הדפס תוצאות קטגוריות תוצאות סינקלייר טבלת דירוג

לוח מקצים - ליגה 2 (קדטים ונערים)

# תאריך/ שעה שקילה משעה שקילה לשעה
5 08/03/2019 08:00:00 08/03/2019 08:00:00 08/03/2019 09:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
1 21/03/2019 15:00:00 21/03/2019 13:00:00 21/03/2019 14:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
4 22/03/2019 10:00:00 22/03/2019 10:00:00 22/03/2019 10:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
2 23/03/2019 12:49:00 23/03/2019 12:49:00 23/03/2019 13:49:00 נרשמים תוצאות מקצים
3 30/03/2019 13:00:00 30/03/2019 13:00:00 30/03/2019 14:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
סטטוס קטגוריה סה"כ ספורטאים
קדטים 29 תוצאות
קדטיות 7 תוצאות
נערים 20 תוצאות
נערות 14 תוצאות