הדפס

אשכול 232 - לוח משחקים ותוצאות

שלב אחד

נגמר שער הנגב- מכללת ספיר 27/11/2019 20:30 סיבוב 1

מעופפות שער הנגב

0 2

אשכול 232

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן 11/12/2019 21:15 סיבוב 1

בנות שמעון

1 2

אשכול 232

למשחק
נגמר שובל 01/01/2020 20:30 סיבוב 1

אשכול 232

2 1

הצבעוניות

למשחק
נגמר מרחבים- קרית החינוך 15/01/2020 20:30 סיבוב 1

אשכול 232

1 2

מחוברות יחדיו

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר 29/01/2020 21:15 סיבוב 1

אשכול 232

2 0

הוריקן חוף אשקלון

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן 12/02/2020 21:15 סיבוב 1

ארגון המורים באר שבע

1 2

אשכול 232

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר 26/02/2020 21:15 סיבוב 2

אשכול 232

2 0

כוכבות שער הנגב

למשחק