימנסייה הרצוג חולון- תיכון-אייל עוזרי

למשחק
נגמר 08/02/2020 00:00 סיבוב 2

פזצטא הוד השרון - תיכון - לירן אברהם

2 0

נערות החוף - יד מרדכי - תיכון - רינה רם און

למשחק
נגמר 08/02/2020 00:00 סיבוב 2

שיר גדרה-תיכון - רחל כהן קלפה

2 0

נערות החוף - יד מרדכי - תיכון - רינה רם און

למשחק
נגמר 08/02/2020 00:00 סיבוב 2

נערות החוף - יד מרדכי - תיכון - רינה רם און

0 2

בי"ס דון בוסקו - נצרת- תיכון - מחמוד אבו אחמד

למשחק